next up previous contents
Next: TIIVISTELMÄ


\begin{wrapfigure}{l}{2cm}
\epsfig{file=ltkklogo.eps}\end{wrapfigure}

Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Tietotekniikan osastoTERÄKSEN VAKUUMIKÄSITTELYN VISUAALINEN LAADUNARVIOINTI


Diplomityön aihe on hyväksytty Tietotekniikan osastoneuvostossa 10.11.1999Tarkastaja: prof. Heikki Kälviäinen
Ohjaajat: DI Kari Terho, Imatra Steel
  Johtaja Erkki Saarelainen, Finx Oy
  TkT Heikki Kälviäinen, LTKKJoni-Kristian Kämäräinen December 8, 1999
Skinnarilankatu 28 B 8
53850 Lappeenranta
puh. 050-3744568
Joni.Kamarainen@lut.fi 

Joni Kämäräinen
1999-12-08