Summittainen aikataulu

Vk
Tehdään / tehty
6. - Viitteiden metsästys lopetettu
- Artikkeleiden lukua
- Sisällyksen hahmottelua
(päivä lomalla)
7. - Artikkeleiden tutkimista
- Sisällysluettelo valmis
- Tarkempaa selvitystä Mapvisionin mittauslaitteesta
(päivä lomalla)
8. - Dokumenttien lukua ja teorian hahmottelua
9. - Mittaussuunnitelman laatiminen
10. - Mittaussuunnitelman laatiminen
11. - Mittausten valmistelua ja raportin alustavaa kirjoittelua
12. - Mittausten valmistelua ja raportin alustavaa kirjoittelua
13. - Raportin kirjoitusta teorian osalta
14. - Tutkimussuunnitelman tarkennukset
- Artikkeileiden lukua ja teorian kirjoittelua
- Mittausmatkan järjestely
15. - Mittauksia
16. - Mittausten analysointi
17. - LELA-palaveri
- Mittausten raportointi
18. - 2 päivää lomaa + 1 vapaapäivä
- Projektisivujen päivitys
- Byrokratian hoitoa
- Mittausten analysointi ja raportointi
19. Raportin kirjoitus ->
20. Raportin kirjoitus
21. Raportin kirjoitus
22. Raportin kirjoitus