Lyhyen kantaman radiotekniikat -projekti

LKRT on projekti, jossa tutkitaan lyhyen kantaman radiotekniikoita ja niiden käyttösovelluksia. Projekti toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietoliikenteen laitoksella ja projektin rahoitus muodostuu TEKES- (n.80%) sekä yritysrahoituksesta (n.20%).

Projektipäällikkönä toimii Arto Hämäläinen, johon saa yhteyttä sähköpostitse, osoite arto.hamalainen@lut.fi, tai puhelimitse, puh. 05-621 2881.

Nämä www-sivut ovat tarkoitettu ensisijaisesti tietoliikenteen laitoksen työntekijöiden ja projektin johtoryhmän käyttöön, minkä takia osa www-palvelun sivuista on suojattu salasanalla.

1. Lyhyt johdanto

Tyypillisiä ihmisten mukanaan kuljettamia laitteita ovat käsipuhelimet, PDA-tietokoneet ja kannettavat tietokoneet. Koska laitteita kuljetetaan mukana entistä useammin, on niille alettu tarjoamaan myös erinäisiä palveluja, esim. lisätietoja kaupan tuotteista ja päivän tarjouksista, maksutapahtuman suorittamismahdollisuus suoraan omalla laitteella, jne. Nämä palvelut kehittyvät sitä mukaa, kun ihmisillä käytössä olevien laitteiden määrä lisääntyy ja laitteille on odotettavissa uusia käyttötapoja.  

Koska laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen valmistajia on paljon, tarvitaan standardeja, jotka toimivat palvelujen kehittämisen perustana ja yhtenäistävät niiden rakennetta. Standardeja tarvitaan radioliikenteen muodolle, jotta liikenteestä tulee kokonaisuudessaan yhdenmukainen ja radioteknologiasta muiden teknologioiden kanssa toimiva. Standardeja muodostettaessa on otettava huomioon maakohtaisesti hieman vaihtelevat kansainväliset määritykset, sairaaloiden turvamääräykset sekä sotasovellukset.

Jotta laitteista tulee yhteensopivia, tarvitaan yhteisiä protokollia, jotka tarjoavat kullekin ohjelmistolle mahdollisuuden käyttää radiota. Lisäksi tarvitaan erilaisiin tilanteisiin sopivia käyttöprofiileja, jotka mahdollistavat sovellusten keskinäisen, hallitun tiedonsiirron. Koska laitteistojen ja ohjelmistojen kirjo on suuri, syntyy tarve mekanismeille, joilla voidaan selvittää, mitkä palvelut löytyvät toisista laitteista.

Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiassa Bluetoothiin, sen käyttömahdollisuuksiin ja vastaaviin radiotekniikoihin (esim. RFID, Ultra wide band, jne.), jotka saattaisivat olla parempia vaihtoehtoja joissain tilanteissa.

Tutkimuksen tavoitteena on