next up previous

Erikoistyöraportti - Väriaineiden sekoittumisen mallinnus sovelluskäyttöön

Joni Kämäräinen, Tite 4, <jkamarai@lut.fi>


centering18

Contents

Versiohistoria

Versio Tekijä Päivämäärä Kommentti
0.1 (DRAFT) Joni Kämäräinen 11.11.1997 Alkuraportti

Mitä?

Tavoitteena mallintaa perusteet systeemille, joka kykenisi hallitsemaan väriaineiden sekoittumisen ja tuottamaan halutun värin annettujen pohjavärien sekoituksena(jos ylipäätään mahdollista).

Mahdollisia ratkaisuja

Staattinen järjestelmä

Järjestelmän lähtökohtana ainoastaan perusväriaineiden värit, jotka mittaamalla tuotetaan sekoitussuhde tavoitevärin saavuttamiseksi.

 figure28
Figure 1:  Staattinen malli

Dynaaminen järjestelmä

Järjestelmän lähtökohtana sekä perusväriaineiden väri, että sekoituksesta tuleva mittaustieto, jonka avulla dynaamisesti säädetään sekoitusta tavoitevärin saavuttamiseen asti. Kysessä siis säätöjärjestelmä.

 figure34
Figure 2:  Dynaaminen malli

Miten?

Mallin saavuttamiseksi tutkitaan itse sekoitusprosessia sekoittamalla erityyppisiä maaleja keskenään ja mittaamalla heijastusspektri sekoituksen eri vaiheissa. Näin saadaan tuloksia, joita analysoimalla pyritään ymmärtämään sekoitustapahtuman luonne. Tutkimus rajataan väriaineisiin jotka eivät reagoi keskenään (pigmenttityyppiset maalit).

Mittausvälineinä toimivat Minolta CM-2002 spektrofotometri ja vaaka jonka avulla värien suhde mitataan painosta kussakin mittauksessa. Mittausalueena spektrofotometrillä on valon aallonpituudet 400-700nm 10nm välein.

 figure40
Figure 3:  Mittaussykli tutkimusvaiheessa

Miksi?

Järjestelmän triviaalina käyttökohteena olisi tietenkin maaliteollisuus, joka pystyisi esimerkiksi tekemään maalikarttoja ``lennosta'' uusille maaleille (sekoitussuhde-sävy-taulukon erottuvuus teoriassa rajaton), optimoivan järjestelmän avulla minimoimaan sekoituksien hinnan, sekä ennenkaikkea sekoittamaan juuri asiakkaan haluaman värin paikan päällä esim. mitaten tavoitevärin asiakkaan tuomasta näytteestä.

Ongelmanakin mielenkiintoinen ja käyttöalueet kasvavatkin varmasti, kunhan ratkaisun malli saadaan ensin selville.

About this document ...

Erikoistyöraportti - Väriaineiden sekoittumisen mallinnus sovelluskäyttöön

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 96.1-h (September 30, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 et_alku_raportti.tex.

The translation was initiated by Joni Kämäräinen on Thu Nov 13 15:47:28 EET 1997


next up previous

Joni Kämäräinen
Thu Nov 13 15:47:28 EET 1997