Pilotti II: Elementin mittatietojen keruu ja välitys rakennustyömaalle

Pilotin tavoitteena oli tutkia matkapuhelimen ja laseretäisyysmittarin hyödyntämistä betonisten rakennuselementtien ulkomittojen jälkitarkastuksessa sekä välittämisessä tietojärjestelmään. Lisäksi tavoitteena oli selvittää rakennuskohteen rakentajalle koituvaa hyötyä, kun tieto elementtien valmistumisesta ja tarkastetuista mittatiedoista välitetään rakennustyömaalle tai toimistolle web-käyttöliittymän avulla. Elementtien tunnisteet luettiin RFID-lukijalla ja niiden päädimensiot mitattiin Hiltin langattomalla lasermittarilla. Saatu informaatio välitettiin matkapuhelimen avulla välittömästi Mobildingtietojärjestelmään, joka vertasi toteutuneita arvoja alkuperäiseen suunnitelmaan. Rakennustyömaalla tilannetta valmistuneiden elementtien ja niiden toteutuneiden dimensioiden osalta voitiin seurata WWW-liittymän avulla. Mahdollisista toleranssirajojen ylityksistä tai tallennetuista vikaraporteista tiedotettiin välittömästi asianosaisia automaattisesti sähköpostin välityksellä.