Pilotti III: Elementtien varastopaikan koordinaattien tallentaminen

Elementtien varastopaikat tehdasalueella tallennettiin tietojärjestelmään joko GPS-paikantimen tuottaman koordinaattitiedon tai varastopaikan nimen avulla. Elementtien sijaintitieto voidaan hakea myöhemmin niiden tyypin tai varastoalueen perusteella, esim. kuorman noutamisen yhteydessä. Haetut, alueelle varastoidut elementit, sekä käyttäjän oma sijainti esitetään kartalla GPS-koordinaatteihin perustuen. Pilotissa saatiin kokemuksia GPS-paikannuksen sekä mobiilikäyttöliittymän käytettävyydestä työmaasolosuhteissa.