Keskitetty integraatiopalvelin

Nykypäivän rakennusprojekteihin liittyvä tieto on usein hajautettuna eri paikkoihin ja tietoa siirretään tarvittaessa manuaalisesti toimijoiden välillä. Useimmiten tiedonvaihto tapahtuu puhelimitse tai faxin välityksellä, sekä sähköpostitse. Mobilding-tietojärjestelmään toteutettujen standardiratkaisuihin perustuvien rajapintojen avulla järjestelmä voi jakaa tietoa myös ulkoisten järjestelmien kanssa. Esimerkkinä tästä on Tekla Structures -ohjelmistoon toteutettu rajapinta, jonka avulla rakennussuunnitteluohjelmasta voidaan tuoda Mobilding-tietojärjestelmään projektin elementtien tiedot, kuten dimensio- sekä aikataulutiedot. Erilaisia mobiilisovelluksia varten on myös toteutettu avoimet rajapinnat, joiden avulla tieto voidaan reaaliaikaisesti siirtää ja myöhemmin välittää myös muiden ohjelmistojen käyttöön.

Tapahtuma- ja poikkeamatiedon tuottaminen rakennusprojekteissa tapahtuu usein työmaaolosuhteissa. Tästä johtuen mobiiliteknologian hyödyntäminen on suuressa osassa hankkeen tuloksia tarkasteltaessa. Mobiililaitteiden hyödyntäminen mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon tuottamisen sekä sen hyödyntämisen työmaaolosuhteissa