meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Subversion, version control system

Provided to support our research projects or courses with their needs for version control systems. It's configured to use webdav protocol over ssl protected connections. You have to be in group tite or CT to have access for repositories and specific repositories might have only specific users listed to allow read/modify repository.

How to get new repository

Email to tite.sysadm@lut.fi with following information:

 • name of repository
 • which laboratory that project belongs
 • department wide access right (none, read, modify)
 • list of users and their rights, please give login names if possible

You can get new repositories even for personal use, but please remember that deparment resources are only meant for things related to your work.

Subversion manuals and guides

Subversion:in käytöstä

Periaatteessa suurin osa komennoista tottelee saman kaltaisia komentoja kuin cvs:ssä, kannataa kuitenkin tarkistaa syntaksi joko ohjekirjasta tai svn komennon omasta ohjeesta. Esim. function_generator -repositoryn hakeminen omalle koneelle:

'svn checkout https://www2.it.lut.fi/svn/mvpr/testi'

Tärkeä ero on että svn:ssä versionumero on koko repositoryn kattava eikä erikseen moduleille tai tiedostoille. Toinen ero on että oletuksena svn:ssä käytetään kolmea alihakemistoa jakamaan ohjelmiston eri versioita, trunk hakemiston alla pidetään viimeisintä kehitysversiota. 'HUOM!.' cvs2svn komentojonon ajamisen jälkeen cvs-projektin tiedostot löytyvät jokaisen haaran alta, mutta trunk hakemiston alta voi lähteä sitä muokkailemaan eteenpäin.

 • function_generator
  • branches
  • tags
  • trunk

Repositoryn selaaminen www-selaimella

Subversion repositoryn viimeisintä versiota voi katsella myös ihan tavallisella www-selaimella, vaatii toki autentikoinnin ja pääsyoikeudet kuhunkun repositoryyn kohdalleen. Esim. laittamalla www-selaimeen alla oleva osoite pääsee katsomaan reguluksen julkisia projekteja:

https://regulus.it.lut.fi/svn/public/

Windows client subversionille

Linux client subversionille

 • Asentuu debian pohjaisissa linux-järjestelmisttä (debian, ubuntu) komennolla 'apt-get install subversion'