meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:subversion [2009/04/01 15:40]
laakkone
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Subversion, version control system ====== 
- 
-Provided to support our research projects or courses with their needs for version control systems. It's configured to use webdav protocol over ssl protected connections. **You have to be in group ''​tite''​ or ''​CT''​ to have access for repositories and specific repositories might have only specific users listed to allow read/modify repository.** 
- 
-  * https://​www2.it.lut.fi/​svn/​mvpr/​ - MVPR repositories 
-  * https://​www2.it.lut.fi/​svn/​comlab/​ - Comlab repositories 
-  * https://​www2.it.lut.fi/​svn/​swe/​ - SWE repositories 
- 
-===== How to get new repository ===== 
- 
-Email to tite.sysadm@lut.fi with following information:​ 
- 
-  * name of repository 
-  * which laboratory that project belongs 
-  * department wide access right (none, read, modify) 
-  * list of users and their rights, please give login names if possible 
- 
-You can get new repositories even for personal use, but please remember that deparment resources are only meant for things related to your work. 
- 
-===== Subversion manuals and guides ===== 
- 
-  *  [[http://​subversion.tigris.org/​|Subversion project]] 
-  *  [[http://​svnbook.red-bean.com/​|subversion book at internet]] 
-  *  [[http://​svn.collab.net/​repos/​svn/​trunk/​doc/​user/​svn-best-practices.html| SVN Best practises]] 
-  *  [[http://​svn.collab.net/​repos/​svn/​trunk/​doc/​user/​cvs-crossover-guide.html| CVS to SVN crossover guide]] 
-  *  [[http://​subversion.tigris.org/​files/​documents/​15/​177/​svn-ref.ps| SVN Quick reference]] 
- 
- 
-====  Subversion:​in käytöstä ​ ==== 
- 
-Periaatteessa suurin osa komennoista tottelee saman kaltaisia komentoja kuin cvs:ssä, kannataa kuitenkin tarkistaa syntaksi joko ohjekirjasta tai svn komennon omasta ohjeesta. Esim. function_generator -repositoryn hakeminen omalle koneelle: 
- 
-'''<​nowiki>​svn checkout https://​www2.it.lut.fi/​svn/​mvpr/​testi</​nowiki>'''​ 
- 
-Tärkeä ero on että svn:ssä versionumero on koko repositoryn kattava eikä erikseen moduleille tai tiedostoille. Toinen ero on että oletuksena svn:ssä käytetään kolmea alihakemistoa jakamaan ohjelmiston eri versioita, trunk hakemiston alla pidetään viimeisintä kehitysversiota. '''​HUOM!.'''​ cvs2svn komentojonon ajamisen jälkeen cvs-projektin tiedostot löytyvät jokaisen haaran alta, mutta trunk hakemiston alta voi lähteä sitä muokkailemaan eteenpäin. 
- 
-  * function_generator 
-    *  branches 
-    *  tags 
-    *  trunk 
- 
-====  Repositoryn selaaminen www-selaimella ​ ==== 
- 
-Subversion repositoryn viimeisintä versiota voi katsella myös ihan tavallisella www-selaimella,​ vaatii toki autentikoinnin ja pääsyoikeudet kuhunkun repositoryyn kohdalleen. Esim. laittamalla www-selaimeen alla oleva osoite pääsee katsomaan reguluksen julkisia projekteja: 
- 
-<​nowiki>​https://​regulus.it.lut.fi/​svn/​public/</​nowiki>​ 
- 
-====  Windows client subversionille ​ ==== 
- 
-  *  [[http://​tortoisesvn.tigris.org/​|TortoiseSVN ohjelmisto]] (samankaltainen kuin [[http://​www.tortoisecvs.org/​|TortoiseCVS)]] 
- 
-====  Linux client subversionille ​ ==== 
- 
-  *  Asentuu debian pohjaisissa linux-järjestelmisttä (debian, ubuntu) komennolla '''​apt-get install subversion'''​