meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

comlab:kari_heikkinen [2011/09/02 12:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +=====Tutkijaopettaja (Käyttäjäkeskeiset tietoliikennepalvelut),​ TkT Kari Heikkinen=====
 +
 +====Yhteystiedot====
 +  ​
 +  Tietoliikenneohjelmistojen laboratorio
 +
 +  Email Kari.Heikkinen@lut.fi <​mailto:​Kari.Heikkinen@lut.fi>​
 +  Mob +358 40 5863435
 +  Tel +358 5 621 2862
 +  Fax +358 5 621 2899
 +
 +====Asiantuntemus====
 +  ​
 +    * Käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja arviointi
 +    * Vuorovaikutussuunnittelu ja arviointi
 +    * Ohjelmistotuotannon käyttäjäkeskeinen prosessi
 +    * Tietoliikenne ja sovelluskehitys
 +    * Opetusteknologia ja opetuksen kehittäminen
 +