meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct10a0100:maple [2009/10/13 16:13]
kyrki
courses:ct10a0100:maple [2011/09/02 12:04] (current)
Line 18: Line 18:
  
 Maple suorittaa kunkin rivin ainoastaan, kun ko. rivillä painetaan rivinvaihtoa. Kokeile tätä menemällä ylempänä olevalle ''​%+1;''​ riville ja suorittamalla se uudestaan. Maple suorittaa kunkin rivin ainoastaan, kun ko. rivillä painetaan rivinvaihtoa. Kokeile tätä menemällä ylempänä olevalle ''​%+1;''​ riville ja suorittamalla se uudestaan.
 +
 +===== Tyypilliset funktiot =====
 +
 +Maple tukee trigonometrisiä,​ eksponentiaali- ja logaritmifunktioita,​ ja monia muita tyypillisiä funktioita. Esimerkkejä:​
 +
 +''​[>​ exp(-Pi*I);''​
 +
 +''​[>​ h := cos(2*x)+cos(x)^2;''​
  
 ===== Numeerinen evaluointi ===== ===== Numeerinen evaluointi =====
Line 46: Line 54:
  
 ''​[>​ simplify(%);''​ ''​[>​ simplify(%);''​
 +
 +''​[>​ simplify(h);''​
  
 Toinen lausekkeenmuokkauskäsky on ''​expand'',​ joka laajentaa lausekkeen. Toinen lausekkeenmuokkauskäsky on ''​expand'',​ joka laajentaa lausekkeen.