CT10A0100 Johdatus tietotekniikan opiskeluun

Titeläisen tietokonejärjestelmät

Linux-koneet

 • Linux-luokka Pentinkulmassa, huone 6218, on 20 Linux-konetta opiskelijoiden käyttöön sekä paikallisesti että verkon yli. Yleiset käyttösäännöt ja lisätietoa edellä mainitussa linkissä.
 • kuu.cc.lut.fi on tietohallinnon ylläpitämä Linux-kone, johon kaikilla yliopiston opiskelijoilla on käyttöoikeus.

UNIX ja Linux

Linux-järjestelmiä käytetään tyypillisesti sekä merkkipäätteiltä että graafisena ympäristönä. Pentinkulmassa graafisia ympäristöjä on valittavana kolme, Gnome, KDE ja Xfce. Myös päätetyöskentelyyn kannattaa tutustua ainakin jossain määrin, sitä tarvitaan mm. joissakin ohjelmoinnin kursseissa.

UNIXin/Linuxin tärkeimpiä piirteitä:

 • Monen käyttäjän systeemi. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella.
 • Monen tehtävän systeemi. Käyttäjällä voi olla useita prosesseja samanaikaisesti käynnissä taustalla, jolloin pääte on vapaa vuorovaikutteiseen työskentelyyn.
 • Tiedostojärjestelmä rakenteeltaan puumainen. Eri käyttäjien tiedostot suojataan hakuoikeuksin.
 • Sisältää runsaasti ohjelmointityökaluja:
  • kääntäjiä: Python, C, C++, Java, Fortran, jne.
  • editoreja: pico, vi, emacs, joe, jne.
  • debuggereita
 • Runsas valikoima tiedoston käsittelyyn soveltuvia varusohjelmia:
  • sort: lajittelu
  • grep: merkkijonon haku
  • diff: tiedostojen sisältöjen erojen selvittäminen
 • Paljon mahdollisuuksia käyttäjien väliseen kommunikointiin

UNIX ja Windows-ympäristöjen välinen tiedonsiirto

Unix-kotihakemisto näkyy käyttäjän Windows-verkkotunnuksella (LUT-tunnus) verkkolevyasemana (Z:). Sinne voi tallentaa henkilökohtaisen talletusrajoituksen (quota) puitteissa henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä tiedostoja.

Quotan ylityksen seurauksena ei tallennus onnistu. Monet PC-puolen sovellukset eivät ole varautuneet hyvin levytilan loppumiseen, vaan seurauksen voi olla myös tiedostojen muuttuminen käyttökelvottamaksi (korruptoituminen).

VPN

VPN (Virtual Private Network)-palvelin portti.lut.fi tarjoaa pääsyn kotihakemistoon selaimella. Porttia voi käyttää myös yliopiston verkon ulkopuolelta, kuten LNETistä. Portin kautta ulkopuolelta pääsee myös moniin muihin yliopiston palveluihin, kuten kirjaston tietokantoihin.

 • Luennolla kokeillaan porttia ja katsotaan, mitä kaikkea siellä on.

SCP

Suora hakemistojen liittäminen tiedostojärjestelmään ei aina onnistu (mm. LTY:n ulkopuolella). Silloin voit siirtää tiedostoja VPN:n avulla, mutta myös SCP:n (secure copy) käyttö on hyödyllistä osata. SCP käyttää ssh-protokollaa eli liikenne on salattua, eikä mm. salasana voida kaapata. SSH-palvelin voi ottaa vastaa tiedostoja (Upload) ja lähettää (Download) niitä asiakkaalle. SCP toimii komentojen avulla, mutta asiakasohjelmina kannattaa käyttää sellaisia, joissa komennot on korvattu graafisella käyttöliittymällä.

SCP-yhteyksiin voi käyttää esimerkiksi Secure File Transfer Clientiä, joka löytyy mikroluokista työpöydältä tai ilmaista WinSCP ohjelmaa, jonka voi ladata osoitteesta http://winscp.sourceforge.net/eng/.

SCP:n avulla pääset siirtämään tiedostoja myös muihin Linux-koneisiin, esimerkiksi joissain harjoitustöissä.

Kirjautuminen Windows-koneelta

Yhteys Linux-koneeseen muodostetaan suojatusti ssh:lla. Komentoriviltä esim. ssh kuu.cc.lut.fi tai käyttäen graafista ssh-asiakasohjelmaa (client).

 • kokeillaan ssh:ta

Komentorivikäyttö

Kurssin aiemman ohjeen mukaan.

Käydään läpi

 • tiedostojen hallinta (ls, cd, pwd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, chmod, quota, jne.)
 • tiedostojen selaus ja editointi (cat, less, grep, pico/nano, emacs/vi(m))
 • komentotulkki (tyypit, näppäinkomennot, syötteen ja tuloksen ohjaus, putket)
 • prosessien hallinta (jobs, fg, bg, ps, kill, killall)
 • lisätiedon etsintä (man, info)
 • irc-client (irssi)
 • tausta-ajo screen:issä (screen)
 • sähköposti

Graafinen ympäristö

Ubuntu Linuxin graafisesta ympäristöstä löytyy muun muassa

 • tekstinkäsittely (mm. OpenOffice Word Processor)
 • selaimia (mm. Firefox)
 • sähköposti (mm. Thunderbird, Evolution)
 • tekstieditoreja (gedit, kate, emacs, gvim, jne.)
 • kuvankäsittelyohjelma (gimp)
 • IRC-clientteja
 • ohjelmistonkehitysympäristö (eclipse)
 • Terminal server client (yhteys Windows palvelimeen rdesktop.win.lut.fi)
 • matemaattisia ohjelmistoja (Matlab, Octave)
 • ja niin edelleen