meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
courses:ct10a0100:tietokonejaerjestelmaet [2009/10/07 16:28]
kyrki created
courses:ct10a0100:tietokonejaerjestelmaet [2011/09/22 15:12] (current)
kyrki [Graafinen ympäristö]
Line 1: Line 1:
 ====== CT10A0100 Johdatus tietotekniikan opiskeluun ====== ====== CT10A0100 Johdatus tietotekniikan opiskeluun ======
-===== Titeläisen tietokonejärjestelmät =====+====== Titeläisen tietokonejärjestelmät ​======
  
-==== Linux-koneet ==== +===== Linux-koneet ​===== 
-  * Linux-luokka [[:​admin:​pentinkulma|Pentinkulmassa]],​ huone 6325, on 20 Linux-konetta opiskelijoiden käyttöön sekä paikallisesti että verkon yli. Yleiset käyttösäännöt ja lisätietoa edellä mainitussa linkissä.+  * Linux-luokka [[:​admin:​pentinkulma|Pentinkulmassa]],​ huone 6218, on 20 Linux-konetta opiskelijoiden käyttöön sekä paikallisesti että verkon yli. Yleiset käyttösäännöt ja lisätietoa edellä mainitussa linkissä.
   * kuu.cc.lut.fi on tietohallinnon ylläpitämä Linux-kone, johon kaikilla yliopiston opiskelijoilla on käyttöoikeus.   * kuu.cc.lut.fi on tietohallinnon ylläpitämä Linux-kone, johon kaikilla yliopiston opiskelijoilla on käyttöoikeus.
  
-==== UNIX ja Linux ====+===== UNIX ja Linux =====
 Linux-järjestelmiä käytetään tyypillisesti sekä merkkipäätteiltä että graafisena ympäristönä. ​ Linux-järjestelmiä käytetään tyypillisesti sekä merkkipäätteiltä että graafisena ympäristönä. ​
 Pentinkulmassa graafisia ympäristöjä on valittavana kolme, Gnome, KDE ja Xfce.  Pentinkulmassa graafisia ympäristöjä on valittavana kolme, Gnome, KDE ja Xfce. 
Line 17: Line 17:
   * Tiedostojärjestelmä rakenteeltaan puumainen. Eri käyttäjien tiedostot suojataan hakuoikeuksin.   * Tiedostojärjestelmä rakenteeltaan puumainen. Eri käyttäjien tiedostot suojataan hakuoikeuksin.
   * Sisältää runsaasti ohjelmointityökaluja:​   * Sisältää runsaasti ohjelmointityökaluja:​
-    * kieliä: Python, C, C++, Java, Fortran, jne.+    * kääntäjiä: Python, C, C++, Java, Fortran, jne.
     * editoreja: pico, vi, emacs, joe, jne.     * editoreja: pico, vi, emacs, joe, jne.
     * debuggereita     * debuggereita
Line 26: Line 26:
   * Paljon mahdollisuuksia käyttäjien väliseen kommunikointiin   * Paljon mahdollisuuksia käyttäjien väliseen kommunikointiin
  
-==== UNIX ja Windows-ympäristöjen välinen tiedonsiirto ====+===== UNIX ja Windows-ympäristöjen välinen tiedonsiirto ​=====
  
 Unix-kotihakemisto näkyy käyttäjän Windows-verkkotunnuksella (LUT-tunnus) verkkolevyasemana (Z:). Sinne voi tallentaa henkilökohtaisen talletusrajoituksen (quota) puitteissa henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä tiedostoja. Unix-kotihakemisto näkyy käyttäjän Windows-verkkotunnuksella (LUT-tunnus) verkkolevyasemana (Z:). Sinne voi tallentaa henkilökohtaisen talletusrajoituksen (quota) puitteissa henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä tiedostoja.
Line 32: Line 32:
 Quotan ylityksen seurauksena ei tallennus onnistu. Monet PC-puolen sovellukset eivät ole varautuneet hyvin levytilan loppumiseen,​ vaan seurauksen voi olla myös tiedostojen muuttuminen käyttökelvottamaksi (korruptoituminen). ​ Quotan ylityksen seurauksena ei tallennus onnistu. Monet PC-puolen sovellukset eivät ole varautuneet hyvin levytilan loppumiseen,​ vaan seurauksen voi olla myös tiedostojen muuttuminen käyttökelvottamaksi (korruptoituminen). ​
  
-=== SCP === +==== VPN ==== 
-Suora hakemistojen liittäminen tiedostojärjestelmään ei aina onnistu ​(mm. LTY:n ulkopuolella). Silloin voit siirtää tiedostoja VPN:n avulla, mutta myös SCP:n käyttö on hyödyllistä osataSCP käyttää ​ssh-protokollaa eli liikenne on salattuaeikä mmsalasana voida kaapataSSH-palvelin voi ottaa vastaa tiedostoja (Upload) ​ja lähettää (Download) niitä asiakkaalle. ​ SCP toimii komentojen avulla, mutta asiakasohjelmina kannattaa käyttää sellaisiajoissa komennot ​on korvattu graafisella käyttöliittymällä.+VPN (Virtual Private Network)-palvelin [[https://​portti.lut.fi|portti.lut.fi]] tarjoaa pääsyn kotihakemistoon selaimella. Porttia voi käyttää ​myös yliopiston verkon ulkopuoleltakuten LNETistäPortin kautta ulkopuolelta pääsee myös moniin muihin yliopiston palveluihin,​ kuten kirjaston tietokantoihin 
 +  * Luennolla kokeillaan porttia ​ja katsotaanmitä kaikkea siellä ​on.
  
-SCP-yhteyksiin voi käyttää esimerkiksi Secure File Transfer Clientiä, joka löytyy mikroluokista työpöydältä tai ilmaista WinSCP ohjelmaa, jonka voi ladata osoitteesta http://​winscp.sourceforge.net/​eng/​.+==== SCP ==== 
 +Suora hakemistojen liittäminen tiedostojärjestelmään ei aina onnistu (mm. LTY:n ulkopuolella). Silloin voit siirtää tiedostoja VPN:n avulla, mutta myös SCP:n (secure copy) käyttö on hyödyllistä osata. SCP käyttää ssh-protokollaa eli liikenne on salattua, eikä mm. salasana voida kaapata. SSH-palvelin voi ottaa vastaa tiedostoja (Upload) ja lähettää (Download) niitä asiakkaalle. ​ SCP toimii komentojen avulla, mutta asiakasohjelmina kannattaa käyttää sellaisia, joissa komennot on korvattu graafisella käyttöliittymällä. 
 + 
 +SCP-yhteyksiin voi käyttää esimerkiksi Secure File Transfer Clientiä, joka löytyy mikroluokista työpöydältä tai ilmaista WinSCP ohjelmaa, jonka voi ladata osoitteesta ​[[http://​winscp.sourceforge.net/​eng/​|http://​winscp.sourceforge.net/​eng/​]].  
 + 
 +SCP:n avulla pääset siirtämään tiedostoja myös muihin Linux-koneisiin,​ esimerkiksi joissain harjoitustöissä. 
 + 
 +==== Kirjautuminen Windows-koneelta ==== 
 +Yhteys Linux-koneeseen muodostetaan suojatusti ssh:lla. Komentoriviltä esim. 
 +''​ssh kuu.cc.lut.fi''​ tai käyttäen graafista ssh-asiakasohjelmaa (client). 
 +  * kokeillaan ssh:ta 
 + 
 +===== Komentorivikäyttö ===== 
 +Kurssin [[http://​www.it.lut.fi/​kurssit/​08-09/​CT10A0100/​ht4.htm|aiemman ohjeen]] mukaan. 
 + 
 +Käydään läpi  
 +  * tiedostojen hallinta (ls, cd, pwd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, chmod, quota, jne.) 
 +  * tiedostojen selaus ja editointi (cat, less, grep, pico/nano, emacs/​vi(m)) 
 +  * komentotulkki (tyypit, näppäinkomennot,​ syötteen ja tuloksen ohjaus, putket) 
 +  * prosessien hallinta (jobs, fg, bg, ps, kill, killall) 
 +  * lisätiedon etsintä (man, info) 
 +  * irc-client (irssi) 
 +  * tausta-ajo screen:​issä (screen) 
 +  * sähköposti 
 + 
 +===== Graafinen ympäristö ===== 
 +Ubuntu Linuxin graafisesta ympäristöstä löytyy muun muassa 
 +  * tekstinkäsittely (mm. OpenOffice Word Processor) 
 +  * selaimia (mm. Firefox) 
 +  * sähköposti (mm. Thunderbird,​ Evolution) 
 +  * tekstieditoreja (gedit, kate, emacs, gvim, jne.) 
 +  * kuvankäsittelyohjelma (gimp) 
 +  * IRC-clientteja 
 +  * ohjelmistonkehitysympäristö (eclipse) 
 +  * Terminal server client (yhteys Windows palvelimeen rdesktop.win.lut.fi) 
 +  * matemaattisia ohjelmistoja (Matlab, Octave) 
 +  * ja niin edelleen
  
-=== VPN ===