meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct10a0100:tietokonejaerjestelmaet [2009/10/07 16:48]
kyrki
courses:ct10a0100:tietokonejaerjestelmaet [2011/09/22 15:12] (current)
kyrki [Graafinen ympäristö]
Line 1: Line 1:
 ====== CT10A0100 Johdatus tietotekniikan opiskeluun ====== ====== CT10A0100 Johdatus tietotekniikan opiskeluun ======
-===== Titeläisen tietokonejärjestelmät =====+====== Titeläisen tietokonejärjestelmät ​======
  
-==== Linux-koneet ==== +===== Linux-koneet ​===== 
-  * Linux-luokka [[:​admin:​pentinkulma|Pentinkulmassa]],​ huone 6325, on 20 Linux-konetta opiskelijoiden käyttöön sekä paikallisesti että verkon yli. Yleiset käyttösäännöt ja lisätietoa edellä mainitussa linkissä.+  * Linux-luokka [[:​admin:​pentinkulma|Pentinkulmassa]],​ huone 6218, on 20 Linux-konetta opiskelijoiden käyttöön sekä paikallisesti että verkon yli. Yleiset käyttösäännöt ja lisätietoa edellä mainitussa linkissä.
   * kuu.cc.lut.fi on tietohallinnon ylläpitämä Linux-kone, johon kaikilla yliopiston opiskelijoilla on käyttöoikeus.   * kuu.cc.lut.fi on tietohallinnon ylläpitämä Linux-kone, johon kaikilla yliopiston opiskelijoilla on käyttöoikeus.
  
-==== UNIX ja Linux ====+===== UNIX ja Linux =====
 Linux-järjestelmiä käytetään tyypillisesti sekä merkkipäätteiltä että graafisena ympäristönä. ​ Linux-järjestelmiä käytetään tyypillisesti sekä merkkipäätteiltä että graafisena ympäristönä. ​
 Pentinkulmassa graafisia ympäristöjä on valittavana kolme, Gnome, KDE ja Xfce.  Pentinkulmassa graafisia ympäristöjä on valittavana kolme, Gnome, KDE ja Xfce. 
Line 17: Line 17:
   * Tiedostojärjestelmä rakenteeltaan puumainen. Eri käyttäjien tiedostot suojataan hakuoikeuksin.   * Tiedostojärjestelmä rakenteeltaan puumainen. Eri käyttäjien tiedostot suojataan hakuoikeuksin.
   * Sisältää runsaasti ohjelmointityökaluja:​   * Sisältää runsaasti ohjelmointityökaluja:​
-    * kieliä: Python, C, C++, Java, Fortran, jne.+    * kääntäjiä: Python, C, C++, Java, Fortran, jne.
     * editoreja: pico, vi, emacs, joe, jne.     * editoreja: pico, vi, emacs, joe, jne.
     * debuggereita     * debuggereita
Line 26: Line 26:
   * Paljon mahdollisuuksia käyttäjien väliseen kommunikointiin   * Paljon mahdollisuuksia käyttäjien väliseen kommunikointiin
  
-==== UNIX ja Windows-ympäristöjen välinen tiedonsiirto ====+===== UNIX ja Windows-ympäristöjen välinen tiedonsiirto ​=====
  
 Unix-kotihakemisto näkyy käyttäjän Windows-verkkotunnuksella (LUT-tunnus) verkkolevyasemana (Z:). Sinne voi tallentaa henkilökohtaisen talletusrajoituksen (quota) puitteissa henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä tiedostoja. Unix-kotihakemisto näkyy käyttäjän Windows-verkkotunnuksella (LUT-tunnus) verkkolevyasemana (Z:). Sinne voi tallentaa henkilökohtaisen talletusrajoituksen (quota) puitteissa henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä tiedostoja.
Line 32: Line 32:
 Quotan ylityksen seurauksena ei tallennus onnistu. Monet PC-puolen sovellukset eivät ole varautuneet hyvin levytilan loppumiseen,​ vaan seurauksen voi olla myös tiedostojen muuttuminen käyttökelvottamaksi (korruptoituminen). ​ Quotan ylityksen seurauksena ei tallennus onnistu. Monet PC-puolen sovellukset eivät ole varautuneet hyvin levytilan loppumiseen,​ vaan seurauksen voi olla myös tiedostojen muuttuminen käyttökelvottamaksi (korruptoituminen). ​
  
-=== VPN ===+==== VPN ====
 VPN (Virtual Private Network)-palvelin [[https://​portti.lut.fi|portti.lut.fi]] tarjoaa pääsyn kotihakemistoon selaimella. Porttia voi käyttää myös yliopiston verkon ulkopuolelta,​ kuten LNETistä. Portin kautta ulkopuolelta pääsee myös moniin muihin yliopiston palveluihin,​ kuten kirjaston tietokantoihin. ​ VPN (Virtual Private Network)-palvelin [[https://​portti.lut.fi|portti.lut.fi]] tarjoaa pääsyn kotihakemistoon selaimella. Porttia voi käyttää myös yliopiston verkon ulkopuolelta,​ kuten LNETistä. Portin kautta ulkopuolelta pääsee myös moniin muihin yliopiston palveluihin,​ kuten kirjaston tietokantoihin. ​
   * Luennolla kokeillaan porttia ja katsotaan, mitä kaikkea siellä on.   * Luennolla kokeillaan porttia ja katsotaan, mitä kaikkea siellä on.
  
-=== SCP ===+==== SCP ====
 Suora hakemistojen liittäminen tiedostojärjestelmään ei aina onnistu (mm. LTY:n ulkopuolella). Silloin voit siirtää tiedostoja VPN:n avulla, mutta myös SCP:n (secure copy) käyttö on hyödyllistä osata. SCP käyttää ssh-protokollaa eli liikenne on salattua, eikä mm. salasana voida kaapata. SSH-palvelin voi ottaa vastaa tiedostoja (Upload) ja lähettää (Download) niitä asiakkaalle. ​ SCP toimii komentojen avulla, mutta asiakasohjelmina kannattaa käyttää sellaisia, joissa komennot on korvattu graafisella käyttöliittymällä. Suora hakemistojen liittäminen tiedostojärjestelmään ei aina onnistu (mm. LTY:n ulkopuolella). Silloin voit siirtää tiedostoja VPN:n avulla, mutta myös SCP:n (secure copy) käyttö on hyödyllistä osata. SCP käyttää ssh-protokollaa eli liikenne on salattua, eikä mm. salasana voida kaapata. SSH-palvelin voi ottaa vastaa tiedostoja (Upload) ja lähettää (Download) niitä asiakkaalle. ​ SCP toimii komentojen avulla, mutta asiakasohjelmina kannattaa käyttää sellaisia, joissa komennot on korvattu graafisella käyttöliittymällä.
  
Line 43: Line 43:
 SCP:n avulla pääset siirtämään tiedostoja myös muihin Linux-koneisiin,​ esimerkiksi joissain harjoitustöissä. SCP:n avulla pääset siirtämään tiedostoja myös muihin Linux-koneisiin,​ esimerkiksi joissain harjoitustöissä.
  
-=== Kirjautuminen Windows-koneelta ===+==== Kirjautuminen Windows-koneelta ​====
 Yhteys Linux-koneeseen muodostetaan suojatusti ssh:lla. Komentoriviltä esim. Yhteys Linux-koneeseen muodostetaan suojatusti ssh:lla. Komentoriviltä esim.
 ''​ssh kuu.cc.lut.fi''​ tai käyttäen graafista ssh-asiakasohjelmaa (client). ''​ssh kuu.cc.lut.fi''​ tai käyttäen graafista ssh-asiakasohjelmaa (client).
- * kokeillaan ssh:ta+  ​* kokeillaan ssh:ta
  
-==== Komentorivikäyttö ====+===== Komentorivikäyttö ​=====
 Kurssin [[http://​www.it.lut.fi/​kurssit/​08-09/​CT10A0100/​ht4.htm|aiemman ohjeen]] mukaan. Kurssin [[http://​www.it.lut.fi/​kurssit/​08-09/​CT10A0100/​ht4.htm|aiemman ohjeen]] mukaan.
 +
 +Käydään läpi 
 +  * tiedostojen hallinta (ls, cd, pwd, cp, mv, rm, mkdir, rmdir, chmod, quota, jne.)
 +  * tiedostojen selaus ja editointi (cat, less, grep, pico/nano, emacs/​vi(m))
 +  * komentotulkki (tyypit, näppäinkomennot,​ syötteen ja tuloksen ohjaus, putket)
 +  * prosessien hallinta (jobs, fg, bg, ps, kill, killall)
 +  * lisätiedon etsintä (man, info)
 +  * irc-client (irssi)
 +  * tausta-ajo screen:​issä (screen)
 +  * sähköposti
 +
 +===== Graafinen ympäristö =====
 +Ubuntu Linuxin graafisesta ympäristöstä löytyy muun muassa
 +  * tekstinkäsittely (mm. OpenOffice Word Processor)
 +  * selaimia (mm. Firefox)
 +  * sähköposti (mm. Thunderbird,​ Evolution)
 +  * tekstieditoreja (gedit, kate, emacs, gvim, jne.)
 +  * kuvankäsittelyohjelma (gimp)
 +  * IRC-clientteja
 +  * ohjelmistonkehitysympäristö (eclipse)
 +  * Terminal server client (yhteys Windows palvelimeen rdesktop.win.lut.fi)
 +  * matemaattisia ohjelmistoja (Matlab, Octave)
 +  * ja niin edelleen
 +
 +