meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct10a0100:tietokonejaerjestelmaet [2009/10/08 09:46]
kyrki
courses:ct10a0100:tietokonejaerjestelmaet [2011/09/22 15:12] (current)
kyrki [Graafinen ympäristö]
Line 3: Line 3:
  
 ===== Linux-koneet ===== ===== Linux-koneet =====
-  * Linux-luokka [[:​admin:​pentinkulma|Pentinkulmassa]],​ huone 6325, on 20 Linux-konetta opiskelijoiden käyttöön sekä paikallisesti että verkon yli. Yleiset käyttösäännöt ja lisätietoa edellä mainitussa linkissä.+  * Linux-luokka [[:​admin:​pentinkulma|Pentinkulmassa]],​ huone 6218, on 20 Linux-konetta opiskelijoiden käyttöön sekä paikallisesti että verkon yli. Yleiset käyttösäännöt ja lisätietoa edellä mainitussa linkissä.
   * kuu.cc.lut.fi on tietohallinnon ylläpitämä Linux-kone, johon kaikilla yliopiston opiskelijoilla on käyttöoikeus.   * kuu.cc.lut.fi on tietohallinnon ylläpitämä Linux-kone, johon kaikilla yliopiston opiskelijoilla on käyttöoikeus.
  
Line 70: Line 70:
   * IRC-clientteja   * IRC-clientteja
   * ohjelmistonkehitysympäristö (eclipse)   * ohjelmistonkehitysympäristö (eclipse)
 +  * Terminal server client (yhteys Windows palvelimeen rdesktop.win.lut.fi)
 +  * matemaattisia ohjelmistoja (Matlab, Octave)
   * ja niin edelleen   * ja niin edelleen