meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Mieleeni tuli seuraavia termejä:

 • Protokolla
 • GPS
 • Internet
 • Sateliitti
 • Radio/Televisio
 • 3G
 • WLAN

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

asiak1.pdf

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Kotitehtävässä 1 luotiin kokonaisnäkemys tietoliikenteen alueesta aiempien termien kautta. Kotitehtävässä 2 keskitytään johonkin oleelliseen osaan kokonaisuudesta (oman mielenkiinnon mukaan valittavissa) ja skenaarion/käyttötapauskuvauksen avulla selvitetään mitä ko. osa-alueella oikeasti tapahtuu.

GPS. GPS eli Global Positioning System on alunperin Yhdysvaltojen puolustusministeriön rahoittama sateliittipaikannusjäjestelmä. GPS-järjestelmä koostuu kolmesta osa-alueesta, avaruudesta, konttrolliverkosta ja käyttäjäosasta. Avaruusosan muodostavat satelliitit, kontrolliverkon sateliittien tarkkailuasemat ja käyttäjäosan kaikki GPS-vastaanottimet. GPS-paikannus toimii siten, että satelliitit lähettävät ajan ja navigaatiosignaalin, jonka GPS-laite vastaanottaa. Pystyäkseen paikallistamaan itsensä GPS-laite tarvitsee signaalin vähintään neljästä satelliitista, koska päatelaitteeen kellon epätarkkuuden vuoksi. Satelliiteista saamillaan tiedoilla laite pystyy mittaamaan pseudoetäisyyden. p = sqrt{(x-X)^2+(y-Y)^2+(z-Z)^2} +c(Δt -ΔT)},

jossa

 • X,Y,Z on vastaanottimen paikka kolmiulotteisessa avaruudessa
 • x,y,z on satelliitin paikka avaruudessa, lasketaan satelliittien myös lähettämistä ratatiedoista eli efemerideistä
 • Δt on satelliitin kellovirhe; pieni, tiedetty, satelliittien lähettämä
 • ΔT on vastaanottimen kellovirhe, tuntematon kuten sen koordinaatitkin.

Koska X, Y, Z ja ΔT ovat tuntemattomia muuttujia, tarvitaan vähintään neljä sateliittia, jotta yhtälö saadan ratkaistua. Merellä olessa riittää kuitenkin kolmekin satelliittia paikannukseen, sillä päätelaitteen korkeus ei muutu.

lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/GPS

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus:Valitse haluamasi aihealue (esim. omasta terminologiastasi/aihepiirilistasta (oppimispäiväkirja)) Etsi aihepiiriin liittyvä protokolla Tutustu protokollaan (rakenne, logiikka, viestit, …) ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan.

Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

DHCP:http://fi.wikipedia.org/wiki/DHCP

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) on lähiverkkoon kytkeytyville laitteille IP-osoitteita jakava verkkoprotokolla. Esim. kun kannettava kone kytketään WLAN:iin, niin DHCP-palvelin antaaa koneelle oman IP-osoitteen, millä se erotetaan muista verkossa olevista laitteista. Tämän lisäksi DHCP-palvelin voi jakaa myös oletusyhdyskäytävien ja nimipalvelimien IP-osoitteita käyttäjille.

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus:Tunneilla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä ja siirtoteillä käytettyjä tiedonsiirtomenetelmiä. Valitse jokin “tuttu” järjestelmä (esim. Oppimispäiväkirjaan valitsemasi, GSM, GPS, Digi-TV). Etsi verkosta tietoa kuinka juuri kyseisessä järjestelmässä tiedon siirto on hoidettu. Esim. Fyysinen siirtotie, Bittien esitys siirtotiellä, Modulointi etc. tekniikka, Datan esitysmuoto vs. signaalit.

GPS. GPS-paikannuksessa tiedon siirto tapahtuu sateliittien lähetämillä kantoaallon päälle moduloituna signaaleilla. Paikannin vaatii suoran näköyhteyden taivaalle, koska signaali ei pysty läpäisemään kiinteitä rakennelmia. GPS toimii kahdella päätaajudella L1(1575,4200 MHz, siviilikäytössä) ja L2(1224,6000 MHz, sotilaskäytössä). Eri taajuudet kantavat erilaisia modulaatioita. C/A(Coarse/Acquisition) -koodi on jokaiselle satelliitille yksilöllinen. Sitä lähetetään L1-taajudella ja sen on pseudosatunnainen bittien virta, jonka nopeus on 1024 kbittiä/sekunti. P(Y)-koodi taas lähetetään salattuna molemmilla taajuuksilla, ja purku avaimet siihen ovat USA:n hallituksella. Sen nopeus on 10 Mbittiä/sekunti ja toistojakso viikko. Tieto-osa modulaatio sisältää satelliittien rata- ja kellotiedot, sekä tiedon satelliittien kunnosta

lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/GPS#GPS-signaali

Kotitehtävä 5

Käyttöskenaariot Muodosta tietoverkkojen käyttöskenaario yhteen seuraavista ympäristöistä: Koti, Koulu, Kaupungin keskusta tai Lentokenttä. Mieti millaisia haasteita eri ympäristöt asettavat kommunikoinnille. Kuinka kurssilla opitut asiat tukevat eri ympäristöissä tapahtuvaa kommunikointia. Millaiset asiat muodostuvat näissä eri ympäristöissä merkittäviksi. Millainen verkkorakenne sopii ympäristöön ?

Kotiin sopii hyvin langaton reitintin. Reitin on hyvä valita siten, että se pystyy lähettämään sekä langatonta signaalia, että signaalia johtimia pitkin. Tällä tavoin eri laitteet voidaan yhdistää nettiin joko WLAN:in avulla tai jos laite ei tue WLAN:ia pystytään se silti yhdistämään verkkoon normaalin Ethernet kaapelin avulla. Tällöin kotona on esimerkiksi helppo käyttää kannettavia, kun niitä pystyy liikuttaamaan vapaasti, ja olemaan silti yhteydessä verkkoon. Lisäksi kiinteisiin laitteisiin, esim, pelikonsoleihin tai pöytäkoneisiin voidaan vetää kaapeli reitittimestä, eikä niihin tarvitse hankkia WLAN:ia mahdollistavia lisälaitteita/verkkokortteja.

Palaute

Kotitehtävät ok, minimillä mennään mutta riittävät.

Pääsivulle