meta data for this page
  •  

Susanna Pietarisen Wikisivu

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennettä voidaan käsitellä monen eri tason näkökulmasta. Konetasolla ovat ne fyysiset laitteet tai osapuolet, joita tietoliikenteen aikaansaamiseen tarvitaan. Seuraavalla tasolla on koodi, jolla liikennettä hallitaan. Käyttäjätasolla olemme me tavalliset pulliaiset, jotka istuvat koneen äärellä kotona ja kännykkä kourassa linja-autossa. Ylin taso on yksittäisten laitteiden ja käyttäjien muodostama verkko, joka voi kattaa hyvin suppeita tai vastaavasti hyvin laajoja maantieteellisiä alueita.

Tietoliikenteestä mieleen tulevia termejä ovat muun muassa internet, lähiverkot (LAN, WLAN), televisio ja digitaaliset lähetykset, puhelinverkot ja 3G, GPS, http, html, protokollat, reititin, satelliitit, kommunikaatio, salattu yhteys ja ADSL.

Tietoliikennetekniikan kehittyminen on muokannut maailmaa, sitä ei ole kiistäminen. Ihmisten tapa viestiä keskenään on muuttunut täysin, samoin kuin viestinnän nopeus. Ennen kerran kuussa saapunut kirje saattoi riittää yhteydenpitoon kaukana asuvan ystävän kanssa, nykyisin mesen ja kännykän aikaan viestintä on lähes välitöntä. Samalla ihmisten kyky kärsivällisyyteen on heikentynyt ja elämä itsessään on muuttunut nopeatemposemmaksi, dynaamisemmaksi. Jatkuva läsnäolo on tehnyt elämästä nopeampaa ja vaihtuvampaa, mutta samalla rasittavampaa.

Luentoyhteenvedot

Pääsin varsin heikosti käymään luennoilla, joten olen tehnyt oppimispäiväkirjan pääosin luentokalvojen perusteella. Tästä se seuraa luentokalvojen neljän luentokerran rakennetta. Olen tässä tehtävässä pyrkinyt tiivistämään kurssin mahdollisimman pelkistetyksi, sisältäen melkeinpä vain tärkeimmät termit. Tämä auttaa ainakin minua hahmottamaan kokonaisuuden sekä sijoittamaan termit ja asiat oikeaan yhteyteen.

luentoyhteenvedot_pietarinen.pdf

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Kotitehtävä 3

Kotitehtävä 4

Kotitehtävä 5

Viikoittainen ajankäyttö

Yhteensä luentoja noin 7 h, kotitehtävien tekemistä 12 h ja tenttiin lukemista sen lisäksi 8 h.


Pääsivulle

Palaute

Kotitehtävät ok (vaikka en hirmuisesti pidä että kaikki on omissa tiedostoissaan). MSN messanger protokolla ihan hyvä valinta.