meta data for this page
 •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne tuo ensimmäisenä mieleen vaivattomuuden. Tieto liikkuu pilvessä käyttäjän mukana eri alustoilla. Pystyy esim. tarvittaessa katsomaan matkapuhelimella pyötätietokoneella olevaa dokumenttia. Laitteiden välisen tiedonsiirron kapasiteetin kasvun myötä tulee käytettyä huomattavasti vähemmän fyysisia medioita tiedonsiirrossa laitteelta toiselle. Laitteet verkostoituvat yhä enemmän keskenään. Termejä: ip-tv, multicast, wlan, lte

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

En ollut luennolla paikalla. Luennolla käsitelty asia ei ollut uutta, mutta kertasin asiat kuitenkin Stallingsin kirjasta. Seuraavat asiat jäivät erityisesti mieleen:

 • Kommunikointimalli ja siihen liittyen kommunikointitehtävät.
 • Piirikytkentä, Pakettikytkentä, ATM
 • Tiedonsiirtomalli
 • IPv6 tuli kerrattua tarkemmin tulevaisuutta varten. Vapaiden IPv4 osoitteiden loppumista odotellessa…
 • TCP & UDP
 • OSI kerrosmalli: 1 Fyysinen kerros, 2 Siirtokerros, 3 Verkkokerros, 4 Kuljetuskerros, 5 Istuntokerros,6 Esitystapakerros, 7 Sovelluskerros

Luentopäivä 2:

Toiselta luennolta jäi mieleen seuraavia asioita:

 • Protokollion yleistoiminnot: segmentointi & kokoaminen, paketointi, yhteyden hallinta, toimitus oikeassa järjestyksessä, virheen havainnointi, osoitteet, kanavointi, kuljetuspalvelut
 • järjestelmä & olio → mitä & syntaksi | kuinka & semantiikka | koska & ajoitus
 • Standardit → standardointi prosessi → järjestöt
 • tiedon siirto ja kaistanleveys → simplex, half-duplex, full-duplex
 • Häiriöt → crosstalk, impulse noise

Siirtotiet oli jo ennestään muistissa, joten ne tuli vain kerrattua. Kuvat selkeyttivät hyvin asian tajuamista.

Luentopäivä 3:

En päässyt kolmannelle luennolle, mutta asiat tuli katsottua läpi kurssikirjasta. Siirtoteiden tarkempia ominaisuuksia tuli kerrattua, ja niistä erityisesti aallot

 • digitaalinen signaali: ajoitus, signaalitasot, S/N, kaistanleveys, enkoodaus ( osa enkoodauksen liittyvästä asiasta tuttua muilta kursseilta)
 • Digitaalinen data, analoginen signaali →modulointi → ASK amplitudi | FS taajuus | PK vaihe
 • analoginen data, digitaalinen signaali: NRZ-L, adc → tarvitaan koodekki
 • analoginen data, analoginen signaali → modulaatio → A F P
 • virheen käsittely
 • Data link protocols →Flow control, Frame sync, error control, addressing, control & data, link management

Luentopäivä 4:

Luennon aiheesta mieleen jääneet asiat:

 • Multiplexing :point to point, broadcast
 • Multiplexing = siirtokapasiteetin jako→ FDMA taajuus | TDMA aika | CMDA koodi | WDMA aallonpituus
 • xDsl tuttua asiaa ennestään
 • kytkentäiset verkot → node, station
 • station ↔ node ↔station
 • routing : minimum hop, least cost
 • fixed routing, flooding, random, adaptive(yleisin)
 • Ques

Luentopäivä 5:

Lyhyt lista 5 luennon asioista/termeistä:

 • Cellural wireless networks: alue jaettu soluihin, monta pienitehoista lähetintä, häiriöiden minimointi
 • 3G tekniikat
 • 4G tulossa: OFDMA, LTE
 • LAN
 • SAN
 • Topologiat: väylä, puu, rengas, tähti → fyysinen VS looginen
 • IEEE802
 • MAC
 • Siltaus

Kappaleet 23 ja 24 käyty itsenäisesti lävitse.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

tehtävä1

Kysymykset: Miten useamman wlan tukiaseman saa toimimaan tehokkaasti rinnakkain? Saako avoinna olevaa wlan verkkoa käyttää vapaasti? Minkälainen runkoverkko Suomessa on?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia. Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi/määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan.

tehtävä2

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Kolmannessa kotitehtävässä tarkastallaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan.

tehtävä3

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

tehtävä4

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen. Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin.

tehtävä5

Viikoittainen ajankäyttö

* Luentoviikko 1
  Kotitehtävien tekoa 1,5h

* Luentoviikko 2
  Kotitehtävien tekoa 1h

* Luentoviikko 3
  Kotitehtävien tekoa 2h

* Luentoviikko 4
  Kotitehtävien tekoa 1,5h
  
* Luentoviikko 5
  Kotitehtävien tekoa 2h