meta data for this page

Tatu Huttusen kurssisivu

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Langatonta ja langallista signaaleilla tapahtuvaa datan siirtämistä

avainsanat: p2p, bluetooth, protokolla, TCP/IP, GSM, Wlan, mac-osoite

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Parhaiten mieleen jäi kolmen kerroksen teoreettinen malli kerrosarkkitehtuurista. Lisäksi uutta tietoa opin TCP/IP -pakettien rakenteesta. FTP -tiedonsiirron havainnollistaminen oli mielenkiintoinen.

Luentopäivä 2: Mielenkiintoisinta oli liittymien nopeuteen vaikuttavien asioden sekä singaalien läpikäynti. Sini-käyrät jäivät hyvin mieleen. Myös Protokollista opin jonkin verran uutta kun niitä käytiin tarkemmin lävitse.

Luentopäivä 3: Alettiin käymään siirtoteitä lävitse. Perusteita ja hieman syvempää katsausta sateliitti-, radio- ja lagallisiin siirtotekniikoihin.

Luentopäivä 4: Käytiin läpi erilaiset kanavointitekniikat. Lisäksi tutustuttiin data- ja teleliikenteen siirtoteille asettamiin vaatimuksiin. Teleliikenteessä tarvitsee yhteyden toimia reaaliajassa ja pakettien tarvitsee tulla perille oikeassa järjestyksessä. Dataliikenteessä pakettien reitillä tai saapumisjärjestyksellä ei ole väliä, mutta virheenesto tärkeämpää. Iltapäivällä käytiin läpi myös reititystä.

Luentopäivä 5: Aamupäivällä käytiin läpi matkapuhelin verkkojen ominaisuuksia. Mieleen jääneitä asioita oli solurakenne sekä 2G, 3G ja 4G tekniikat. Iltapäivällä käytiin läpi lähiverkkoja(PC-lan, Ethernet). Luennon lopuksi käytiin läpi viellä luennoilla käsitellyt asiat yhdessä kuvassa muodostaen käsityksen tietoliikenteen kokonaiskuvasta.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

kotitehtava1_03584049.pdf

Minkälaisella tekniikalla puolustusvoimien käyttämä sanla toimii? Kuinka korkea laatuista kuvaa on mahdollista/järkevää lähettää nykyisessä digi-tv verkossa? mac-osoite?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi /määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan.

FTP file transfer protocol- TCP:hen perustuva tiedonsiirto protokolla kahden tietokoneen välillä http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol

SSH secure shell- Salattu tietoliikenne protokolla. Mahdollistaa salatun yhteyden serverin ja clientin välille. http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell

IRC internet relay chat- Protokolla reaaliaikaiseen tekstipohjaiseen viestintään. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus:Kolmannessa kotitehtävässä tarkastallaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan.

Bluetooth: siirtotie: ilma, taajuus: 2.4000 – 2.4835 GHz ja taajuushyppyalue on f = 2402 + k MHz, jossa k = 0, …, 78, modulaatio: GFSK-taajuussiirtokoodaus

analoginen singaali mm. SCART-liittimellä yhdistetty digiboksi ja televisio.

UMTS: siirtotie: ilma, taajuus : 2100 MHz

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

UMTS: koodijakokanavointi, koska tieto kulkee digitaalisessa muodossa

Bluetooth: Taajuusjakokanavointi

DVB-T: Verkkotekniikka jolla kanavaniput lähetetään samalla taajuudeella jolloin saadaan tehokkaasti hyödynnettyä lähetystaajuus.

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen.

Tarkastellaan irssi IRC-asiakasohjelman käyttöä. Sovellustasolla Ohjelma toimii IRC-tekstiprotokollalla, joka hoitaa tekstin lukemisen/lähettämisen. Tieto siirtyy Internetin kautta joten kuljetuskerroksen protokollana toimii TCP/IP. IRC tukee myös SSL-salattua liikennettä parantaen käyttäjän tietoturvaa. Fyysisenä kerroksena voi toimia esim wlan ja parikaapeli.

Ajankäytön arviointi

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 6 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 6 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 0,5 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 6 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1.5 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 6 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 2 h
 • Luentoviikko 5
  • Lähiopetus 6 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h

—-

Pääsivulle