meta data for this page

Heidi Innasen kurssisivu

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Varsinaista ennakkonäkemystä ei ole tai se on erittäin epämääräinen, koska tietoliikennetekniikka on aiheena minulle vieras. Tietoliikenne näkyy arjessa mm. internetin ja matkapuhelimen käytössä. Tietoliikenne on huomaamatonta silloin kun se toimii, mutta esimerkiksi töissä kaikki pysähtyy, jos tietoyhteydet eivät toimi. Tietoliikennetermit aiheuttavat lähinnä hämmennystä, kun niitä ei tunne. En ollut koskaan ajatellut, että joutuisin joskus tietoliikennetekniikkaa opiskelemaan, mutta hyödyllistä tämä varmasti on ja jatkossa ei tarvitse hävetä sitä, ettei tunne alan termejä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Kurssin ensimmäisestä luennosta jäi aika kaaoottinen mielikuva. Kaikki käsitellyt asiat olivat minulle täysin uusia ja vaikka keskityin mielestäni hyvin, en voi sanoa, että olisin sisäistänyt luennolla käsiteltyjä asioita. Hämmentävää oli, että monille luennon sisältö oli jo ennestään tuttua. Luennon jälkeen mietin, voinko ikinä päästä kurssista läpi.

Mieleen jäivät erityisesti kerrosmallit, Stallingsin Driving forces (liikenteen kasvu, uusien palveluiden luominen ja kehitys teknologiassa), kommunikointimalli=tiedonsiirtomalli sekä se, että etäisyys vaikuttaa AINA signaaliin. Tärkeänä asiana olin myös kirjoittanut muistiin, että ohjauskenttä toteuttaa protokollan.

Luentopäivä 2: Opin, että tällä kurssilla ei ole hyötyä asioiden ulkoa opettelemisesta, vaan ne pitää myös ymmärtää. Olin jonkin verran lukenut pistareihin, enkä silti osannut vastata yhteenkään kysymykseen. Tiesin, että ohjauskenttä toteuttaa protokollan, mutta kun en ymmärrä mikä on ohjauskenttä tai mitä tarkoittaa protokolla, niin hankalahan näitä asioita on soveltaa. Pistarit tuntuivat liian käytännönläheisiltä verrattuna luentojen teoreettisuuteen ja toivoisinkin luennoille enemmän käytännön rautalankaesimerkkejä. Ymmärrän kyllä, etteivät tite-opiskelijat kaipaa niitä, mutta tästä kurssista pitäisikin olla kaksi eri versiota: tämä meneillään oleva ja “for dummies”. En kerta kaikkiaan ymmärrä tai sisäistä kurssilla käytyjä asioita ja tunnen itseni todella tyhmäksi.

Tämän kertainen luento meni vielä heikommin kuin ensimmäinen. Signaalit ja aallonpituudet menivät täysin yli hilseen. Ainoa asia, joka jollakin tavalla jäi luennolta mieleen, oli analogista ja digitaalista signaalia kuvaavien “käyrien” ero.

Luentopäivä 3: Luennon aluksi käytiin läpi edellisten pistareiden vastauksia ja niitä käsiteltiin kohta kohdalta. Totesin, että olisi kyllä kannattanut edes jotain yrittää vastata pistarikysymyksiin. Ehkä heikommillakin tiedoilla olisi voinut edes pisteen saada. :)

Luennolla käytiin läpi erilaisia siirtoteitä, mm. johtimettomat ja johtimelliset siirtotiet. Johtimellisia ovat esimerkiksi koaksiaalikaapeli, parikaapeli ja valokuitu. Johtimettomia siirtoteitä ovat puolestaan esimerkiksi radiotie, mikroaaltolinkit ja satelliittilinkit. Johtimellisessa siirtotiessä signaalit kulkevat fyysistä reittiä pitkin ja johtimettomalla siirtotiellä signaali kulkee langattomasti. Olennaista on, että sekä siirtotien että signaalin ominaisuudet vaikuttavat tiedonsiirron laatuun ja ominaisuuksiin. Tenttiä varten kannattaa vielä kerrata taajuusaluekaavio. Luennolla käsiteltiin myös erilaisia esteitä siirtoteillä, esimerkiksi vesihöyry tai iso auto. Myös vaimenemista käsiteltiin. Kaapeleiden osalta jäi mieleen, että taajuuden kasvaessa myös vaimeneminen kasvaa, mutta optisessa kuidussa vaimeneminen on pientä.

Käytin kotitehtävä 3:n ratkomiseen yhden työpäivän verran aikaa, mutta en silti löytänyt vastauksia koodauksiin. Taidan jättää koko kotitehtävän palauttamatta, koska siitä jäi puuttumaan olennaisena osana juuri koodaukset enkä ole taajuuksistakaan lainkaan varma.

Luentopäivä 4: Pistareiden ilmoitettiin siirtyvän viimeiselle luentokerralle ja se vähän harmitti, koska olin matkalla saanut Lilliltä hyvää kertausta siirtoteihin liittyvistä asioista ja olisin saattanut jopa osata vastata joihinkin kysymyksiin. Nyt on sitten entistä enemmän asioita opeteltavana pistareihin, kun vielä tämänkin luennon asiat pitäisi osata. Luennon alusta asti tuntui siltä, että olen totaalisesti tipahtanut kärryiltä tietoliikennetekniikan suhteen. Siinä missä siirtotiet vaikuttivat vielä jokseenkin omaksuttavissa olevalta kokonaisuudelta, en ymmärtänyt kanavoinnista, kytkentäisistä verkoista ja reititysstrategioista yhtään mitään. Oudot termit, kuten minimihyppymäärä, solmupiste, pseudosatunnaiset luvut ja taajuushyppely herättivät vain hämmennystä, enkä voi sanoa sisäistäneeni mitään luennolla käydyistä asioista kotona kertaamallakaan.

Olisikohan tämän kurssin tuleville toteutuksille mahdollista saada enemmän suomenkielisiä kalvoja? Uskoisin, että suomenkielisestä materiaalista olisi hyötyä ainakin kaltaisilleni, joilla ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta tietoliikennetekniikkaan liittyvistä asioista. Nämä asiat tuntuvat riittävän haastavilta suomeksikin.

Kurssin tenttiin on enää kaksi viikkoa ja tenttiä ajatellessa en voi välttää kauhun ja epätoivon fiiliksiä… Lueskelin vanhojen tenttien kysymyksiä ja vaikuttaa siltä, että tästä tentistä selviytymiseen vaadittaisiin enemmän resursseja, kuin itse pystyn tällä hetkellä käyttämään. Kurssin alussa toivoin, että aktiivinen luentomateriaalien kertaus aina jokaisen luennon jälkeen auttaisi tenttiin valmistautumista, mutta näin ei ole kyllä kohdallani tapahtunut. Positiivista ja omalla tavallaan piristävääkin on ollut huomata, että en ole yksin tässä tilanteessa, vaan moni muukin meistä kauppatieteiden opiskelijoista kokee kurssin sisällön todella haastavaksi ja tuskailee tulevaan tenttiin valmistautumisen kanssa. Toivottavasti pääsemme sisulla tentistä läpi, koska töitä sen eteen on kuitenkin todella tehty. Sen edelleen sentään muistan, että etäisyys vaikuttaa aina signaaliin ja ohjauskenttä toteuttaa protokollan. :)

Luentopäivä 5: En päässyt luennolle. Sain kuitenkin luennolla paikalla olleilta hyvän briefin käsitellyistä asioista ja tenttiin valmistautuminen on käynnissä. Koska jotkut kurssin asiat ovat minulle pänttäämisenkin jälkeen edelleen aivan hepreaa, ajattelin keskittyä niihin, jotka pystyn tässä ajassa omaksumaan (esim. protokolla, kommunikointimalli ja siirtotiet). Toivon hartaasti, että pääsisin tentistä ja kurssista läpi, sillä töitä on tehty todella paljon ja varmasti jotain on jäänyt mieleenkin. Olen tyytyväinen, että olen saanut tutustua ihan uuteen maailmaan, johon en oikeastaan koskaan ollut ajatellut tutustuvani. Tästä huolimatta en voi sanoa olevani tyytyväinen omaan oppimiseeni tällä kurssilla, mutta parempaan en valitettavasti pysty ja joudun hyväksymään sen tosiasian, että ilmeisesti kaikkia ei ole luotu omaksumaan tietoliikennetekniikan saloja.

Otin itseäni niskasta kiinni ja tein kotitehtävät 3 ja 4, vaikka luulin aluksi, etten saisi niitä tehtyä. Nyt kun käytettävissä on koko kurssimateriaali, tehtävien tekeminen tuntui hieman vaivattomammalta. En tosin voi olla varma, että olen vastannut juuri siihen, mitä kysytään.

Elättelen vielä toiveita siitä, että näiden parin jäljellä olevan tenttiinlukupäivän aikana tapahtuisi ahaa-elämyksiä kurssin sisällöstä.

Ajatuksia tentin jälkeen:

Moni asia sai kaivattua lisävalaistusta tenttiin lukiessa ja oli kiva huomata, että alkuepäilyksistäni huolimatta tästä kurssista jää varmasti jotakin opittua käteen. Helpoimmin sisäistettäviltä kokonaisuuksilta vaikuttivat siirtotiet, kerrosmallit ja kanavointitavat. Olen kuitenkin sitä mieltä, että olisin tarvinnut useamman viikon valmistautumisaikaa tähän tenttiin osatakseni asiat hyvin. Nyt kävi niin, että varsinaista valmistautumisaikaa tähän tenttiin jäi vain viikko, sillä sitä edelsi kaksi muuta tenttiä. Parempaan en olisi varmastikaan tällä aikataululla pystynyt.

Tentti oli minulle todella vaikea ja tuntui, että olin lukiessani keskittynyt aivan vääriin asioihin. Olin toivonut esseetä esimerkiksi siirtoteistä tai protokollan toiminnasta, mutta mitään yhteen kokonaisuuteen keskittyvää kysymystä ei tentissä ollut. Tasoero esimerkiksi niihin kahteen edelliseen tenttiin, jotka Nopassa olivat, tuntui huomattavalta, sillä olisin osannut vastata ko. tenttien kysymyksiin. Tentti on kuitenkin vain yksi tapa testata osaamista ja siitä selviytyminen riippuu monista asioista, joten vaikka tentti menikin penkin alle, koen oppineeni tällä kurssilla paljon uutta ja uskon opittujen asioiden myös jäävän mieleeni, koska niiden eteen on joutunut tekemään paljon töitä. Olen tyytyväinen siihen, että olen ylittänyt kurssilla omia rajojani - koko kurssi tuntui ihan ylitsepääsemättömältä alkusyksyllä, mutta pikku hiljaa olen saavuttanut edes jonkinlaisen ymmärryksen siitä, mitä kaikkea tietoliikennetekniikkaan kuuluu.

Jos voisin antaa neuvon jollekin, jolla tämä kurssi on vielä edessä, sanoisin että kannattaa varautua tekemään kovasti töitä ja jos vain mahdollista, niin jo luentojen välissä olisi hyvä valmistautua tenttiin. Jos lähtökohdat ovat samat kuin itselläni, niin neuvoisin myös hyvissä ajoin etsimään suomenkielisiä tietoliikennetekniikkaa käsitteleviä kirjoja - termit kun ovat epäselviä usein suomeksikin, niin suomenkielisistä selityksistä on paljon apua. Kannattaa olla läsnä luennoilla, sillä näiden asioiden opettelu yksinään on todella haasteellista! On myös hyvä olla aktiivinen ja esittää tyhmiäkin kysymyksiä, koska samat kysymykset saattavat pyöriä muidenkin mielessä.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää. Kurssin edetessä tätä kuvaa laajennetaan sitä mukaan kun uusia osia malliin ilmenee ja lopulta saamme alussa asetettuihin kysymyksiin vastaukset. Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia. Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi/määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan. Kotitehtävä 2

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Kolmannessa kotitehtävässä tarkastellaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan. Kotitehtävä 3

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tarkastellaan siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi. Kotitehtävä 4

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen. Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin. Kotitehtävä 5

Ajankäytön arviointi

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 3 h
  • Kotitehtävien tekoa 2 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 2 h
  • Kotitehtävien tekoa 1,5 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 4 h
  • Kotitehtävien tekoa 8 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 5 h
  • Kotitehtävien tekoa 2 h
 • Luentoviikko 5
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista tenttiin 30 h
  • Kotitehtävien tekoa 5 h

Pääsivulle