meta data for this page

Pekka Jaarasen kurssisivu

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Kaikki laitteet, joissa siirretään jotain informaatiota toistensa välillä. Tiedonsiirron standardit = protokollat. Jakautuu langattomiin ja langallisiin tiedonsiirtoväyliin. Tiedonsiirrossa on aina häviöitä → virheen korjaus ja tarkistus.

avainsanat: kännykkä, gps, tietokone (www, tcp/ip, udp, lan), televisio

termit uutisissa: 4G, 3D-TV lähetykset, suojaamattoman wlanin käyttö

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Tietoliikennetekniikkaa on joka puolella esim. savumerkitkin tietoliikennettä. Paljon uusia lyhenteitä ja kurssin tavoitteet tulivat selväksi. Tärkein asia mielestäni oli jonkinlaisen yleiskuvan saanti tietoliikenteestä.

Luentopäivä 2: Luennoilla istuessa aihe karkasi hieman ohi, mutta luennot keskittyivät protokollan sielunelämään. Luennoilta tuli oppia protokollan toiminnoista, vaikka termit olivat jo hiukan tuttuja esim. multiplekserin toiminta oli jo tuttua rautatasolla.

Luentopäivä 3: Tunnit keskittyivät signaalien käsittelyyn, joka ei mielestäni ainakaan tässä laajuudessa kuulu tähän kurssiin, koska se on enemmän rautapuolen asiaa ja jo tuttua itselleni (säte).

Luentopäivä 4: Luennoilla käytiin signaalien välittämiseen moduloinnin avulla ja esimerkkejä erilaisten modulointijärjestelmien käytöstä laitteissa.Esille tuotiin myös tietoliikenteen kulun 2 erilaista tapaa. Modulointimenetelmät olivat jo valmiiksi tuttuja, mutta käyttötarkoitusten tarkempi tieto oli uutta juttua, mutta signaalin kulku data- ja telekytkennöissä oli uutta mielestäni hyödyllistä tietoa.

Luentopäivä 5: Luennoilla käytiin tiukka paketti matkapuhelimen ja internetiin liittyvistä standardeista ja erityisesti taulukko erilaisista standardeista oli hyvä. Luentokalvojen asiaa olisi voitu käydä enemmänkin, koska minusta nämä luennot osuivat asian ytimeen.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

1. Hsdpa (high-speed downlink packet access)

Protokolla, joka nopeuttaa datasiirtoa tukiasemalta päätelaitteeseen(puhelin,mokkula) 3G-verkossa. Esim. nopeuttaa internetsivujen latausta. Hsdpa on parannus WCDMA:lle ja sillä saavutetaan noin 5 kertaa nopeampi tiedonsiirto. Käyttää hyväkseen monia eri taajuuksia, jonka takia nopeus nousee.

http://www.ece.ualberta.ca/~marcelj/downloads/HSDPA.pdf http://www.wisegeek.com/what-is-hsdpa.htm

2.WAP (wireless application protocol)

Sovellus langattomiin laitteisiin, jonka avulla laitteella pystyy katsomaan internet-sivuja. Protokolla käyttää erilaisia tiedonsiirtotapoja (tekstiviesti,datapuhelu,GPRS) ja yleisimmin tiedonsiirtoprotokollana on http. WAP lähettää HTML tekstiä ja se kirjoitetaan WML (wireless markup language) kielellä. WAP:sta on tullut jo versio 2.0, joka on nopeampi.

http://www.wapforum.org/tech/documents/WAP-210-WAPArch-20001017-p.pdf http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Application_Protocol

3. IP (internet protocol)

Toimii pakettiperiaatteella, jokaisella laitteella on oma ip-osoite, jonka avulla paketit ohjataan oikeaan osoitteeseen. IP on erittäin tärkeä internetin protokolla ja käytössä kaikissa internetiin kytketyissä päätelaitteissa. Nykyisin eniten käytössä oleva IP-protokolla on IPv4

Linkin lopusta löytyy linkit standardeihin. http://fi.wikipedia.org/wiki/IP

Kotitehtävä 3

1. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

Tiedonsiirto tapahtuu epäsymmetrisenä parikaapelia (puhelinlinja) pitkin ja tiedonsiirtonopeus on maksimissaan noin 8 Mbit/s downlinkkiin ja uplinkkiin 800kbit/s. ADSL käyttää discrete multitone - modulointia ja se toimii 23kHz-1,1Mhz taajuudella.

2. cd-levy (compact disc)

Levyformaatti, joka käyttää tiedonsiirtoväylänä lasersädettä eli tieto siirtyy ilmateitse. Valon aallonpituus on 780nm. Tieto tallennetaan levylle 8 bitin paloissa käyttäen EFM-modulaatiota eli muunnetaan 14 bitiksi.

3.Bluetooth

Tiedonsiirto tapahtuu ilmateitse n.2,4 GHz taajuusalueella.Perustuu point-to-point yhteyteen, eli 2 laitetta muodostavat verkon. Bluetooth käyttää taajuussiirtomodulointia tiedon lähettämiseen.

Kotitehtävä 4

1. ADSL

tekniikka on hieman vanhentunut ja siitä on käytössä jo paremmat standardit 2 ja 2+. Puhelinverkko siirtotienä on edullinen, koska se oli jo valmiiksi olemassa ennen adsl:llää, kuitenkin signaali vaimenee reilusti pitkällä matkalla, joten tarvitaan paljon vahvistamista. Tiedonsiirto tapa on järkevä, koska liikenne on asynkronista ja pystyy kulkemaan molempiin suuntiin samanaikaisesti. +useita kanavia

2. CD

Koska 8 bitin tiedon lähetys vaatii 17 bittiä vie tiedon siirtäminen runsaasti ylimääräistä tilaa. cd:n kehitysversio dvd käyttää 650nm laseria 780nm sijaan, jolloin samankokoiselle levylle mahtuu enemmän tietoa, mutta vaatii saman bittimäärän tiedonlähetykseen. - yksi kanava

3. Bluetooth

Toimintavarma ja monipuolinen siirtotekniikka lyhyille matkoille, mutta taajuushyppelyn takia tieto kulkee paketeissa, joka vie enemmän lähetystilaa tiedon siirtoon. +useita kanavia

Kotitehtävä 5

VOIP

siirtää ääntä IP-protokollan välityksellä. Tarvitaan päätelaite ja internet yhteys, päätelaitteena voi käyttää tietokonetta. VOIP muodostuu merkinantoprotokollista ja puheprotokollista. Puhelun muodostamiseen on olemassa kaksi standardia: H.323 ja SIP, joista jälkimmäinen on yleistymässä. Kuva ja ääni siirtyy RTP-protokollaa käyttäen ja se tarjoaa reaaliaikaisen siirtomahdollisuuden pakettiverkon yli. Tarvitaan myös koodaus-protokolla SDP ja varsinaisena kuljetusprotokollana toimii UDP.

sovellus:VOIP sovelluskerros:SIP Kuljetuskerros: UDP Verkkokerros:IP Peruskerros: esim IEEE 802-lähiverkot

Linkit: http://fi.wikipedia.org/wiki/SIP http://fi.wikipedia.org/wiki/VoIP http://fi.wikipedia.org/wiki/H.323

Ajankäytön arviointi

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 2 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h
 • Luentoviikko 5
  • Lähiopetus 2 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 1 h

—-

Pääsivulle