meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:opiskelijat:2011:jauhiainenjanne [2011/11/13 00:37]
f0382297 [Ajankäytön arviointi]
courses:ct30a2001:opiskelijat:2011:jauhiainenjanne [2011/11/21 22:03] (current)
f0382297 [Kotitehtävät]
Line 31: Line 31:
 Luentopäivä 4: Luennolla opin kanavoinnista,​ ADSL:stä, ISDN:stä, kaapelimodeemeista,​ hajaspektristä,​ teleliikenteestä vs. dataliikenteestä,​ piiri - ja pakettikytkennästä,​ reitityksestä sekä ruuhkanhallinnasta. Luentopäivä 4: Luennolla opin kanavoinnista,​ ADSL:stä, ISDN:stä, kaapelimodeemeista,​ hajaspektristä,​ teleliikenteestä vs. dataliikenteestä,​ piiri - ja pakettikytkennästä,​ reitityksestä sekä ruuhkanhallinnasta.
  
- +Luentopäivä 5: Luennolla opin matkapuhelinverkosta,​ lähiverkoista,​ reitityksestä,​ mobiili-ip:​stä,​ sähköpostista sekä tietoturvasta.
 ===== Kotitehtävät ===== ===== Kotitehtävät =====
  
Line 54: Line 53:
  
 {{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2011:​kotitehtaevae4_jannejauhiainen.docx|}} {{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2011:​kotitehtaevae4_jannejauhiainen.docx|}}
 +
 +=== Kotitehtävä 5 ===
 +
 +Tehtäväkuvaus:​ Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva,​ jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen. Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin.
 +
 +{{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2011:​kotitehtaevae5_jannejauhiainen.docx|}}
 +
 +
 +
  
  
Line 59: Line 67:
   ​   ​
   - Luentoviikko 1   - Luentoviikko 1
-    ​Lähiopetus 7 h +    ​Lähiopetus 7 h 
-    ​Valmistautumista lähiopetukseen 3 h +    ​Valmistautumista lähiopetukseen 3 h 
-    ​Kotitehtävien tekoa 1 h +    ​Kotitehtävien tekoa 1 h 
-  ​Luentoviikko 2 +  ​Luentoviikko 2 
-    ​Lähiopetus 7 h +    ​Lähiopetus 7 h 
-    ​Valmistautumista lähiopetukseen 3 h +    ​Valmistautumista lähiopetukseen 3 h 
-    ​Kotitehtävien tekoa 0,5 h +    ​Kotitehtävien tekoa 0,5 h 
-  ​Luentoviikko 3 +  ​Luentoviikko 3 
-    ​Lähiopetus 7 h +    ​Lähiopetus 7 h 
-    ​Valmistautumista lähiopetukseen 10 h +    ​Valmistautumista lähiopetukseen 10 h 
-    ​Kotitehtävien tekoa 1 h +    ​Kotitehtävien tekoa 1 h 
-  ​Luentoviikko 4 +  ​Luentoviikko 4 
-    ​Lähiopetus 7 h +    ​Lähiopetus 7 h 
-    ​Valmistautumista lähiopetukseen 10 h +    ​Valmistautumista lähiopetukseen 10 h 
-    ​Kotitehtävien tekoa 1 h +    ​Kotitehtävien tekoa 1 h 
-  ​Luentoviikko 5 +  ​Luentoviikko 5 
-    ​Lähiopetus 7 h+    ​Lähiopetus 7 
 +    - Valmistautumista lähiopetukseen 2 h 
 +    - Kotitehtävien tekoa 2 h