meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Janne Jauhiaisen kurssisivu

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on kahden laitteen keskinäistä kommunikointia. Siihen liitty olennaisesti minkälaista siirtotietä käytetään, langallista vai langatonta. Tiedonsiirto tapahtuu käyttämällä jotain protokollaa jota lähde - ja kohdejärjestelmä ymmärtävät.

Ennakkotehtävä 1. Mieleen tulevia käsitteitä tietoliikenteestä: 1) wlan 2) data 3) reititin 4) palvelut 5) NFC/RFID 6) RPC 7) ACK 8) EDIFACT 9) ARP 10) email 11) VOIP

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Luennolla sain yleiskäsityksen tietoliikenteestä, kertausta kerrosmallista sekä protokollista.

Luentopäivä 2: Luennolla opin OSI -mallista, protokollien toiminnasta sekä tiedonsiirrosta erityisesti signaloinnista. Erityisesti jäi mieleen että etäisyyden lisääntyessä vaimeneminen aiheuttaa datasiirtonopeuden pienentymistä jollei nosteta kaistanleveyttä.

Luentopäivä 3: Luennolla opin siirtoteistä (johtimelliset, johtimettomat), kaistanleveydestä, häiriöistä, taajuusalueista langattomassa siirrossa, vaimenemisesta, satelliiteista, radioteistä, analogisesta sekä digitaalisesta signaalista sekä virheiden korjaamisesta.

Luentopäivä 4: Luennolla opin kanavoinnista, ADSL:stä, ISDN:stä, kaapelimodeemeista, hajaspektristä, teleliikenteestä vs. dataliikenteestä, piiri - ja pakettikytkennästä, reitityksestä sekä ruuhkanhallinnasta.

Luentopäivä 5: Luennolla opin matkapuhelinverkosta, lähiverkoista, reitityksestä, mobiili-ip:stä, sähköpostista sekä tietoturvasta.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää. Kurssin edetessä tätä kuvaa laajennetaan sitä mukaan kun uusia osia malliin ilmenee ja lopulta saamme alussa asetettuihin kysymyksiin vastaukset.

kotitehtaevae1_jannejauhiainen.docx

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi/määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan.

kotitehtaevae2_jannejauhiainen.docx

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Kolmannessa kotitehtävässä tarkastallaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan.

kotitehtaevae3_jannejauhiainen.docx

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

kotitehtaevae4_jannejauhiainen.docx

Ajankäytön arviointi

- Luentoviikko 1
 - Lähiopetus 7 h
 - Valmistautumista lähiopetukseen 3 h
 - Kotitehtävien tekoa 1 h
- Luentoviikko 2
 - Lähiopetus 7 h
 - Valmistautumista lähiopetukseen 3 h
 - Kotitehtävien tekoa 0,5 h
- Luentoviikko 3
 - Lähiopetus 7 h
 - Valmistautumista lähiopetukseen 10 h
 - Kotitehtävien tekoa 1 h
- Luentoviikko 4
 - Lähiopetus 7 h
 - Valmistautumista lähiopetukseen 10 h
 - Kotitehtävien tekoa 1 h
- Luentoviikko 5
 - Lähiopetus 7 h
 - Valmistautumista lähiopetukseen 2 h
 - Ei kotitehtäviä

Pääsivulle