meta data for this page
  •  

Mikko Koljanderin kurssisivu

Oppimispäiväkirja - POHJA

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys

Tietoliikenne tuo mieleeni seuraavaa - viidestä hieman erilaisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

asiakokonaisuuksia teknologiasta: verkkolaitteet, protokollat, ip-osoitteet ja niiden riittäminen, verkkoteknologian virtualisointi

tietoliikenteen sovelluksista: langattomat puhelut, ip-puhelut (voip), pikaviestintä (IM), jatkuva läsnäolotieto (presence), VPN-etäyhteydet, IPSEC-tunnelit yritysverkkojen yhdistämiseksi

asiakokonaisuuksia liiketoiminnan sovellusalueelta: etätyöskentely, yritysten toimipisteiden verkottaminen, julkisten tilojen avoimet verkot, yhdistyneet viestintäratkaisut (unified communications)

termeistä: tcp/ip, osi, rip, bgp, ospf, wlan, dsl, ipv4, ipv6

haasteista: tietoturva (varsinkin hallinnollinen), protokollien (varsinkin integraatioissa) puutteellinen standardien hyödyntäminen implementaatioissa

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1

Kaikilla hyvin erilaisia alkukäsityksiä ja näkökulmia tieliikennetekniikkaan. Tietotekniikan aikakausia ja trendejä eri aikakusilla: mainframe, pc, internet, hajautettu laskenta ja pilvipalvelujen yleistyminen, ubiikkikoneet ja ihmisen ja koneen vuorovaikutus.

Intro mm. DigiTV tekniikan käytöstä ja leviämisestä sekä erilaisten analogisten ja digitaalisten tietoliikennetekniikoiden kehityksestä. Käytiin myös läpi erilaisia esitystapoja verkkojen kuvaamiseksi siitä näkökulmasta miten verkot liittyvät toisiinsa ja millaisia kokonaisuuksia ne muodostavat.

Aamupäivän aikana opin monta hyvää näkökulmaa/esitystapaa esittää tietoliikennetekniikan käsitteitä ja teknologioita esim. käyttäjän, teknologioiden tai kokonaisuuksien näkökulmista.

Kommunikointimallit, kytkentätekniikat sekä niiden väliset erot olivat entuudestaan tuttuja ja uutta niiden osalta oli parhaimmillaan luennoitsijan käyttämät itselle uudet ja käyttökelpoiset metaforat asioiden selittämiseen niistä ymmärtämättömille. Myöskään eri laajuiset kerrosmallit (OSI, TCP/IP jne.) ja niistä läpi käydyt sisällöt eivät varsinaisesti tuoneet mitään uutta vaan asiat olivat entuudestaan tiedossa.

Mitään varsinaista perustetasoista uutta en teknogiasta päivän luentojen aikana kokenut oppivani.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä1: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää.

Kysymys 1: Miten WLAN-verkkojen “kuulumista” naapurin Pekalle voi estää? Kysymys 2: Miksi Sonos-verkon broadcast -liikenne ei kulje iPhone -sovelluksesta erillistä WLAN-tukiasemaa käytettäessä, mutta liikkuu mikäli Sonos Playerin ethernet-silta kytketään suoraan ADSL-reitittimen ethernet-porttiin? Miten ongelma korjataan? Kysymys 3: Miten vanhat IPv4 -pohjaiset verkkolaitteeni toimivat kun palveluntarjoaja ottaa aikanaan käyttöön IPv6 -protokollan? Millaisia muutoksia verkon rakenteeseen tulee varautua tekemään?

Kotitehtävä 2

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle