meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:opiskelijat:2011:lampikoskitimo [2011/12/07 17:04]
lampikos
courses:ct30a2001:opiskelijat:2011:lampikoskitimo [2011/12/07 18:35]
lampikos
Line 53: Line 53:
  
 Siirtotiet ja signaalien etenemiset olivat tuttuja kurssilta siirtyvä tietoliikenne. Osittain kyllä päässeet unohtumaan. Virheiden havaitseminen ja korjaus oli melkein kokonaan uuutta tietoa. Muistan kyllä jollain kurssilla aikaisemmin siitäkin olleen puhetta. Siirtotiet ja signaalien etenemiset olivat tuttuja kurssilta siirtyvä tietoliikenne. Osittain kyllä päässeet unohtumaan. Virheiden havaitseminen ja korjaus oli melkein kokonaan uuutta tietoa. Muistan kyllä jollain kurssilla aikaisemmin siitäkin olleen puhetta.
 +
 +**Kotitehtävä 4.**
 +
 +Tutkitaan monesta kodista löytyvää ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)-yhteyttä. Tämä käyttää tavallista puhelinlijasta löytyvää parikaapelia. Nimensä mukaisesti se on epäsymmentrinen. Tarkoittaa käytännössä sitä että uplink ja downlink ovat eri kokoisia. Kanavoinnin avulla voidaan samassa parikaapelissa lähettää ja vastaanottaa tietoa samaan aikaan. Tätä kutsutaan full duplex -tilaksi. DMT-modulointitekniikalla voidaan siirtää teoriassa 8 Mbit/s. Tämä tosin rajoittaa käytettävissä olevan puhelinlinjan pituuden alle kolmeen kilometriin. Tinkimällä tiedonsiirtonopeudesta saadaan linjan pituus kasvatettua noin viiteen kilometriin. Downlink käyttää 1,1MHz taajuusaluetta joka on jaettu 256 kanavaan. Uplink käyttää 23–138 kHz taajuusaluetta joka on jaettu 32 kanavaan. Jokaisen kanavan häiriönsietokykyä ja tiedonsiirtonopeutta voidaan säätää erikseen. Näin saavutetaan optimaalinen tiedonsiirtonopeus kulloinseenkin linjan laatuun suhteutettuna.
 +
 +Tiedonsiirto perustuu kehyksiin. Kehyksessä on yksi tavu jokaista kanavaa kohden, downlink kehyksen koko on 255 tavua. Toimiakseen myös häiriöisen linjan yli ADSL tukee virheenkorjausta. Tällöin osa kanavista varataan virheenkorjaustietoja varten ja siirrettävän "​hyötydatan"​ kapasiteetti pienenee. Luentokalvoista löytyy vielä tarkemmin ADSL:n toiminta (luento4_1-1.pdf sivut 15-22).
 +
 +
 +**Luentopäivä 4:**
 +
 +Kanavointekniikoista en tiennyt aikaisemmin juuri mitään. Kalvot selvensivät tätä huomattavasti. Piirikytkentäiset verkot olivat ennestään tuttuja ja osittain myös pakettikytkennäiset. Pakettikytkennäisessä verkossa käytettevästä virtuaalipiirikytkennästä en ollut kuullut.
 +
 +**Kotitehtävä 5.**
 +
 +Tarkastellaan sähköpostin lähettämistä. Sovelluskerroksella käytetään lähettämiseen SMTP-protokollaa ja vastaanottamiseen IMAP/​POP3-protokollaa. Kuljetuskerroksella käytetään TCP:tä. Verkkokerroksella käytettävä protokolla on IP. Fyysisellä kerroksella käytetään taas Ethernet-protokollaa.
 +
 +**Luentopäivä 5:**
 +
 +4G-verkoista en tiennyt ennesteen oikein mitään. Internetworking-tekniikka oli myös uutta. TCP/IP:n liittyvät jutut ovat tuttuja ennestään käymältäni kurssilta TCP/​IP-perusteet.