meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Tietoliikenne on osa jokapäiväistä elämää. Sitä ei tule usein ajatelleeksi kuinka laajasti tietoliikenne liittyy kaikkeen. Puhelin, internet, kaupassa käynti ja vaikka television katselu liittyvän kaikki tietoliikenteeseen. Taustalla tapahtuu paljon tietoliikennettä jota ei tule ajatelleeksi niin kauan kun se toimii. Sitten kun jokin ei toimi niin kun on tottunut tulee vasta mieleen taustalla oleva tekniikka ja mahdolliset syyt toimimattomuuteen.

Avainsanat: Protokolla, TCP/IP, LAN, WLAN, VOIP, Paketti

Ennakkotehtävä 1. Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4: Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan. Viikoittainen ajankäyttö

  Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  Luentoviikko 2
  Luentoviikko 3
  Luentoviikko 4