meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:ct30a2001:opiskelijat:2011:lampikoskitimo [2011/12/07 18:14]
lampikos
courses:ct30a2001:opiskelijat:2011:lampikoskitimo [2011/12/07 18:35] (current)
lampikos
Line 65: Line 65:
 Kanavointekniikoista en tiennyt aikaisemmin juuri mitään. Kalvot selvensivät tätä huomattavasti. Piirikytkentäiset verkot olivat ennestään tuttuja ja osittain myös pakettikytkennäiset. Pakettikytkennäisessä verkossa käytettevästä virtuaalipiirikytkennästä en ollut kuullut. Kanavointekniikoista en tiennyt aikaisemmin juuri mitään. Kalvot selvensivät tätä huomattavasti. Piirikytkentäiset verkot olivat ennestään tuttuja ja osittain myös pakettikytkennäiset. Pakettikytkennäisessä verkossa käytettevästä virtuaalipiirikytkennästä en ollut kuullut.
  
 +**Kotitehtävä 5.**
  
 +Tarkastellaan sähköpostin lähettämistä. Sovelluskerroksella käytetään lähettämiseen SMTP-protokollaa ja vastaanottamiseen IMAP/​POP3-protokollaa. Kuljetuskerroksella käytetään TCP:tä. Verkkokerroksella käytettävä protokolla on IP. Fyysisellä kerroksella käytetään taas Ethernet-protokollaa.
 +
 +**Luentopäivä 5:**
 +
 +4G-verkoista en tiennyt ennesteen oikein mitään. Internetworking-tekniikka oli myös uutta. TCP/IP:n liittyvät jutut ovat tuttuja ennestään käymältäni kurssilta TCP/​IP-perusteet.