meta data for this page
  •  

Riina Luoson oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1:

Tietoliikenne mahdollistaa nykypäivän jokapaikan tietotekniikan, jossa erilaisista päätelaitteista otetaan yhteyttä erilaisiin ympäristöihin ja haetaan erilaista sisältöä. Tietyn tyyppiset työt voi nykyään tehdä mistä paikasta tahansa, kunhan on yhteydet kunnossa. Yhteydet rakentuvat eri tekniikoiden verkoista, on WLANia ja LANia. Niiden välillä voi siirtyä niin suljetun verkon kuin avoimenkin välillä esimerkiksi VPN:ää käyttäen.

Tavallinen tallaaja ei edes tajua mitä kaikkea yksinkertaisen sähköpostin lähettämisen takana tapahtuu. Bitit siirtyvät laitteesta ja verkosta toiseen. Jos reitti häiriöityy, niin silloin huomataan, että jossain on vika. Syytetään aina verkkoja tai tietokoneita, koska itse ei ymmärrä mitä niiden sisällä tapahtuu.

Itse odotan kurssilta muistin palaavan pätkittäin siihen, miten ja mistä perus tietoliikennetekniikka rakentuu ja miten asiat liittyvät toisiinsa.

Avainsanoja tälle kurssille ovat: WLAN, WAN, LAN, TCP/IP, UDP, protokolla, bitti, tavu.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: En ollut luennolla, mutta lukiessani luentomateriaaleja, muistui vanha opinahjo mieleen ja kuinka siellä pimeähkössä kellarikerroksen mikroluokassa tehtiin Ciscon CCNA multiple choice testejä. Kyllä niistä kaikista aikoinaan pääsi läpi. Tosin jos nyt olisi pitänyt ulkomuistista luetella niin olisin väittänyt että TCP/IP:ssä oli 7 kerrosta.. Vahvasti siis asiat mielessä..NOT.

Ensimmäisen luennon materiaali oli todella hyvä intro aiheeseen ja minulle, joka on jonkin verran aihetta opiskellut aiemmin, kertaus tuli tarpeeseen. Lukemista helpotti se, että käytetyt termit eivät olleet vieraita vaan ne olivat vaan unohtuneet vuosien saatossa.

Luentopäivä 2: En ollut luennolla, mutta asiat tuntuivat taas lukiessa jokseenkin tutuilta. Mietityttää vain, että kuinka tarkalla tasolla näitä asioita tarvitsee tietää ja pitääkö tentissä esimerkiksi pystyä kertomaan kuinka yksityiskohtaisella tasolla eri asioista. Ne asiat, jotka ovat konkreettisia, esimerkiksi eri siirtotiekaapelit, on helppo ymmärtää koska johdon on nähnyt ja voi kuvitella miten tieto siinä liikkuu. Taas ne asiat, jotka eivät ole nähtävissä, esimerkiksi eri taajuuksien radioaallot, ovat vaikeammin hahmoteltavissa.

Luentopäivä 3: Pääsin luennolle ensimmäistä kertaa. Pistarivastausten läpikäynti alussa oli hyvä kertaus aiheeseen. Siirtotiet upposivat ihan hyvin kun oli ehitnyt jo itsenäisesti tutustua materiaaliin edellisen luennon materiaaleissa ja nyt oli samaa materiaalia hieman tarkennettu. Kyllähän luennolle osallistumalla saa enemmän irti kuin pelkkien kalvojen lukemisella.

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää. Kurssin edetessä tätä kuvaa laajennetaan sitä mukaan kun uusia osia malliin ilmenee ja lopulta saamme alussa asetettuihin kysymyksiin vastaukset.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia. Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi/määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan.

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) functions as a request-response protocol in the client-server computing model. In HTTP, a web browser, for example, acts as a client, while an application running on a computer hosting a web site functions as a server. The client submits an HTTP request message to the server. The server, which stores content, or provides resources, such as HTML files, or performs other functions on behalf of the client, returns a response message to the client. A response contains completion status information about the request and may contain any content requested by the client in its message body. http://www.w3.org/Protocols/

TCP provides reliable, ordered delivery of a stream of bytes from a program on one computer to another program on another computer. TCP is the protocol that major Internet applications such as the World Wide Web, email, remote administration and file transfer rely on. http://www.dmoz.org/Computers/Internet/Protocols/Transmission_Protocols/TCP/

The Internet Protocol (IP) is the principal communications protocol used for relaying datagrams (packets) across an internetwork using the Internet Protocol Suite. Responsible for routing packets across network boundaries, it is the primary protocol that establishes the Internet. IP is the primary protocol in the Internet Layer of the Internet Protocol Suite and has the task of delivering datagrams from the source host to the destination host solely based on their addresses. For this purpose, IP defines addressing methods and structures for datagram encapsulation. http://www.dmoz.org/Computers/Internet/Protocols/IP/

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Tarkastallaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan.

Verkkokaapeli, CAT 5 UTP

Antennijohto, koaksaalikaapeli

WiFi, 802.11g, tiedonsiirtonopeus 54 Mbps taajuudella 2,4GHz

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tarkastallaan siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

WLAN, 2,4GHz, kanavointi CSMA/CA

TV kaapeliverkko, koaksaalikaapeli, taajuuskanavointi FDMA jossa signaalit keskittyvät omille taajuusalueillensa

TV kaukosäädin, vain pienimuotoinen dtasiirto, vaatii näköyhteyden, ei kanavointitarvetta

ADSL-modeemi, taajuusjakokanavointi FDM, modeemi jakaa kaistanleveyden upstreamiin ja downstreamiin

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus: Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen. Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin.

Nettiselaimen käyttö

Sovelluskerros (IE) - Kirjoita url jolloin selain lähettää palvelimelle pyynnön HTTP protokollaa käyttäen, pyyntö etenee kuljetuskerrokseen

Kuljetuskerros (TCP) - TCP muodostaa yhteyden datasiirtoa varten

Verkkokerros (IP) - Varmistaa IP-pakettien toimituksen perille, siirtää datapaketin linkkikerrokseen

Linkkikerros (ethernet) - Ethernetin kautta datapaketti siirretään fyysiselle kerrokselle

Fyysinen kerros (esim. ADSL-modeemi) - ADSL lähettää datapaketin siirtotielle, modeemi koodaa signaalin siirtotien vaatimaan muotoon ja hoitaa kanavoinnin

Toisessa päässä mennään samat asiat vastakkaisessa järjestyksessä läpi.

Tietoturvaan liittyvät mm. palomuuri niin modeemeissa kuin koneissakin, virustorjunta koneessa sekä nettiselaimeen liittyvät cookiet, java-sovellukset ja javascript. Kännykkäsurffailussa harvat kuitenkaan näitä asioita miettivät. Onko puhelimille jo viruksia ja haittaohjelmia olemassa? Saattaa olla, mutta koska ne eivät vielä ole tehneet isoa tuhoa, niin ne eivät ole tulleet tavallisten pulliaisten tietoon.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1: luentomateriaaleihin tutustuminen 2h, kotitehtävä ja oppimispäiväkirja 2h

Luentoviikko 2: luentomateriaaleihin tutustuminen 4h, kotitehtävä ja oppimispäiväkirja 1h

Luentoviikko 3: luento 7h, luentomateriaalin kertaus 1h ,kotitehtävä ja oppimispäiväkirja 1h