meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Minulla ei ole mitään ennakkotietoa kurssin aiheesta. Minusta tietoliikenne on informaation siirtoa kaapelia pitkin. Informaatio ohjautuu IP osoitteiden avulla oikeaan kohteeseen. Tietoliikenne on edellytys eri nettisovellusten käytölle. Teitoturva on tärkeä asia tietoliikenteessä. Sähköposti, internet, VR lipunmyynti, ovat tuntemiani sovellutuksia

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Minusta ensimmäisen luentopäivän tärkein samona oli kerrosmallien teoreettinen malli. Kerrosmalli helpottaa ymmärtämämään monimutkaista systeemia, helpottaa sen hallinnointia, sillä muutokset yhdessä kerroksessa ei muuta koko mallia. Referenssimalleina käytetään OSI ja TCP/IP malleja.Kerrosmallissa kommunikointi tapahtuu aina alimman kerroksen kauta. Sovellusmoduuli sisälttää sovelluksen käyttöön tarvittavat tiedot, kommunikointimoduulin tehtävänä on taata luoettetava tiedon siirto ja verkkomoduuli palvelee ylläolevaa kommunikointimoduulia riippumatta siitä missä verkossa toimitaan. Nämä 3 osatekijää ( sovellus, laite ja verkko)huolehtivat omista tehtävistään. Toinen ensimmäisen päivän oppi oli se, että protokolla on kerrosten välisessä horisontaalisessa liikenteessä kulkevan tiedon ajoneuvo.Protokolla on sääntöjen ja ohjeiden kokoelma, jossa on huomioitu tietopakettien muodostus ( syntax), osoiteistotiedot ja varmenteet tiedon oikeellisuuden säilyttämiseen ja koordinoimiseeen ( Semantic) sekä tiedon siirron ajoitus ( timing). Jokaisen kerroksessa olevat paketit sisältävät datan lisäksi protokollatietoja ja ohjauskenttä toteuttaa protokollan. OSI kerrosmalli koostuu 7. kerroksessta. Mallissa jokaisella kerroksella voi olla useita protokolla ja tämä malli perustuu kerrosten funktiohin. Malli helpottaa standardisointia.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa Piirsin sähköpostiliikenteestä kuvan,jota en osannut tähän siirtää

Kotitehtävä 2

  Oppimispäiväkirjan täyttö jälleen luennoilla opituista asioista (tai jos ette olleet luennoilla, niin lukekaa ko. alue ja mitä oppia / kysymyksiä aihealue herätti.
  Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia. Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi/määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle