meta data for this page

Miska Miettisen kurssisivu

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenteellä tarkoitettaneen nykypäivänä ensisijaisesti tiedonsiirtoa sähköisessä muodossa. Tietoliikenne on läsnä kutakuinkin kaikkialla nyky-yhteiskunnassa sekä omassa elämässämme. Voitaneen myös sanoa, että koko yhteiskuntamme on nykyisellään erittäin riippuvainen modernista tietoliikenteestä. Käytännössä sähköinen tietoliikenne näkyy elämässämme esimerkiksi erilaisten sen mahdollistamien palveluiden yhteydessä – internet, matkapuhelinverkot, televisio, GPS ym.

Aiheeseen liittyviä käsitteitä

Jatkuva kehitys, data, tietoliikenneyhteys, päätelaite, palvelin, protokolla

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Yleiskatsaus tietoliikenteeseen viime vuosikymmeninä. Eri verkkoprotokollien kerrosmalleihin, rakenteeseen ja toimintaan tutustumiseen sisältyi melko paljonkin itselleni uutta tietoa.

Luentopäivä 2:

Tarkempaa perehtymistä protokollien yleisiin toimintoihin, tietoliikenteen standardeihin sekä erilaisiin tiedonsiirtotapoihin. Tällä kertaa luentomateriaalista valta osa oli itselleni uutta tietoa. Kenties antoisinta antia olivat kuvaukset standardien kehittämisestä ja hallinnoinnista, sekä toisaalta tarkemmat kuvaukset tiedonsiirrosta, erityisesti eri signaalien (analog/digital) eroavaisuuksista. Laaja-alainen katsaus käytössä oleviin tiedonsiirtotapoihin tuntui tarjoavan melko kattavan kuvan asiasta.

Luentopäivä 3:

Päivän luentomateriaali vaikutti olevan jo melko syvällä tiedonsiirron perusteissa. 3 englanninkielistä kappaletta olivat erityisen mielenkiintoista luettavaa, samaten lyhyt perehdytys eri antennityyppeihin suuntakuvioineen, kuin myös katsaus sateelliitteihin. Kiinnostuin omalla ajallani lukemaan kurssin aiheita sivuten hieman ylimääräistä eri satelliittijärjestelmien käyttämistä kiertoradoista ym. aiheeseen liittyvää.

Luentopäivä 4:

Katsaus kanavointimetodeihin sekä esimerkit niiden käytöstä eri tiedonsiirtotekniikoissa laajensivat aiempaa kokonaiskuvaani erilaisista tietoliikenneverkoista. Kaksi viimeistä englannin kielistä kappaletta toimivat hyvänä lisänä, samaten mieleen jäi hyvin lyhyt katsaus ARPANET:in historiaan - kanavoinnin vaihettainen kehittyminen, tehokkuuden kasvaessa uuden teknologian myötä.

Luentopäivä 5:

Viimeisen luentopaketin parasta antia oli käytännönläheisyys, kuten tarkastelussa olleet erilaisten verkkojen laite- ja yhteyspuolen rakenteet/arkkitehtuurit. Eräänlaisen kokonaiskuvan internetistä tarjonnut viimeinen osuus toi nähdäkseni myös hyvin esille tärkeimpiä faktoja. Mielenkiintoista oli myös huomata kuinka monia ja erilaisia ethernet tekniikoita on kehitetty ja käytetty (ja yhä käytetään).

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Oman ympäristön protokollia: HTTP - RFC FTP - STD RTSP - RFC

Kotitehtävä 3

Kotitehtävä 4

Kotitehtävä 5

Ajankäytön arviointi

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa ½ h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 1 h
  • Kotitehtävien tekoa 4 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 4 h
 • Luentoviikko 5
  • Lähiopetus 0 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h

—-

Pääsivulle