meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Tietoliikenteen perussanasto ja sen käyttöympäristö suhteellisen tuttua, mutta syvempi perehtyminen täysin hukassa. Tietolikenteen sovellukset suhteellisen hyvin ymmärrettynä, jopa tekninen eroavaisuus eri sovellusten välillä omattuna. Verkkoratkaisut ja arkkitehtuuri samaa luokkaa. Perusymmärrys “kuluttaja” terminologiaan liittyvään sanastoon. Tietoliikenteen perusteet tulisi syventää ymmärrystä käsitteistöstä ja niiden yksityskohtaisemmasta ymmärtämisestä. Tietoliikenteen moniulottuvuus ja käytettävien tekniikoiden sekä niiden vaihtoehtoisten ratkaisujen ymmärtäminen vaatii syvempää tietoutta. Asiantuntijatasolle tuskin sukelletaan, mutta hyvä syvempi perusymmärrys vaaditaan. Tietoliikenteen eri osa-aluieiden keskenäinen vuorovaikutussuhde tuodaan syvemmin esille. Eri osatekijöiden, ihmisten, laitteiden ja tekniikan vuorovaikutus “läpivalaistaan”. Tietojohtamisen kannalta hyvä kurssi. Laajentaa ymmärrystä datan ja viestittämisen syvempään olemukseen ja sen perusteisiin. Laadukas ja sisällöltään eheä data mahdollistaa loppupäässä arvokkaan tietosisällön luomisen perusedellytyksen.

Kerrosmalli alkaa saamaan kokonaisvaltaisen merkityksen tiedonsiirrossa. Palvelut kerrosten välillä. Lähettäjän ja vastaanottajatahon vuorovaikutus, kerrosmallin eri tasoilla, sekä kerroksissa toteutetut tehtävät ja palvelut. Protokollat, merkitys tiedonsiirrossa ja ja niiden tehtävä. Datasiirron nopeuteen ja laatuun vaikuttavat tekijät. Kaistan leveys ja signaalin voimakkuuteen vaikuttavat tekijät. Siirtotiet, johtimelliset ja johtimettomat, sekä niiden tekniset ratkaisut ( kaapelit ja satelliitit), käytetyt taajuudet. Valokuidun toiminnallisuus uutta mielenkiintoista tietoa. Siirtoteiden rajoitteet Digitaalisen ja analogisen signaalin kulku siirtotiellä, sekä muuttaminen toiseen muotoon. Synkroninen ja asynkroninen liikenne Dataliikenteen virheentunnistus ja virheenkorjaus Kanavointi, siirtotien tehokas jakaminen käyttäjien kesken. Nerokasta miten homma hoituu, mielenkiintoista olisi tietää miksi ja miten eri tekniikoihin on ajauduttu ( kaupallinen - tekninen - innovaatio syy ?) Vasta tenttiin lukeminen siloitti kokonaisuutta, sisällön parempi tunnistaminen (oppiminen) mahdollisti kokonaiskuvan luomisen. Mielenkiitoisinta on omalta kohdalta huomata miten tietoliikenteen analogia sopii yritystoiminnan arkiseen operointiin. Esimerkiksi kerrosmallin analogia, jossa palveluja tarjotaan ylemmälle kerrokselle, ja ylemmät kerrokset ammentavat palvelunsa alemmista kerroksista, pätee organisaatioihinkin. Kukin kerros (organisaatiotaso) suorittaa sille annettua tehtävää. Pohdittavaksi ( ja kokeiltavaksi) jää, onko myös tieto ja informaatio (data) pilkottava pienemmäksi (esim prosessit ja ohjeet)jotta kerros pystyisi tehokkaasti suorittamaan tehtäväänsä, ja välittämään viestiä eteenpäin.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, … Kerrosmalli ja protokolla: sovellus-, kuljetus- ja verkkokerros sekä protokollan tehtävä tiedonsiirrossa. Tiedon siirtämiseen ja vastaanottamiseen tarvittavien välittäjien olemassaolon huomioiminen, ja niiden keskenäinen vuorovaikutus onnistuneen siirron aikaansaamiseksi.

Luentopäivä 2: Protokollien yleiset tominnot, pakettien kuljettama data ja lähetyksen vaiheet. Segmentointi ja kokoaminen ( niiden tehtävät lähetyksessä, sekä yhteyden hallinta mielenkkintoista uutta asiaa. Tiedonsiirron monipuolisuus ja tekninen ulottuvuus. Tiedonsiirtoon tarvitaan muutakin kuin signaali ja siirtotie. Tiedonsiirto; kaistaleveys ja taajuudet jakanttiaallot vaikeita asioita hahmottaa ja ymmärtää. Toivottavasti avautuu paremman tutustumisen jälkeen. Analogisen ja digitaalisen signaalin erot uutta helpommin ymmärrettävää tietoa. Siirtokapasiteetin laskutehtävät olivat yleishyödyllisiä.

Luentopäivä 3: Siirtotiet ( johtimelliset ja johtimettomat) - kaistanleveys, häiriöt, vastaanottimet Taajuus ja aallonpituus - perustaajuusalueet Sateelliittien ja antennien tehtävä siirtotiessä. - siirtoteiden yhdistely Signaali - bittien ajastus - sykroninen ja asyknroninen liikenne Siirron virheenkorjaus - virheen tiloja ja niiden korjaaminen

Luentopäivä 4: kanavointi ( multoplexing) Verkot, piiri- ja pakettikytkentä, Reititys ja ruuhkanhallinta Ehdottomasti vaativin setti koko kurssissa. Todella hienojakoista tietoa ( johon en ole koskaan aiemmin törmännyt). Vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa, pääpiirteet loogisia mutta tarkempi sisältö ei muodosta kokonaiskuvaa. Vaatii runsaasti aikaa sisäistää.

Kotitehtävä 1 Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa. Wlan, langaton lähiverkko joka mahdollistaa internetyhteyden ja langattoman data storagen. Kiinnostaa tietää: 1. miten langaton internetyhteys muodostuu läppärin, tukiaseman ja modeemin välille. 2. miten langattomaan storageen siirtyy data ( kuvat, musiikki ja tiedostot) 3. miten langaton verkko “kuuntelee” ja on “hereillä”

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan. Wlan protokolla HTTP http://fi.wikipedia.org/wiki/WLAN#IEEE_802.11

Bluetooth UDP/TCP http://fi.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

Infrapuna RC-5 http://en.wikipedia.org/wiki/RC-5

Kotitehtävä 3.

Kaukosäädin ( tv vastaanottimen operointi ) - käytettävä siirtotie Infrapuna (300Ghz -200Thz) - tiedon koodaus IrDA

TV (lähetyksen seuranta ) Kaapeliverkosta vastaanottimeen. - kaapeliverkossa käytetään valokaapelia kiinteistön keskukseen, josta se siirretään koaksiaalikaapelilla vastaanottimeen. Optinen kuitu ( 100-1000Thz) Koaksiaalikaapeli (400-2400Mhz) - siirtotien koodaus digitaalista ( jos digi tv) ja analogista (jos analoginen TV)

Gsm puhelu siirtotie: radiotie ( 3kHz -300Ghz , tehokkaammillaan 30Mhz-1Ghz) siirtotien koodaus digitaalista ( gsm pääte → radiolinkki → gsm pääte)

Kotitehtävät 4. luennon jälkeen:

Infrapuna ( IrDA) - johtuen lyhyestä kantomatkasta, infrapunalaitteet jotka kommunikoivat keskenään, tulee olla näköyhteys. Yhteyden point to point luonteesta siirtotie on erittäin tehkas ( lyhyellä matkalla). Kyse on verkkotekniikasta, kanavointia ei tarvita. TV lähetys ( FDMA) - siirtotie on radiotie. Käyttäjän kannalta palvelun kattavauus perustuu suureen tarjontaan. Suuri tarjonta taas mahdollistuu kanavoinnin kautta jolloin samalle yhteydelle saadaan suuri määrä eri palveluntarjoajan lähetyksiä (kanavat). Tehokkuus perustuu kanavointiin. GSM (TDMA)synkronisoitu - siirtotie on radiotie, ja kanavointi TDMA tekniikka. Käytön kannalta( puhe) tulee sekä lähettäjän että vastaanottajan olla relaatio yhteydessä ( piirikytkentäisesti) keskenään, jolloin aikaviipalaointi on puheensiirron aikaansaamiseksi suhteellisen tehokasta. tehokkuus perustuu kanavointiin ( mahdollistaa suuret käyttäjämäärät ja kuormat)

Luentopäivä 5. Matkaviestinverkot ja lähiverkot. - mielenkiintoisimmat aiheet koska käytännönläheiset. Sukellusta nippelitasolle ei tapahtunut, siksi ensimmäinen kokonaisvaltaisesti ymmärrettävä luentopäivä. Auttoi myös selkeyttämään matkan varrella opittua, joten neljällä aiemmalla luennolla istuminen näyttää kannattaneen. Pistarit avasi silmät taas miten laajasta ja vaikeasta kokonaisuudesta tässä on kyse. Yleisymmärryksen hahmottaminenedelleen tärkeintä… toivottavasti ei täysin sekoitu pää ennen tenttiä.

Kotitehtävä 5

Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin. *) Skype puhelu. Puhe muutetaan dataksi päätteeltä (pc) josta se päätyy kerrosten kautta digitaalisena verkkoon palveluntarjoajan (ISP) pakettikytkentäiseen verkkoon. Koska puhelun on soitettu Skypen sisäisenä ( domain-domain) saa data (puhe) tarvittavan informaation (ohjausinfo) päätteeltä lähtiessään siirtotielle (fyysinenkerros), josta se siirtyy palveluntarjoajan (ISP) pakettikytkentäiseenverkkoon. Koska Skype puhelu vaatii toimiakseen reaaliaikaisuuden, lienee yhteys muodostettu virtuaalipiirin kautta, jotta yhteyden vaatima samanaikaisuus saadaan aikaiseksi. Data kulkeutuu soluista valmiiksi reititettynä asemalle (pc) josta vastaanottajan fyysinenkerros sen vastaanottaa ja kerroksissa puretaan data taas puheeksi joka vastaanottaja kuulee Skype sovelluksellaan.

Tietoturva käsitellyihin sovelluksiin ja siirtoteihin tietoturva_tehtaevae5.xls - ohessa exceliin liitetty kuvaus ja näkemys tietoturvasta sekä toimenpiteiksi tietoturvasta huolehtimiseksi

Viikoittainen ajankäyttö ■Luentoviikko 1 Lähiopetus: 6 h Viikon 39 ajankäyttö 8h Viikon 40 ajankäyttä 6h Viikon 41 ajankäyttö 4h Viikon 42 ajankäyttö 2h Viikon 43 ajankäyttö 3h Viikon 44 ajankäyttö 4h Viikon 45 ajankäyttö 15h ( materiaalin läpikäynti ja tärpit) viikon 46 ajankäyttö 4h viikon 47 ajankäyttö 20h ( tenttiin valmistautuminen)

■Luentoviikko 2 ■Luentoviikko 3 ■Luentoviikko 4