meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

23.9.2011 Käytännössä tekemisissä paljon erilaisen tekniikan ja tiedonsiirron kanssa päivittäin (ehkä hieman tietämättäänkin kun luentomateriaalia lukee esim eMail esimerkki). Detailit, termit ja miten tiedonsiirto mahdollistetaan on vieraampaa, esim LAN ja WAN termeinä tuttuja, MAN aivan uusi. Arkkitehtuureista ja protokollasta hieman pintapuolista asiaa aikaismmissa kursseissa.

Ennakkonäkemys aihealueesta Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1. Tietoliikenne on mielestäni datan siirtoa ja tulkitsemista eri laitteiden välillä käyttäen erilaista teknologiaa. Tietoliikennetekniikka muuten aika vierasta, ei ole ollut tarpeen perehtyä nykyisissä ja aikasemissa työtehtävissä sen syvällisemmin aiheeseen. Tekniikkaa käytän työssä ja kotona monessa eri muodosa ja sen toivon toimivan, sen sisältöön ja rakenteeseen sen enempää kiinnittämättä huomiota. Kiinnostavia aiheita esim - miten/mistä IP osoite on luotu - sähköpostin salaus, miten tehdään ja onko eroja eri - kännykän ja kannettavan tietokoneen tiedoksiirto: kalenterkutsun vastaanottaminen tietokoneessa ja päivitys puhelimeen - miten eri puhelimet esim. N7 tai iPhone eroavat tiedonsiirrossa toisistaan vai eroavatko - mitä ovat eri arkitehtuurit ja miten se näkyy arkikäyttäjällä eri sovelluksissa

Luentoyhteenvedot Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, …

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1 Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Työpaikalla (ja kotona) käytössä kännykkä johon päivittyy tietokoneen Outlookista kelenterimerkinnät ja sähköposti. Kalenteriin on jaettu lukuoikeudet halutulle henkilöryhmälle, editointioikeudet muutamalle. Konferenssipuheluisa voi käyttää kännykän BlueTooth yhteensopivuutta kaiutinpuhelin kanssa. Videoneuvottelut (LiveMeeting) toisiin toimipisteisiin suomessa ja ulkomailla käytössä viikottain, joskus pelkkä ääni, useasti myös videokuvaa. Työntekijöiden päivittämä päiväkirja tallennetaan 12h välein tietokantaan josta sitä voi lukea kaikki keillä on sinne oikeudet. Työpaikan tuotannon valmistusprosessia mahdollista seurata omalta tietokoneelta (lämpötilat, virtaukset, paineet, määrät, laadut), ohjaus vai ohjauskeskuksesta. Selvitettävät kysymykset 1) 2) 3)

Kotitehtävä 2 Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

Luentoviikko 2

Luentoviikko 3

Luentoviikko 4