meta data for this page

Lilli Pölläsen kurssisivu

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin ensimmäisellä luennolla, oma näkemykseni tietoliikenteestä on seuraava:

Alueena tietoliikenne on minulle vieras. Vaikka käytänkin päivittäin paljon sen tarjoamia mahdollisuuksia, kuten matkapuhelinta, verkkopankkia ja sähköpostia, ei minulla ole ymmärrystä, mitä tapahtuu taustalla, jotta nämä palvelut ovat saatavillani. Miellän tietoliikenteen monimutkaiseksi ja vaikeaselkoiseksi alueeksi, jonka termistö kuten RPC, ARP ja FTP on minulle aivan vierasta. Yleensä tietoliikenteeseen kiinnittää eniten huomiota silloin kun se ei toimi. Tietoliikenteen toimiminen on nykyään edellytys työn tekemiselle sillä työskentelytavat, dokumentointi ja esimerkiksi yhteydenpito ovat nykyään hyvin sidottuja siihen.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Ensimmäinen luentopäivä antoi yleiskuvan tietoliikenteestä ja kerrosmalleista. Parhaiten luennolta jäi mieleen kommunikointimalli, joka koostuu lähteestä, lähettimestä, siirtotiestä, vastaanottimesta ja kohteesta. Kerrosarkkitehtuuriosio protokollineen taas jäi hieman epäselväksi käytännönläheisistä esimerkeistä huolimatta. Lisäksi opin, että etäisyys vaikuttaa aina signaaliin, kerrosmallissa kommunikointi tapahtuu aina alimman kerroksen kautta, viestit käsitellään aina siinä kerroksessa, josta ne on lähtenyt, portti vastaa sovelluksen osoitetta ja ohjauskenttä toteuttaa protikollan toiminnot.

Työni puolesta minua kiinnosti erityisesti käyttäjänäkökulma tietoliikenteessä.

Luentopäivä 2:

Toisella luennolla tarkasteltiin TCP/IP kerrosmallia, tiedonsiirron perusteita ja erilaisia siirtoteitä. Saimme lisäymmärrystä protokollista ja niiden yleisistä toiminnoista, puhuimme muun muassa standardoinnin eduista ja haitoista sekä perehdyimme tiedonsiirtoon, sen terminologiaan ja signaaleihin. Siinä vaiheessa kun aloimme puhumaan Sini-aallosta olin aivan pihalla. Toivottavasti Stallingsin kirjasta on apua.

Opin luennolla ainakin protokollan määritelmän ja että etäisyyden kasvattaminen hidastaa tiedonsiirtonopeutta ja kaistanleveyden kasvattaminen parantaa sitä.

Luentopäivä 3:

Kolmannella luennolla opimme lisää siirtoteistä. Kävimme läpi erilaisia johtimellisia ja johtimettomia siirtoteitä, siirtoteiden häiriöitä sekä siirtoteiden liityntöjä. Lisäksi käsittelimme signaaleja sekä niiden koodaustekniikoita. Opin muun muassa, että mitä tiheämmin signaali muuttuu, sitä leveämmän kaistan se tarvitsee. Päällimmäisenä fiiliksenä on epätoivo. Kurssi on todella haastava tällaiselle, jolla ei ole ennestään käsitystä kurssilla käsiteltävistä aiheista.

Luentopäivä 4:

Neljännellä luennolla aiheina olivat kanavointi, verkot, reititys ja ruuhkahallinta. Mieleen jäi oikeastaan vain se, että kun siirrytään yksittäisistä linkeistä verkon tasolle niin vaihtoehtona on kaksi eri verkkotyyppiä, piirikytkentäinen verkko tai pakettikytkentäinen verkko. Katilaiselle kurssilla käsiteltävien asioiden taso on aivan liian yksityiskohtainen. Epätoivo kasvaa jokaisen luennon jälkeen.

Luentopäivä 5:

Viimeisen luennon aiheita olivat verkot ja tietoturvallisuus. Kävimme läpi matkaviestiverkkoa sekä lähiverkkoa. Opin, kuinka nopeat lähiverkot ovat kehittyneet ja millaisia eri tapoja on lähettää signaaleja niissä, esimerkiksi ei sinnikäs CSMA. Opin myös, että langaton lähiverkko on aina jaettu siirtotie ja jokainen viesti kuitataan. Vauhti tunnilla oli huima ja oli harmillista, että emme ehtineet käydä tietoturva-asioita enempää yhdessä läpi. Se on kuitenkin mielestäni osa-alue, jonka ymmärtämisestä olisi kaikille konkreettista hyötyä. Kurssin kertaus oli pettymys. Se aiheutti minussa lähinnä hämmennystä eikä juurikaan antanut vinkkejä siitä, mihin tenttiin valmistautumisessa pitäisi keskittyä. Tenttiin tuleva materiaalikin jäi vähän epäselväksi.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kuva kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista ja niiden käytöstä.

kotitehtava1_lillipollanen.pdf

Kysymykset: 1)Mihin sykemittarin, vyön ja FootPodin toiminta perustuu? 2)Miten tietokone muodostaa yhteyden internettiin? 3)Miksi langaton yhteytemme ei toimi välillä?

Kotitehtävä 2

Kolmen kuvattuun ympäristöön kuuluvan protokollan selvittäminen ja niiden määritelmät.

kotitehtava2_lillipollanen.pdf

Kotitehtävä 3

Kolmen kuvatun palvelun hyödyntämät siirtotiet ja tiedon koodaus.

kotitehtava3_lillipollanen.pdf

Kotitehtävä 4

Pohdintaa aiemmin tarkastelemieni laitteiden ja teknologioiden käyttämien siirtoteiden tehokasta käyttöä koskien.

kotitehtava4_lillipollanen.pdf

Kotitehtävä 5

Kokonaiskuva sovelluksen toiminnasta sekä tietoturvaan ja tietoturvariskeihin liittyvää pohdintaa.

kotitehtava5_lillipollanen.pdf

Ajankäytön arviointi

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
  • Luentomateriaaleihin perehtyminen 2 h
 • Luentoviikko 2
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 1,5 h
  • Luentomateriaaleihin perehtyminen 3 h
 • Luentoviikko 3
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
  • Luentomateriaaleihin perehtyminen 3 h
 • Luentoviikko 4
  • Lähiopetus 7 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
  • Luentomateriaaleihin perehtyminen 3 h
 • Luentoviikko 5
  • Lähiopetus 3 h
  • Valmistautumista lähiopetukseen 0,5 h
  • Kotitehtävien tekoa 3 h
  • Luentomateriaaleihin perehtyminen 3 h

Pääsivulle