meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne on tarkoittanut minulle tähän mennessä internet-yhtyeyttä ja tiedonsiirtoa data muodossa käyttäjältä toiselle. Aihe on minulle kuitenkin sinänsä vieras, koska en ole perehtynyt teemaan sen tarkemmin enkä varmasti sen takia ole saanut siitä kaikkea iloa irti. Tietoliikenne on niin laaja käsite, että aikaisemmin on ollut vaikkeuksia hahmottaa sen vaikutuksia yksityisiin ihmisiin ja sanan merkitys on jäänyt lähinnä käsitteen tasolle. Nykyään tietoliikenne on kuitenkin tärkeä (ja kohta ainoa) viestintäkeino ja sitä myöten myös tärkeä osa meidän yhteiskuntaa ja sen merkitys tulee varmasti tulevaisuudessa kasvamaan vieläkin suuremmaksi. Päivittäin itse tulee oltua tietoliikenteen kanssa tekemisissä eniten internetin palveluiden, kuten sähköpostin tai facebookin, kanssa, mutta usein myös huomaa olevansa tiedostamattaan tietoliikenteen kanssa tekemisissä, esim lainatessa kirjoja kirjastosta nje. Tämän kurssin toivoisi selkeyttävän kuvaa tietoliikenteestä ja sen ominaisuuksista.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Luennolla olematta luin diat läpi ja sain melko hyvin selvää tietoliikenteen perusrakenteista. Kerrosmalli oli aivan uutta ja tärkeimpänä pitämäni asia ensimmäisessä luennossa.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista.

Läppäri kuuluu olennaisena osana tietoliikenteeseen kuuluvista laitteistani. Sillä tietoa liikkuu mm. sähköpostin ja facebookin kautta. Puhelimella asiat välittyy kommunikointimallin mukaan vastaanottajalle ja netti kulkee mukana edellä mainitut tiedonsiirron ominaisuudet mukanaan. Digiboxin avulla Salkkarit saapuvat ruutuun kaapelitelevision ruutuun. Otto-automaatti palvelee sekin tiedonsiirron välityksellä, kuten esimerkiksi myös kirjaston lainausautomaatit. Tietoliikenteen avulla myös liikennevaloissa valot vaihtuvat ja ylioopistollekin pääsee sisälle avainkorttia heilauttamalla.

Kysymyksiä: 1. Miten tieto liikkuu? 2. Mitä eroa on langattomalla ja langallisella verkolla? 3. Onko sähköverkko hyvä vaihtoehto lähiverkoksi?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

Etäopiskelu: yht. 4 h

Luentoviikko 2 Luentoviikko 3 Luentoviikko 4