meta data for this page
  •  

Ilmo Räsänen Wiki-sivusto

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

kodin_tietoliikenne_ilmo_rasanen.pdf

Kysymykset:

Miten GPS toimii? Minkälaista tiedonsiirtotekniikkaa käytetään sateellittitelevisiossa?

Kotitehtävä 2

Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia. Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi/määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan.

IP (Internet Protocol): Internet kerroksen protokolla, joka huolehtii IP-pakettien lähettämisestä ja toimittamisesta perille. Paketit toimitetaan perille IP-osoitteiden perusteella. http://fi.wikipedia.org/wiki/IP

FTP (File Transfer Protocol):TCP protokollaa käyttävä tiedonsiirtomenetelmä kahden tietokoneen välillä. http://fi.wikipedia.org/wiki/FTP

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) : kehityksen alla oleva langaton laajakaista tekniikka, joka perustuu IEEE 802-sarjan avoimeen 802.16 standardiin. http://fi.wikipedia.org/wiki/WiMAX

Kotitehtävä 3

Kolmannessa kotitehtävässä tarkastallaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan.

Satelliittitelevisio tarvitsee kuvalle 4 MHz taajuuden ja äänelle 2 MHz. videosignaalin kanssa käytetään amplitudimodulointia ja äänisignaalin kanssa taajuusmodulointia. nykyään uudet lautasantennijärjestelmät käyttävät MPEG 2-muotoon koodattua dataa, joka puretaan digiboksin toimesta. http://fi.wikipedia.org/wiki/Satelliittitelevisio#Tekniikkaa http://fi.wikipedia.org/wiki/Amplitudimodulaatio http://fi.wikipedia.org/wiki/Taajuusmodulaatio

WiMAX tällä hetkellä suurin kiinnostus kohdistuu Yhdysvalloissa 5,8 GHz ja 2,5 GHz tajuuksiin ja Euroopassa 3,5 GHz taajuuteen. 802.16 käyttää dynaamista modulaatiota, joissa käytettävää modulointitekniikkaa (64 QAM, 16 QAM, QPSK)voidaan tarpeen mukaan vaihtaa. http://fi.wikipedia.org/wiki/WiMAX http://fi.wikipedia.org/wiki/QAM

WLAN: IEEE 802.11 -sarjan standardit ovat 802.11a (54 Mbps), 802.11g (54 Mbps) ja 802.11n (600 Mbps). http://fi.wikipedia.org/wiki/WLAN

Kotitehtävä 4

Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Wimax, wlan ja satelliittitelevisio ovat kaikki radioverkkoja ja ne käyttävät saman tyyppisiä kanavointi menetelmiä.

WiMAX: tukiasemissa hyödynnetään OFDM-taajuuskanavointitekniikkaa.

WLAN: OFDM

Satelliittitelevisio: yksi käytetyistä tekniikoista OFDM tekniikka

http://fi.wikipedia.org/wiki/OFDM

Kotitehtävä 5

Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen.

Internet-selain

- Sovellustasolla toimii internet-selain (Chrome, Internet Explorer, Firefox jne.) - Esitystatapakerros tapahtuu sivujen esittäminen internet-selaimessa esitystapoja (HTML, Java Sript jne.) - Istuntokerroksella TCP pitää huolta yhteyden eheyden internet-selaimen koneen ja yhteydessä olevan serverin välillä. - Kuljetuskerros TCP siirtää luotetusti paketteja yhteyden aikana - Verkkokerroksella siirretään dataa kahden IP osoitteen välillä - Linkkikerros MAC osoitteet identifioivat eri laitteet - Fyysinen siirtotie kaapeli tai ilma toimii bittien välittäjä.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle