meta data for this page
  •  

Oppimispäiväkirja Elina Savutie

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta:

Tietoliikenne minun tämän hetkisen näkemykseni mukaan muodostuu erilaisista kovasta ja pehmeästä eli teknologiasta ja softasta.On erittäin vaikea hahmottaa, mikä sanelee tätä kokonaisuutta. Vaiketa on myös ymmärtää niitä rajoja/raameja, joiden puitteissa kehitys kulkee. Tietoliikenteestä mieleeni tulee tietoverkot, yhteydet ja laitteet, joiden avulla asioita tehdään. Minulle tietoliikenne näkyy eritysesti palveluissa. Myös yhteydenpidossa tietoliikenne näyttelee minulle suurta roolia.

Kurssin aluksi opiskelijat kirjaavat näkemyksensä tietoliikenteestä tähän kohtaan omaa oppimispäiväkirjaansa. Näkemys sinällään ei tarvitse olla pitkä selostus max 10 riviä tekstiä ja max 10 avainsanaa.

Ennakkotehtävä 1.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: En ole joutunut miettimään aiemmin näitä verkkoja ja yhteyksiä, enkä liioin myöskään sitä, mistä ne muodostuvat. Oli lohdullista huomata, että rakenteet ovat jotensakin loogisia. Myös se, että tietotekniikkaa voi tarkastella monesta eri näkökulmasta oli kiinnostavaa. Stallingsit ja FTP:t ja TCP:t ovat vielä hieman hämäränpeitossa OSI:sta puhumattakaan. Yksi perustavanlaatuinen oppi jäi mieleen: Kommunikaatio tapahtuu aina alimman kerroksen kautta.

Luentopäivä 2: Opin, että laite jota käytetään verkossa tarvitsee toimiakseen IP-osoitteen. Käsittelyssä oli myöskin eri protokollia, jota käytetään eri kerrosmallin kerroksissa. Tieto kulkee paketeissa ja paketin arvo (?) tulee olla sama lähettäjällä ja vastaanottajalla. Vielä kertauksena edelliseen luentokertaan vahvistui näkemys siitä, että kerrokset hoitavat omaa tehtäväänsä, joka on vain ylemmän kerroksen tehtävän mahdollistaminen. Olen tyytyväinen tähän asti hahmottamaani kuvioon, ja toivon tietenkin, että ymmärrykseni tästä vielä kehittyy.

Luentopäivä 3: Eri kerrosmallisen yms. rakenteiden kautta ollaankin päästy pois kirjaimellisesti. Nämä eri siirtotiet avasivat minullekin maailmaa sekä sitä, miten eritavalla tietoa siirretään. Jako johtimellisiin ja johtittomiin on looginen ja helpottaa eri siirtoteiden hahmottamista tai paremminkin niputtamista. Huomasin myös, että näistä olen joskus kuullut puhuttavan. Mielenkiintoista oli taas se suuri kuva siitä, että miten todellakin tarvitaan erilaisia tekniikoita eri tiedon siirtämiseen ja että ihmiskunta on omista tarpeistaan lähtien ne tänne rakentanut. Samalla mietin, että mitä kanavia voidaan vielä hyödyntää ja että onko jotain sellaista “kanavaa”, jota ihminen ei ole vielä huomannut / aistinut?!

Luentopäivä 4: Kanavointi liittyy eri siirtoteiden tehokkuuteen ja hyödyntämiseen. Tiedonsiirtoon liittyy myös paketti-ja piirikytkentäinen tiedonsiirto.

Luentopäivä 5: Internetworking oli mielenkiintoinen closaus koko kuvalle. Internetworking tarkoittaa käytäntöjä, joilla yhdistetään internetverkkoja toisiinsa.

Kotitehtävä 1 kotitehtaevae1_elina_savutie.pdf

Tehtäväkuvaus: Pyri kuvaamaan ennakkotehtävässä määrittelemäsi termit/aihepiirit/kokonaisuudet yhdessä kuvassa.

Kotitehtävä 2

kotitehtaevae_2_elina_savutie_0382433.pdf

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Kotitehtävä 3

kotitehtaevae_3._elina_savutie.pdf

Kotitehtävä 4

kotitehtaevae_4_elina_savutie.pdf

Kotitehtävä 5

kotitehtaevae_5_elina_savutie.pdf

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1 (23.9.): lähiopetus 7 h, luentomateriaaliin tutustuminen 1 h, kotitehtävät 2 t

Luentoviikko 2 (7.10.): lähiopetus 7 h, edellisen kerran luentomateriaalit ja kotitehtävät 4 tuntia

Luentoviikko 3 (28.10.): lähiopetus 7 h, kotitehtävät 1 h, edellisen kerran luentomateriaalit ja kotitehtävät 3 h

Luentoviikko 4 (4.11.): lähiopetus 4 h, kotitehtävät 2 h, edellisen kerran luentomateriaalit ja kotitehtävät 2 h

Luentoviikko 5 (18.11.): lähiopetus 4 h, kotiehtävät 1,5 h, edellisen kerran luentomateriaalit ja kotiehtävät 1 h

Pääsivulle