meta data for this page
  •  

Ville Vepsäläisen kurssisivu

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Tietoliikenne tuo ensimmäisenä mieleen mahdollisuuden kommunikoida toisten kanssa, sekä jakaa- ja hankkia tietoa helposti ja nopeasti. Jos kaikki tietoliikenne katkeaa, tarkoittaa se nykymaailmassa täydellistä kaaosta ja anarkiaa, koska kaikki mahdolliset järjestelmät, kuten rahaliikenne, teollisuus, kuljetukset ja jopa poliittinen päätöksenteko ovat lähes täysin riippuvaisia tietoliikenteestä.

Tietolikenteeseen liittyviä termejä: tietokone, protokolla, data, internet, väylä, kommunikaatio, tiedonsiirto, verkko, LAN ja TCP/IP.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

En päässyt ensimmäiselle luennolle, mutta tutustuin luentomateriaaliin itsenäisesti ja mieleen jäivät erityisesti seuraavat asiat: On olemassa erilaisia verkkoja, kuten BAN, WAN ja LAN, joihin käyttäjä voi liittyä erilaisten päätelaitteiden, kun puhelin, laptop tai PDA- laite. Lisäksi mieleen jäivät OSI- ja TCP-IP- kerrosmallien kuvaukset.

Luentopäivä 2:

Tutustuin jälleen luentomateriaaliin itsenäisesti ja materiaalissa käytiin läpi eri protokollia ja tiedonsiirto- sekä kommunikointimenetelmiä.

Luentopäivä 3:

Jälleen itsenäinen tutustuminen materiaaliin, jossa käsiteltiin datan johtimellisia ja johtimettomia siirtoteitä, sekä siirrossa käytettäviä koodauksia.

Luentopäivä 4:

Jälleen kerran itsenäinen tutustuminen materiaaliin, missä käsiteltiin kanavointitekniikoita, vertailtiin piiri- ja pakettikytkentäisi verkkoja, käytiin läpi eri reititysstrategioita ja mm. internetin rakennusongelmia.

Luentopäivä 5:

Itsenäinen materiaaliin tutustuminen jatkui. Aiheena erilaiset verkot ja niissä käytettävät sovellukset.

Kotitehtävä 1

tietoliikenne_kotitehtaevae_1_ville_vepsaelaeinen.ppt

1. Miten eri laitteet ja sovellukset saadaan keskustelemaan keskenään?

2. Miten palomuuri toimii?

3. Miten Internet on rakennettu?

Kotitehtävä 2

Kotitehtävä 3

Parikaapeli PC:n ja modeemin välillä. Koodaus DMT tai CAP.

Koaksaalikaapeli modeemin ja kaapeliverkon välillä. Koodaus QPSK tai QAM.

Langaton siirtotie (WLAN). Koodaus 802.11 DSSS, taajuus 2,4GHz.

Kotitehtävä 4

Kaapelimodeemi toimii kanavointiperiaatteella, missä varataan 1 kanava molempiin suuntiin. Se hyödyntää assynkronista TDMA- menetelmää, mikä käyttää hyväkseen siirtojen taukoja, jolloin siirtokapasiteettia on enemmän tarjolla. Vahvistinasema jakaa datan paketeiksi. Jos käyttäjiä on samanaikaisesti paljon, voi siirrossa esiintyä ongelmia ja hidastumista, koska siirtokapasiteetti saattaa olla todella pieni verrattuna maksimikapasiteettiin.

Bluetooth käyttää koodijakokanavointi-, CDMA- menetelmää, missä kanavoinnista huolehtii signaalin lähettävä päätelaite, Tässä tekniikassa vastaanottaja pitää olla tarkasti selvillä koodaustekniikasta ja koodausavaimena on oltava yksilöllinen tieto, kuten laiteosoite.

Kotitehtävä 5

Tarkastellaan lyhyesti sähköpostin lähetystä. Käyttäjä haluaa lähettää sähköpostiviestin toiselle käyttäjälle. Ensinnäkin osoitteen on oltava ehdottomasti oikein lähetystiedoissa. Muuten viesti ei mene perille. Viesti lähtee datapakettina SMTP- protokollan välityksellä. Paketin saavuttua perille vastaanottaja lukee viestin esim. IMAP- protokollan avulla tai nttipohjaisissa soveluksissa HTTP- protollan avulla.

Tietoturvaongelmat ovat ainainen uhka Internet- sovelluksia käytettäessä. Tehokkain tapa suojautua tietoturvariskeiltä on oma käyttäytyminen verkkoympäristössä, eli vältetään epäilyttäviä paikkoja. Myös palomuuri-, virustorjunta ja tärkeiden tietojen salaaminen kannattaa olla kunnossa.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 0 h

Wikisivuihin tutustuminen: 2h

Luentomateriaaliin tutustuminen: 4h

Esitehtävä, yhteenveto ja kotitehtävä: 3h

  • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 0h

Luentomateriaaliin tutustuminen: 3h

Kotitehtävät ja päiväkirja: 3h

  • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 0h

Luentomateriaaliin tutustuminen: 3h

Kotitehtävät ja päiväkirja: 2h

  • Luentoviikko 4

Lähiopetus: 0h

Luentomateriaaliin tutustuminen: 5h

Kotitehtävät ja päiväkirja: 3h

  • Luentoviikko 5

Lähiopetus: 0h

Luentomateriaaliin tutustuminen: 3h

Kotitehtävät, päiväkirja ja palautekysely: 2h


Pääsivulle