meta data for this page
  •  

Tänne tulee linkki kunkin opiskelijan omalle sivulle. Luennoitsija luo linkin, mutta sivun luonti on opiskelijan oma asia.


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start?&#opiskelijoiden_omat_sivut