meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Jarin Wiki-sivu

Ennakkonäkemys aihealueesta

Joudun miettimään kohdaltani mitä aihealue oikeastaan sisältää vaikka termi tietoliikenne onkin tuttu. Tietoliikenteeseen kuuluu niin monia asiita. Tein myös muutamia googlehakuja aiheeseen liittyen. Ennen kurssia tietoliikenne tarkoitti minulle niitä tapoja, joilla tieto kulki erilaisten päätelaitteiden välillä. Aiheeseen liittyy erilaiset lähettimet ja vastaanottimet. Esim tietokoneesta toiseen, tietokoneesta matkapuhelimeen tai kännykästä/usb muistista TV:een tai radioaaltoina radio sekä tv vastaanottimiin. Tietoliikenteen käsitän yksinkertaistettuna datan siirtämiseksi paikasta toiseen, lähettäjältä vastaanottajalle, esimerkiksi internetin kautta.

Uskoisin saavani yksityiskohtaisempia tietoja aiheesta kurssilta. Porraksen Jarista luennoitsijana olen kuullut aiempien kurssien opiskelijoilta positiivista palautetta. Kurssin tavoitteeksi päätän ottaa itselleni selkeän käsityksen muodostamista tietoliikenteestä kokonaisuutena. Kysymykseen “Mitä tietoliikenne minulle merkitsee kurssin alussa?” on helppo vastata. Tietoliikenne mahdollistaa mm. omassa ammatissa tuiki tarpeellisen etätyöskentelyn, virtuaaliset tiimit, asiakaspalvelun ilman fyysistä läsnäoloa sekä työn ulkopuolisen elämän osalta esim. tv viihteen seuraamisen.

Tietoliikenteeseen liittyviä termejä: ADSL, LTE, reititin, palvelin, päätelaite(kuten PC, läppäri, PDA, radio), modeemi, protokolla, datapaketti, wlan, lan, verkkopalvelu, palvelun tarjoaja, internet, mobiiliverkot ja tietoturva-aukot ym.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: 21.9.2012 kului työmatkalla enkä päässyt luennoille. Kävin materiaalin lävitse ja kirjasin muutamia havaintoja materiaalista.

Ensimmäisen luennon aiheena oli kokonaiskuvan muodostaminen tietoliikenteestä, kommunikointimalli sekä kerrosmallien ja erilaisten protokollien esittely. Päivän tärkeimmät asiat liittyivätkin tietoliikenneprosesseihin ja kerrosarkkitehtuuriin.

Erityisesti kommunikaatiomalleja käsittelevässä luentomateriaalissa on tärkeää perustietoa kommunikaatiosta. Kommunikointijärjestelmän pääasiallisena tehtävänä on kuvata informaation välitystä kahden osapuolen välillä. Kommunikaatiomalli itsessään on teoreettinen malli, joka kuvaa tietoliikenneprosessia (tiedonsiirtoa laitteiden välillä): Mallissa kuvataan – Tarvittavat laitteet – Toiminnot laitteissa ja niiden väleillä – Siirrettävän tiedon muoto – Siirrettävän tiedon eteneminen – Lähettäjän ja vastaanottajan päät kummatkin

Luentomateriaalin esimerkki kommunikaatiomallista: Lisää kuva

Luentopäivä 2: 5.10.2012

Tämä on vielä hieman vaiheessa…

Luentopäivä 3:

Kotitehtävän läpikäynti: Monitie eteneminen Spatiaalinen limitys MiMu GB yhteysnopeus kaistan leveys taajuusalueet

Aiheena tänään:

Luentopäivä 4:

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

: Luo kuva työpaikan/kodin/kämpän/jonkin tutun paikan tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista, niiden käytöstä ja jopa yhteen linkittymisestä sekä niissä käytetyistä palveluista. Valitse selkeästi erillisiä laitteita tyyliin tietokone, puhelin, sykemittari, gps, televisio, … ja erilaisista palveluista tyyliin urho-tv, facebook, …. Ajatuksena on, että tässä vaiheessa luodaan kuva tietoliikennetarpeista ja sovelluksista ilman, että vielä pohditaan alla olevia teknologioita. Tämän kuvan olisi hyvä herättää ajatuksia ja kysymyksiä siitä kuinka kaikki toimiikaan. Kirjaa näkyville kolme mielestäsi tärkeintä kysymystä, jotka haluat selvittää. Kurssin edetessä tätä kuvaa laajennetaan sitä mukaan kun uusia osia malliin ilmenee ja lopulta arvioimme saatiiko kysymyksiin vastaukset kurssin aikana.

Tähän tehtävän vastaus!

Kysymyksiä: Miten reititin toimii? Miten tiedot salataan verkkopankissa? Miten tv-sarjat välittyvät internetistä, esim. Yle Areenalta, kotikoneelle?

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Ensimmäisten luentojen kotitehtävissä selvititte laitteita ja palveluita. Tässä kotitehtävässä selvitetään laitteiden ja palveluiden käyttämiä protokollia. Selvittäkää 3 eri protokollaa joita omassa ympäristössänne on käytössä ja etsikää protokollan standardi/määritelmä ja liittäkää kotitehtäväänne linkki ko. protokollaan.

Tutustukaa WLAN artikkeliin (wikissä pääsivulla kohdassa muuta materiaalia) ja pohtikaa mikä on kurssin kannalta tärkeää, millaisia kysymyksiä, epäselvyyksiä artikkeli herättää ?

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Kolmannessa kotitehtävässä tarkastallaan laitteiden ja palveluiden hyödyntämiä siirtoteitä ja tiedon koodausta. Eli jälleen käsitellään 3 eri tapausta ja niistä käytetty siirtotie ja sillä käytetty koodaus. Jos käytetään ilmatietä niin olisi hyvä selvittää taajuusalue jolla toimitaan.

Kotitehtävä 4

Tehtäväkuvaus: Tarkastallaan 4. kotitehtävässä siirtotien/verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/sovelluksista/teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi.

Kotitehtävä 5

Tehtäväkuvaus:Kokonaiskuva sovelluksen käyttäytymisestä eli pohtikaa yksittäisen sovelluksen (oma valinta) toimintaa aina sovellustasosta varsinaiseen bittien siirtoon. Pyrkikää luomaan kokonaiskuva, jossa kurssilla käydyt asiat nivoutuvat yhteen. Tietoturva eli tutustukaa tietoturva-asioihin kappaleen 23 (ja 24) mukaisesti ja liittäkää tietoturva aiemmin käsiteltyihin konteksteihin.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 0 h

 Itseopiskelu 6+5 h
 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 7 h

 Wiki:    3 h
 Tehtävät:  3 h
 Itseopiskelu 15 h
 
* Luentoviikko 3
 Lähiopetus: h
 Wiki:    h
 Tehtävät:  h
 Itseopiskelu h
 
* Luentoviikko 4
 Lähiopetus: h
 Wiki:    h
 Tehtävät:  h
 Itseopiskelu h
 
* Luentoviikko 5
 Lähiopetus: h
 Wiki:    h
 Tehtävät:  h
 Itseopiskelu h
 
* Tentti
 Valmistautuminen h
 Tentin suoritus h
 
 Yhteensä:

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start