meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:opiskelijat:2012:kaukiainenjari [2013/01/03 01:04]
b0323223 [Kotitehtävät]
courses:ct30a2001:opiskelijat:2012:kaukiainenjari [2013/01/04 01:26] (current)
b0323223 [Viikottainen ajankäyttö]
Line 526: Line 526:
  
 === Mitä opin kurssin aikana === === Mitä opin kurssin aikana ===
-Kurssi oli varsin kattava peruspaketti tietoliikennetekniikasta. Erinomainen paketti.+ 
 +Joitakin kurssin keskeisiä avainsanoja:​ Verkkotopologia,​ TCP, IP, TCP/IP, WLAN, LAN, Ethernet, Internet, OSI  
 + 
 +__Kurssin keskeisiä asioita__ 
 + 
 +  - __Kommunikointimalli__ 
 +  - __Verkot__ 
 +  - __Verkon konfigurointi__ 
 +  - __TCP/​IP__ 
 +  - __Siirtoprotokollat__ 
 +  - __OSI__, kts.[[http://​williamstallings.com/​Extras/​OSI.html]] 
 +   
 +Kurssi oli varsin kattava peruspaketti tietoliikennetekniikasta. Erinomainen paketti ​kaiken kaikkiaan.
 Itse aiheen lisäksi kurssi opetti tehokkaasti käyttämään Wikiä dokumentointiin. Itse aiheen lisäksi kurssi opetti tehokkaasti käyttämään Wikiä dokumentointiin.
  
Line 591: Line 603:
 Mimo? Spatiaalinen limitys? Monitie-eteneminen?​ Nämä kaikki ”avainkäsitteet” jäivät artikkelin lukemisen jälkeen pääosin aukeamatta. Googlaus toki auttaa asiassa. Mitä tarkoittaa ”kahdeksan tietovirtaa”?​ Kaiken kaikkiaan koko artikkelin ydinasiat, taajuusalue;​ kaistanleveys;​ siirtonopeus,​ jäävät minulle hieman epäselviksi. Millaiset yhteydet ovat tulevaisuudessa todella tarpeellisia? ​ Mimo? Spatiaalinen limitys? Monitie-eteneminen?​ Nämä kaikki ”avainkäsitteet” jäivät artikkelin lukemisen jälkeen pääosin aukeamatta. Googlaus toki auttaa asiassa. Mitä tarkoittaa ”kahdeksan tietovirtaa”?​ Kaiken kaikkiaan koko artikkelin ydinasiat, taajuusalue;​ kaistanleveys;​ siirtonopeus,​ jäävät minulle hieman epäselviksi. Millaiset yhteydet ovat tulevaisuudessa todella tarpeellisia? ​
  
-Entistä ​tehokkaampia tiedonsiirtokanavia on tulossa myös tavallisille kuluttajille tarjolle. Itse asun kaupunkikeskuksen ulkopuolella ja hankin vastikään mobiilisti toimivan Huawein LTE modeemin jonka nopeus viisinkertaisti entisen yhteyden. Kuitenkin artikkelin lupauksia herättävät siirtonopeudet tarkoittavat sitä, että myös päätelaitekantaan on tulossa lähivuosina merkittäviä muutospaineita. Tarvitaanko tätä kehitystä todella? Toki datan määrä verkossa kasvaa ja loppukäyttäjät ovat kiinnostuneita enenevässä määrin sekä audio että video muotoisen datan jakamisesta.+Artikkeli kuvaa kuinka entistä ​tehokkaampia tiedonsiirtokanavia on tulossa myös tavallisille kuluttajille tarjolle. Itse asun kaupunkikeskuksen ulkopuolella ja hankin vastikään mobiilisti toimivan Huawein LTE modeemin jonka nopeus viisinkertaisti entisen yhteyden. Kuitenkin artikkelin lupauksia herättävät siirtonopeudet tarkoittavat sitä, että myös päätelaitekantaan on tulossa lähivuosina merkittäviä muutospaineita. Tarvitaanko tätä kehitystä todella? Toki datan määrä verkossa kasvaa ja loppukäyttäjät ovat kiinnostuneita enenevässä määrin sekä audio että video muotoisen datan jakamisesta.
 Lukaisin artikkelin pikaisesti samana päivänä kun se ensi kerran luennoilla jaettiin. Moni asia jäi hämäräksi. Luin artikkelin vielä uudelleen kaikkien luentojen jo päätyttyä,​ jolloin selkeästi huomasin saavani tekstistä enemmän irti.  ​ Lukaisin artikkelin pikaisesti samana päivänä kun se ensi kerran luennoilla jaettiin. Moni asia jäi hämäräksi. Luin artikkelin vielä uudelleen kaikkien luentojen jo päätyttyä,​ jolloin selkeästi huomasin saavani tekstistä enemmän irti.  ​
  
Line 620: Line 632:
 === Kotitehtävä 4 === === Kotitehtävä 4 ===
 Tehtäväkuvaus:​ Tehtäväkuvaus:​
-Tarkastellaan ​4. kotitehtävässä ​siirtotien/​verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/​sovelluksista/​teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/​siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi?+Tarkastellaan siirtotien/​verkon hyödyntämiseen ja tehokkuuteen liittyviä asioita. Riippuen kunkin tarkastelemista laitteista/​sovelluksista/​teknologioista pohtikaa hieman kuinka valituissa lähestymistavoissa siirtotien/​siirtoverkon tehokas käyttö on huomioitu. Onko kyse kanavoinnista vaiko verkkotekniikoista joilla tehokkuus ja yhtäaikainen käyttö saadaan aikaiseksi?
  
  //​**Digiboksi,​ digitaalisten televisiolähetysten vastaanottimena:​**//​  //​**Digiboksi,​ digitaalisten televisiolähetysten vastaanottimena:​**//​
Line 682: Line 694:
  
  
-===== Viikoittainen ​ajankäyttö ===== +===== Viikottainen ​ajankäyttö ===== 
-  * Luentoviikko 1+ 
 +**Luentoviikko 1**
     Lähiopetus:​ 0 h     Lähiopetus:​ 0 h
-    Itseopiskelu ​6+5 h+    Itseopiskelu ​12 h
  
-  ​* Luentoviikko 2+**Luentoviikko 2**
     Lähiopetus:​ 7 h     Lähiopetus:​ 7 h
-    Wiki:       +    Wiki:       
-    Tehtävät: ​  +    Tehtävät: ​  
-    Itseopiskelu ​15 h+    Itseopiskelu ​h
     ​     ​
-  ​* Luentoviikko 3 +**Luentoviikko 3** 
-    Lähiopetus: ​ h +    Lähiopetus:  ​
-    Wiki:        h +    Wiki:        ​
-    Tehtävät: ​   h +    Tehtävät: ​   ​
-    Itseopiskelu h+    Itseopiskelu ​h
     ​     ​
-  ​* Luentoviikko 4 +**Luentoviikko 4** 
-    Lähiopetus: ​ h +    Lähiopetus:  ​
-    Wiki:        h +    Wiki:        ​
-    Tehtävät: ​   h +    Tehtävät: ​   ​
-    Itseopiskelu h+    Itseopiskelu ​h
     ​     ​
-  ​* Luentoviikko 5 +**Luentoviikko 5** 
-    Lähiopetus: ​ h +    Lähiopetus:  ​
-    Wiki:        h +    Wiki:        ​
-    Tehtävät: ​   h +    Tehtävät: ​   ​
-    Itseopiskelu h+    Itseopiskelu ​h
     ​     ​
-  ​* Tentti +**Tentti** 
-    Valmistautuminen h +    Valmistautuminen ​10 
-    Tentin suoritus ​ h +    Tentin suoritus  ​
-     +
-    Yhteensä:+