Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkotehtävä

Tietoliikenne on aihepiiri, joka kattaa kaikki langattomien ja langallisten tiedosiirtotekniikoiden käsitteet. Tietoliikenteeseen kuuluu pienestä mittakaavasta, esim reitittimen ja kotikoneen välisestä yhteydestä ja kommunikoinnista, kaikki aina valtavin suuriin maailmanlaajuisiin palvelinverkkoihin saakka. Tietoliikenne on lyhyesti datan siirtymistä paikasta toiseen erilaisten tekniikoiden avulla.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Tietoliikennetekniikka pelkistettynä, tai se, miten se näkyy maailmalla ja jokapäiväisessä elämässä. Myöhemmin avattiin kolmikerrosmallia ja protokollia.
 • Päivän tärkeimmät asiat: Tajuta miten tärkeää tietoliikenne on nykymaailmassa, protokollat ja mikä niiden tehtävä on tiedonsiirrossa, kolmikerrosmalli ja siitä TCP/IP sekä OSI pääpiirteittäin.
 • Mitä opin tällä kertaa: Luento selvensi joitain aikaisempia käsityksiäni aiheista. Opin uutta OSI:n ja TCP/IP:n rakenteesta.
 • Jäi epäselväksi: Muutamia lyhenteitä. Luennolla voisi avata lyhenteet siinä vaiheessa kun ne esitellään. Ainahan ne voi tarkistaa luennon jälkeen, mutta esittelyn yhteydessä lyhenteen avaaminen voisi helpottaa asian oppimista.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Tiedonsiirto
 • Päivän tärkeimmät asiat: Protokollien toiminnot, tietoliikenteen standardointi, siirtotiet, datan koodaus analogisesta digitaaliseksi
 • Mitä opin tällä kertaa: Erityisen mielenkiintoista oli tiedon koodaaminen analogisesta digitaaliseksi. Opin myös eri kaapeleiden käyttötarkoituksesta ja niiden hyödyistä.
 • Jäi epäselväksi: Matematiikkaosio tiedon koodaamisesta jäi hämäräksi.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Signaalien koodaus, digitaalisen datan kommunikointitekniikoita, datalinkki kontrollointi protokollat, kanavointi
 • Päivän tärkeimmät asiat: Ymmärtää kanavoinnin tärkeys tietoliikenteessä, erilaiset signaalien koodaustavat ja miksi näin tehdään, erilaiset ongelmat tiedonsiirrossa, mistä ne johtuu ja miten niitä voidaan ehkäistä tai korjata.
 • Mitä opin tällä kertaa: Kanavointitapojen eroista; hyvät ja huonot puolet, lisää digitaalisista koodaustavoista ja miten niitä luetaan, kuinka tiedosiirrossa tapahtuvia virheitä havaitaan ja korjataan.
 • Jäi epäselväksi: Ei kai kummemmin mikään.

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Teleliikenne vs. Dataliikenne, piirikytkentä ja pakettikytkentä, reititys kytinverkoissa, dataverkkoston ruuhka, langattomat puhelinverkostot, LAN
 • Päivän tärkeimmät asiat: Piiri- ja pakettikytkennän periaatteet, kytkentäisen verkon periaatteet, ruuhkatilanteen havainnointi, sen seuraukset ja ehkäisy, matkapuhelimien tiedonsiirtotekniikat, LAN ja High speed LAN pääpiirteittäin
 • Mitä opin tällä kertaa: Erityisesti seuraavat: piiri- ja pakettikytkentöjen erot, kuinka data liikkuu verkossa linkkien välillä, miksi ruuhkatilanteita syntyy ja kuinka niistä ja miten ne vaikuttaa, sekä miten niitä ehkäistään.
 • Jäi epäselväksi: Lyhenteet ei jää mieleen millään.

Mitä opin kurssin aikana

Kuinka monimutkainen ja laaja aihepiiri tietoliikennetekniikka onkaan ja kuinka mittava kehitystyö tämänkinhetkisen tietoliikenneinfrastruktuurin takana on.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Millaisia siirtoteitä järjestelmä käyttää:

Johtimillisia siirtoteitä:

 • Parikaapelia: Pöytäkoneen, reitittimen, tukiaseman, palvelimen ja jakamon välissä.
 • Valokuitu: Kerrostalon jakamon ja alueellisen ISP:n välillä.

Johtimeton siirtotie:

 • Radioaalto: kannettavan tietokoneen, älypuhelimen ja langattoman tukiaseman välillä.

Millaisia protokollia käytössä:

 • HTTP: palvelimella pyöritettävä kotisivu ja älypuhelimella selattava sivu. Määritelmä
 • TCP: Älypuhelimen selainsovellus käyttää sitä hyödyksi pyytäessään dataa googlelta. Määritelmä
 • IP: Protokolla jota käytetään kun dataa liikutetaan verkossa ympäri maailmaa. Määritelmä

Kotitehtävä 3

Alku vaikutti varsin asialliselta, mutta siihen se sitten jäikin, sillä tekijä ei ollut jatkanut ensimmäisestä luentopäivästä pidemmälle.

Sivu oli ehkä vähän sekava, mutta vastauksien osalta erittäin hyvä.

Hyvin huolellisesti laadittu päiväkirja. Opintojakson asioihin oli selvästi paneuduttu.

Huolellisesti laadittu päiväkirja käyttäen wikin tekstinkäsittely ominaisuuksia. Vastaukset olivat hyvin kattavia.

Lähes samanlainen kuin ensimmäinen. Alku lähti hyvin liikkeelle ja vaikutti oikein asialliselta, mutta loppuu ensimmäiseen päivään.

Kotitehtävä 4

WLAN: WLAN:in, kuten muidenkin langattomia siirtoteitä hyödyntävien tekniikoiden ongelmaksi muodostuu siirtoteiden julkisuus. Suuria datansiirtonopeuksia täytyy havitella rajallisessa ympäristössä. Suurimpiin nopeuksiin päästään hyödyntämällä käytettävissä olevaa taajuusaluetta mahdollisimman tehokkaasti. Yksi ratkaisu on signaalien limittäminen. Limittämisessä lähetetään monta signaalia samalla taajuusalueella siten, että signaalien kulkureitit aiheuttavat pieniä muutoksia niiden matkustamisajoissa. Signaalit voidaan siten erottaa niiden saapumisajanhetken perusteella eri signaaleiksi. Signaalien limittäminen on tehokas tapa nopeuttaa datansiirtoa, mutta tällä tekniikalla rajaksi muodostuu laitteiden laskentateho.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1:

Lähiopetus: 6 h, itseopiskelu ja kotitehtävät: 4 h

 • Luentoviikko 2:

Lähiopetus: 6 h, itseopiskelu ja kotitehtävät: 5 h

 • Luentoviikko 3:

Lähiopetus: 6 h, itseopiskelu ja kotitehtävät: 5 h

 • Luentoviikko 4:

Lähiopetus: 6 h, itseopiskelu ja kotitehtävät: 7 h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start