meta data for this page
  •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Yleisesti ottaen tietoliikenne on datan/informaation siirtämistä paikasta toiseen erilaisin keinoin. - Pilvipalvelut -GSM -Internet -TCP/IP -peer-to-peer

Ennakkotehtävä 2.

3g/HSPA: 2100MHz, HSDPA 21Mbps HSUPA 5.76Mbps 3g: 900MHz, 2Mbps Internet: 100Mbps GPS: 1575,4200MHz

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, … Luennoilla kävimme läpi verkon rakennetta ja avasimme protokolla-käsitteen.

Luentopäivä 2:

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

  • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h Tehtävät ja wiki: 2 h

  • Luentoviikko 2
  • Luentoviikko 3
  • Luentoviikko 4

Pääsivulle