meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Yleisesti ottaen tietoliikenne on datan/informaation siirtämistä paikasta toiseen erilaisin keinoin. - Pilvipalvelut -GSM -Internet -TCP/IP -peer-to-peer

Ennakkotehtävä 2.

3g/HSPA: 2100MHz, HSDPA 21Mbps HSUPA 5.76Mbps 3g: 900MHz, 2Mbps Internet: 100Mbps GPS: 1575,4200MHz

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, … Luennoilla kävimme läpi verkon rakennetta ja avasimme protokolla-käsitteen.

Luentopäivä 2: Luennot aloitettiin protokollien toimintojen läpikäymisellä. • Segmentoinnilla ja kokoamisella tarkoitetaan datan pilkkomista osiin ja sen kokoamista määränpäässä. Segmentoinnin etuja ovat mm. pienemmät lähetys ja vastaanottopuskurit. • Ohjausinformaation lisäämistä kutsutaan

paketoinniksi.

• Ohjausinformaatio voi olla

 – Osoite esim. lähettäjä / vastaanottaja
 – Virheenkorjauskoodi esim. pariteetti
 – Protokollan ohjausinformaatio

• Tärkeä osa yhteyden hallintaa on tietoyksiköiden

 numerointi (sequencing)
 – Numeroinnilla mahdollistetaan oikea järjestys,
  virheenkorjaus ja vuon valvonta.

• Virheenkorjaus:

 1. Automatic repeat request (ARQ):

– Stop-and-wait ARQ

 1. Lähettää paketin uudestaan kuittauksen puuttuessa.

– Go-Back-N ARQ

 1. Paketin puuttuessa pyytää lähettämään paketit uudestaan N:stä

– Selective-reject ARQ

Luentopäivä 3:

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h Tehtävät ja wiki: 2 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

Pääsivulle