meta data for this page
 •  

This is an old revision of the document!


Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Ennakkotehtävä 1.

Yleisesti ottaen tietoliikenne on datan/informaation siirtämistä paikasta toiseen erilaisin keinoin. - Pilvipalvelut -GSM -Internet -TCP/IP -peer-to-peer

Ennakkotehtävä 2.

3g/HSPA: 2100MHz, HSDPA 21Mbps HSUPA 5.76Mbps 3g: 900MHz, 2Mbps Internet: 100Mbps GPS: 1575,4200MHz

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1: Mitä opin, mikä oli päivän tärkein sanoma, … Luennoilla kävimme läpi verkon rakennetta ja avasimme protokolla-käsitteen.

Luentopäivä 2: Luennot aloitettiin protokollien toimintojen läpikäymisellä. • Segmentoinnilla ja kokoamisella tarkoitetaan datan pilkkomista osiin ja sen kokoamista määränpäässä. Segmentoinnin etuja ovat mm. pienemmät lähetys ja vastaanottopuskurit.

• Ohjausinformaation lisäämistä kutsutaan paketoinniksi.

• Ohjausinformaatio voi olla

 – Osoite esim. lähettäjä / vastaanottaja
 – Virheenkorjauskoodi esim. pariteetti
 – Protokollan ohjausinformaatio

• Tärkeä osa yhteyden hallintaa on tietoyksiköiden numerointi (sequencing)

 – Numeroinnilla mahdollistetaan oikea järjestys,
  virheenkorjaus ja vuon valvonta.

• Virheenkorjaus:

 1. Automatic repeat request (ARQ):

– Stop-and-wait ARQ

 1. Lähettää paketin uudestaan kuittauksen puuttuessa.

– Go-Back-N ARQ

 1. Paketin puuttuessa pyytää lähettämään paketit uudestaan N:nestä bitistä.

– Selective-reject ARQ

 1. Pyytää puuttuvat osat datakehyksen käsittelyn jälkeen.

• Osoitteista:

 1. Osoitustaso (addressing level)
  1. Datapaketti ohjataan joko sovellukselle tai yhteydelle.
  2. Tcp/ip:ssä kaksitasoinen osoitus(Portti ja IP). Osi:ssa voidaan määrittää Service Acces Point(SAP)

– Osoituksen laajuus (addressing scope)

 1. Globaaleita ja paikallisia osoitteita:
  1. Verkko-osoite - esim. IP - on globaali verkkotason osoite.
  2. Ylemmän tason osoitteiden ei tarvitse olla globaaleja. Esim portit/SAP:it.

– Osoitustila (addressing mode)

 1. Uni-,multi- ja broadcast. Lähetykset yhdelle, usealle ja kaikille.

Kanavointi:

 1. Multiplexing:
  1. Monta yhteyttä yhteen järjestelmään tai yhdellä siirtotiellä.
  2. Downward = Alemmalle tasolle
  3. Upward = Ylemmälle tasolle

Siirtotiet:

 1. Johtimellinen/Ohjattu:
  1. Kulkee fyysistä johdinta pitkin(parikaapeli, valokaapeli)
  2. Pitkillä yhteyksillä signaalin vahvistus tai tahdistus:
   1. Analogisella vahvistin ja digitaalisella toistimia.
 2. Johtimeton/ohjaamaton:
  1. Ilmateitse (Radiotie).

Luentopäivä 3:

 __Digitaalinen signaali__
   -Digitaalisen signaalin dekoodaamisessa tarvitaan tietää bittien ajoitus ja signaalin voimakkuudet.
   -Mitkä vaikuttavat:
    - signaalin spektri
    - kellotus eli kuinka lähettäjä ja vastaanottaja synkataan
    - virheen havainnointi signaalikerroksen yläpuolella
    - signaalin suojaus ulkoisilta häiriöiltä
   - Koodaustapoja:
    - NRZ-L (NONRETURN TO ZERO-LEVEL):
     - O ja 1 ilmaistaan eri jännitteillä. Usein 0 negatiivinen ja 1 positiivinen
    - NRZ-L inverted:
     - 0 ja 1 ilmaistaan jännitteen muutoksella bitin alussa. Muutos jompaankumpaan suuntaan koodataan 1:ksi ja ei muutosta 0:ksi
     - Käytetään esimerkiksi magneettinauhoituksessa. Käyttää kaistanleveyttä hyvin ja on halpa tapa.
    - Manchester
     - Muutos bitin keskellä. ylös = 1 ja alas = 0.
     - Muutos toimii myös kellona vastaanottajalle.
     - Käytetään mm. IEEE 802.3:ssa
    - Differentiaalinen Manchester:
     - Bitin keskellä oleva muutos toimii vain kellona
     - Muutos bitin alussa tarkoittaa ykköstä ja ei muutosta alussa nollaa.
     - Käytetään IEEE 802.5:ssä
 __Digitaalisesta analogiseksi__
   -Käyttää modeemia.
   -Amplitudi(ASK)-Valokaapeli, vaihe(PSK) ja taajuus(FSK)
   -ASK:
    - Usein tietty amplitudi on nolla ja muut 1
    - Herkkä häiriölle, joka johtuu signaalin vahvistumisesta.
    - Saavuttaa suuria nopeuksia valokaapelissa.
   - BFSK(Binary frequency shift keying):
    - 0/1 tuotetaan taajuuden muutoksilla.
    - Käytetään radioissa (FM).
    - Ei yhtä herkkä häiriöille kuin ASK.
    - Voidaan käyttää useita taajuuksia samalla siirtotiellä.
   - PSK
    - Differential PSK:
     - Muutos signaalin vaiheessa tarkoittaa 1:stä ja ei muutosta nollaa.
    - Quadrature PSK:
     - jokainen elementti vastaa kahta bittiä.
   - QAM:
     - ADSL
     - Sekoitus Amplitudia ja vaihetta(ASK ja PSK)
     - Lähettää kaksi amplitudi moduloitua signaalia yhtäaikaa samalla taajuudella.
     - Signaalit yhdistetään kun koodaus puretaan.
   - Variaatioita QAM:sta
    - Four-level ASK:
     - signaali jossain 16:sta asemasta.
     - Parempi Datansiirtonopeus verrattuna kaistan leveyteen.
    - QAM16 ja QAM64
 Analogisesta Digitaaliseksi:
   -

Luentopäivä 4:

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 6 h Tehtävät ja wiki: 2 h

 • Luentoviikko 2
 • Luentoviikko 3
 • Luentoviikko 4

Pääsivulle