meta data for this page
  •  

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:ct30a2001:opiskelijat:2013:seppanentopi [2013/12/17 17:17]
f0388068
courses:ct30a2001:opiskelijat:2013:seppanentopi [2014/10/07 23:23] (current)
f0388068
Line 134: Line 134:
       - Tuplasti näytteitä kuin hertsejä. 4000Hz vaatii 8000 näytettä.       - Tuplasti näytteitä kuin hertsejä. 4000Hz vaatii 8000 näytettä.
     - **Delta modulaatio:​**     - **Delta modulaatio:​**
-      - +      - Koodataan muutoksella -+1. Ei reagoi hyvin nopeisiin taajuuden muutoksiin. 
 +      - muutos alas merkitään nollana ja ylös 1:nä 
 + 
 +__Signaaleiden siirto__: 
 + 
 +    -**Tahdistamaton Siirto:** 
 +      - Dataa lähetetään merkki kerrallaan. Jokainen merkki on viidestä kahdeksaan bittiä. Tahdistamaton siirto vaatii kahden-kolmen bitin       ​overheadin per merkki. Tämä mahdollistaa synkkauksen jokaisen merkin alussa. 
 +    -**Tahdistettu Siirto:** 
 +      - Lähetetään bitit tasaisena virtana 
 +      - Tarvitaan kellotusta. Toteutetaan joko sisällyttämällä dataan kellosignaali tai käyttämällä erillistä kelloa. 
 +      - Käytetään bittijonoja bitin alussa ja lopussa merkitsemään datakehystä. 
 +      - Datakehys koostuu alku ja loppulipuista,​ ohjaustiedoista ja datasta. ​   
 + 
 +__Datalinkit:​__ 
 +     
 +    -**Vuon valvonta:​** 
 +     
 +      - Varmistaa ettei lähettäjä lähetä dataa nopeammin kuin vastaanottaja kykenee sitä ottamaan vastaan. 
 +       
 +      - **Yksinkertaisin tapa on stop-and-wait:​** 
 +         
 +        - Kohteeseen saapuu datakehys, jonka kohde kuittaa lähettämällä ACK:n. 
 +        - Saatuaan ACK:n lähettäjä lähettää seuraavan kehyksen. 
 +        - Kohde voi viivästyttää lähetystä viivästyttämällä ACK:n lähetystä. 
 +       
 +      - **Liukuvat ikkunat:​** 
 +       
 +        - Mahdollista lähettää useampi numeroitu datakehys. ​         
 +        - Vastaanottajalla on vastaanottopuskuri jonka verran kehyksiä se on valmis vastaanottamaan. 
 +        - Lähettää ACK:n jossa seuraavan lähetettävän kehyksen numero. 
 +        - ACK:hon mahdollista lisätä Receive-not-Ready,​ joka täytyy kuitata normaalilla ACK:lla.  
 + 
 +__Kanavointi:​__ 
 + 
 +    - **Multiplexing:​** 
 + 
 +      - "n syötettä yhdistetään yhdelle linjalle lähetyspäässä ja vastaanottopäässä ne taas puretaan."​ 
 +      - Käytetään mm. koaksiaalikaapeleihin ja kuituihin perustuvissa runkoverkoissa. 
 +      - FDMA(frequency division multiple acces),​TDMA(time),​CDMA(code),​WDMA(wavelength) 
 +      - ADSL: 
 +        - Asymmetric Digital Suscriber Line: 
 +        - Käyttää puhelinlinjojen parikaapelia ja FDMA:​ia/​Kaiun poistoa 
 +        - DMT:ssä eli Dial MultiTone:​ssa jaetaan upstream ja downstream kanavat tasan 4kHz:n kokoisiin alikanaviin. Moodeemi tarkistaa näiden alikanavien kohinasuhteen ja siirtää enemmän dataa paremmille alikanaville. 
 + 
 +     - **TDMA(Time Division multiple access):​** 
 + 
 +       - Käytetään digitaalisille signaaleille tai digitaalista dataa kuvaaville analogisille signaaleille. 
 +       - Bitti-,​tavu-,​ tai suuremmat yksiköt 
 +       - Jaetaan lähteelle tietty aika siirtolinjaa. 
 +       - Synkroninen TDM kiertää järjestyksessä puskuroituja syötteitä. Jos dataa ei ole, hukkaa se kapasiteettiä.  
 +       - Tilastollinen tmda välttyy tältä. 
 + 
 +    - **CDMA:** 
 +      - Käytetään langattomissa yhteyksissä 
 +      - FHSS(Frequency hopping spread spectrum) 
 +        - Lähettäjä ja vastaanottaja hyppivät usealle eri taajuudelle yht'​aikaisesti. 
 +        - Tietyn taajuuden kuuntelu ei anna kuvaa informaatiosta eikä yhden taajuuden tukkiminen vaikuta kuin muutamiin bitteihin. 
  
 Luentopäivä 4: Luentopäivä 4:
 +
 +    -**Kytkentäiset verkot:**
 +      - Koostuu solmuista sekä asemista
 +
 +    -**Tele/​data:​**
 +      - Teleliikenteessä tarvitaan reaaliaikainen kommunikointiväylä.
 +        - Piirikytkentä
 +      - Dataliikenteessä teho tärkeää:
 +        - pakettikytkentä:​
 +          - datagrammissa ei tehdä paketeille yhteistä reitityspäätöstä , kuten virtuaalipiirissä.
 +    ​
 +    - **Reititysstrategiat nodejen välillä.
 +      - Flooding - lähetetään paketti kaikille naapurisolmuille
 +      - minimum hop - vähiten nodeja reitillä
 +      - random - jollekin naapurille
 +      - mukautuva
 +
 +
 +
  
 === Kotitehtävä 1 === === Kotitehtävä 1 ===
  
 {{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2013:​seppanentopi:​kotitehtava1_seppanentopi.jpg?​200|}} {{:​courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2013:​seppanentopi:​kotitehtava1_seppanentopi.jpg?​200|}}
 +{{courses:​ct30a2001:​opiskelijat:​2013:​seppanentopi:​aionftp_616.jpg}}
 +=== Kotitehtävä 2 ===
 +ennakkotehtävä 3:
  
 +Tietokone - reititin:
 +- Parikaapeli CAT5   ​http://​standards.ieee.org/​about/​get/​802/​802.3.html,​ 1000BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet,​CSMA/​CD
 +Puhelin ​
 +-UMTS, W-CDMA ja QAM    ​
 +Kannettava - reititin:
 +-wlan 802.11g, kanavointi: CSMA/CA, koodaus: BPSK/​QPSK/​FSK ​  ​http://​standards.ieee.org/​about/​get/​802/​802.11.html
  
 +-protokollia:​
 +HTTP - http://​tools.ietf.org/​html/​rfc2616
 +FTP - http://​tools.ietf.org/​html/​rfc959
 +TCP/IP - http://​www.ietf.org/​rfc/​rfc0675
  
 +=== Kotitehtävä 3 ===
 +
 + ​Herttuainen Joni: 
 +  Oikeen siisti ja tiivis.
 + ​Kervinen Aleksi:
 +  Hiukan vaiheessa vielä. Muuten hyvin rakennettu.
 + ​Auvinen Juho:
 +  Vaiheessa vielä.
 + ​Salminen Joonas:
 +  Erittäin siisti ja kotitehtäviin vastattu huolella. ​
 + ​Smolander Juha-Matti:
 +  Sotkuisempi kuin edelliset. Mutta aiheet kaikki löytyvät.
 +  ​
 +==Tehtävät 4==
 +Ennakkotehtävä:​
 +
 +Wlan artikkeli esittelee uusia protokollia wlanille(802.11ac ja 802.11ad), jotka kummatkin luvataan olevan parempia ja huomattavasti nopeampia,
 +kuin vanha 802.11n. Useilla antenneilla lupaillaan olevan vaikutusta nopeuksiin(MIMO,​ spatiaalinen limitys, monitie-signaali). Uusien standardien nopeus perustuu ruuhkattomien taajuusalueiden käyttöön.
 +
 +Mimo ja spatiaalinen yhteys eivät ole tuttuja ennestään.
 +
 +LTE:
 +http://​fi.wikipedia.org/​wiki/​LTE
 +Lte tekniikkaa kutsutaan joissain piireissä 4g:ksi. Se käyttää OFDMA kanavointia.
 +
 +Kotitehtävä 4.
 +Siirtotien tehostaminen toimii ainakin käyttämäni ad-hoc verkon kannalta. Suora näköyhteys toiseen "​häntään"​ on melkein välttämätön.
  
-=== Kotitehtävä 2 === 
-Tehtäväkuvaus:​ Valitse haluamasi aihealue ja etsi siihen liittyvä protokolla. Tutustu protokollaan ja mieti kuinka protokolla vaikuttaa valitsemasi aihepiirin toimintaan. Esitä www-osoite käyttämääsi protokollaan. 
  
  
Line 157: Line 271:
  
   * Luentoviikko 2   * Luentoviikko 2
 +Lähiopetus:​ 4h
 +Tehtävät ja wiki: 2 h
 +
   * Luentoviikko 3   * Luentoviikko 3
-  * Luentoviikko 4+Lähiopetus:​ 6 h 
 +Tehtävät ja wiki: 1 h
  
 +  * Luentoviikko 4
 +Lähiopetus:​ 4h
 +Tehtävät ja wiki: 1 h
 ---- ----
  
 [[comlab:​ct30a2001:​start|Pääsivulle]] [[comlab:​ct30a2001:​start|Pääsivulle]]