Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikennetekniikka on aihealueena minua kiinnostava, sillä törmään monesti arkielämässä sen haasteisiin, joita en kykene itse ratkaisemaan. Onneksi apu on aina puhelinsoiton päässä. Pidän tietoliikennettä jo itsestään selvyytenä, mutta en tunne protokollia enkä käytäntöjä.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Ensimmäisellä luennolla käytiin läpi kurssin käytännön asioita ja tehtiin ennakkotehtävä. Poistuin luennon puolivälissä toisen kurssin luennolle.

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimallit
  • Tiedonsiirron osat:
   • Lähde, lähetin, siirtojärjestelmä, vastaanotin, kohde.
   • Digitaalinen ja analoginen signaali sekä niiden muuntaminen.
 • WAN, MAN, LAN, PAN
  • Missä yhteyksissä mitäkin näistä käytetään
 • Piirikytkentä vs Pakettikytkentä
  • Kuinka tiedonsiirto verkossa toimii
 • Kerrosarkkitehtuuri:
  • Osiin jaettuna järjestelmä on hallittavampi.
  • OSI ja TCP/IP

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Siirtotiet
 • Yleisimmät fyysiset sekä langattomat siirtotiet.
  • Millä taajuudella käytetään minkäkinlaista.
  • Kaapeleita ja ilmayhteyksiä.
 • Päivän aihe ennestään jo melko tuttu. Hieman syventävää tietoa kuitenkin, kuten:
  • Signaalin häviöt kasvavat taajuuden funktiona.

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe: Signaalien enkoodaus, Analogisten signaalien digitointi
 • Päivän tärkeimmät asiat: Erilaiset enkoodaustavat sekä modulointi.
 • Mitä opin tällä kertaa: Datansiirrosta:
  • desyncin ehkäisy
  • virheiden havainnointi ja korjaus
  • Kanavointi

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Piirikytkentä vs paketti-/virtuaalikytkentä
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Erikytkentöjen erot
 • Jäi epäselväksi:
  • Bellman-Ford ja Dijkstra
  • ruuhkautuminen/tukkeutuminen

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: Verkot jatkuvat
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Matkapuhelin verkko:
   • Pienentämällä lähetystehoa ja lisäämällä tukiasemia saadaan nostettua verkon kapasiteettia.
  • Lähiverkot:
   • Erilaiset LAN setup:it, pros/cons
   • LAN/WLAN protokollat ja niiden nopeudet

Mitä opin kurssin aikana

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

 • Kodin laitteet

Kotitehtävä 2

Toisen viikon kotitehtävässä on tarkoitus etsiä omassa kotiverkossa/laitteistossa käytettyjä

Edellisestä kuvasta nähdään suunnilleen mitä yhteyksiä on olemasssa.

 • LNET - Reititin
  • Siirtotie: Cat 5 Ethernet parikaapeli
  • Taajuus: 100 MHz
  • Siirtonopeus: 100 Mbit/s
  • Protokolla: TCP / IP
 • Reititin - Tietokone
  • Siirtotie: Cat 5 Ethernet parikaapeli
  • Taajuus: 100 MHz
  • Siirtonopeus: 100 Mbit/s
  • Protokolla: TCP / IP
 • Reititin - Ipod
  • Siirtotie: Wlan - 802.11
  • Taajuus: 20/40 MHz
  • Siirtonopeus: 300Mbit/s
  • Protokolla: TCP / IP
 • Reititin - Läppäri
  • Siirtotie: Wlan - 802.11
  • Taajuus: 20/40 MHz
  • Siirtonopeus: 300Mbit/s
  • Protokolla: TCP / IP
 • Puhelinmasto - Puhelin
  • Taajuus: 900 MHz / 2100 MHz
  • Protokolla: 3G

Kotitehtävä 3

 • Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)
Jos lähetän esimerkiksi linkin ensi periodin lukujärjestykseen itselleni sähköpostitse ja tarkastelen sitä sitten puhelimella:

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Lähiopetus: 2 h
  • Itseopiskelu: 2 h
 • Luentoviikko 2
  • Itseopiskelu: 6 h
 • Luentoviikko 3
  • Itseopiskelu: 5 h

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start