Joni Kettunen

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjaan kirjataan omalta osin omaan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä.

Ennakkonäkemys aihealueesta

Kurssin aihealueesta tulee seuraavat käsitteet ainakin mieleen: Internet, verkkoliikenne/verkot, datan siirto paikasta toiseen, LAN sekä ADSL. Tietoliikennetekniikka on pitkälti tiedon (datan), kuten tekstin tai äänen siirtämistä lähettäjältä vastaanottajalle erilaisia kanavia eli siirtoteitä pitkin. Nämä kanavat voivat olla johtimellisia (Esim. valokuitu) tai johtimettomia (Esim. signaali etenee ilmassa).

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin sisältö ja arvostelu, tietoliikennetekniikka nyt, sähköposti
 • Päivän tärkeimmät asiat: Tietoliikennetekniikan kehitys, sähköposti
 • Mitä opin tällä kertaa: Kuinka sähköposti kulkee vastaanottajalle, mobiiliverkon tulevaisuus (5G)
 • Jäi epäselväksi: ~~

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe: Kommunikointimalli, kerrosmalli, protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat: Kommunikointimalli, kerrosmalli, protokollat
 • Mitä opin tällä kertaa: Kuinka tietoa siirretään, kerrosmallin toiminnan pääpiirteet
 • Jäi epäselväksi: Jotkin yksityiskohdat kerrosmallista ja sen toiminnasta

Vko 41 Ennakkotehtävä

Pohdin oman kotiverkkosi laitteiden välisiä yhteyksiä. Millaisia siirtoteitä laitteiden välillä käytetään?
Syntyykö kotona useiden yhteyksien ketjuja?

Pöytäkoneeni on yhteydessä internetiin Lnet:n välityksellä ja siirtotienä toimii cat5 parikaapeli. Tällä hetkellä en 
kuitenkaan omista reititintä, joten en voi jakaa kyseistä verkkoa muille laitteilleni (matkapuhelin, läppäri, playstation), 
ja näin ollen laitteiden välillä ei ole hirveästi yhteyksiä. 

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Protokollan yleiset toiminnot, Tietoliikenteen standardointi, Siirtotiet, Analogiset ja digitaaliset signaalit
 • Päivän tärkeimmät asiat: Protokollan yleiset toiminnot, Stantardointi, Siirtotiet
 • Mitä opin tällä kertaa: Opin protokollien toiminnasta, eduista ja koostumuksesta. Lisäksi opin standardoinnista, erilaisista siirtoteistä ja satelliitin toiminnasta.
 • Jäi epäselväksi: Analogiset ja digitaaliset signaalit ja aallonpituudet.

Luentopäivä 4: Olin poissa tältä luennolta, joten olen käynyt luennon aiheet itsenäisesti läpi!

 • Päivän aihe: Signaalien koodaustekniikat, Digitaalinen kommunikointi, Linkit, Kanavointi
 • Päivän tärkeimmät asiat: Signaalien koodausteknikkat, Kanavointi
 • Mitä opin tällä kertaa: Kanavoinnin jaottelua ja käyttökohteita.
 • Jäi epäselväksi: Signaalien koodaustekniikat

Vko 42 Ennakkotehtävä

Etsikää verkosta (Internet) erilaisia verkkoratkaisuja ja pohtikaa niiden taustalla olevia rakenteita 
(miten linkit yhdistyvät isommaksi kokonaisuudeksi etc.)
Ethernet
Ethernet on pakettipohjainen lähiverkkotekniikka, jolla voidaan liittää laitteita verkkoon kaapeleitten avulla. Nykyään 
Ethernet toteutetaan pääasiassa parikaapeliin perustuvalla tähtimäisellä Ethernetillä (katso kuva alla), jossa 
jokaisella verkkoon kytketyllä laitteella on oma kaapelinsa (esim. Cat5e parikaapeli), joka on kytketty tähden 
keskellä olevaan toistimeen(LOAS:n Lnet käyttää runkoyhteyksissään valokuitua).

Lnet:n rakenne

Lnet

Langaton verkko (WLAN)
WLAN (Wireless Local Area Network) on lähiverkkotekniikka, joka mahdollistaa verkkolaitteiden liittämisen ilman erilaisia 
kaapeleita. Yhteys muodostetaan langattoman tukiaseman ja tietokoneeseen asennetun lähetin-vastaanottimen kanssa. Kotona 
langattomana tukiasemana voi toimia esimerkiksi ADSL modeemi. Lähetin-vastaanottimena voi taas toimia esimerkiksi verkkokortti 
tai erillinen USB:llä liitettävä laite. Lähetin-vastaanotin löytyy kuitenkin nykyään useimmiten sisäänrakennettuna kaikissa 
kannettavissa tietokoneissa.

Esimerkkikuva WLAN:n toiminnasta

Kotiverkon perustaminen

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Piiri- ja pakettikytkentä, reititys, ruuhka dataliikenteessä
 • Päivän tärkeimmät asiat: Piiri- ja pakettikytkentä ja niitten kytkentäiset verkot, reitittäminen, dataliikenteen ruuhkautuminen
 • Mitä opin tällä kertaa: Opin mitä kyntentäiset verkot ovat, millä tavoin dataa reititetään ja mitä tapahtuu/tehdään kun dataliikenne ruuhkaantuu
 • Jäi epäselväksi: ~~

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe: Markapuhelinverkot, LAN, Langaton LAN verkko
 • Päivän tärkeimmät asiat: Matkapuhelinverkkojen toiminta, LAN verkon toiminta, käyttökohteet ja protokollat, sekä Langattomat LAN verkot
 • Mitä opin tällä kertaa: Miten matkapuhelinverkot toimivat, LAN verkon toiminnan pääpiirteet
 • Jäi epäselväksi: CSMA/CD, ALOHA

Mitä opin kurssin aikana

Opin miten tietoa eli dataa siirretään eri järjestelmien välillä ja mitä vaiheita siihen liittyy. Opin myös erilaisten verkkojen toimintaperiaatteet sekä sen mitä kommunikointimalli, kerrosmalli ja protokollat ovat.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1&2

WIKI-sivu luotu ja täytetty ohjeiden mukaisesti~~
Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

Kotitehtävä 3&4

Tutki kotiverkossa/laitteistossa käytettyjä siirtoteitä ja taajuuksia, siirtonopeuksia, protokollia 
sekä koodaus- ja kanavointimenetelmiä
* Lnet = Cat5e parikaapeli, 100 MHz, 100 Mb/s, ARP, MAC
* Tulostin = USB 2.0, 480 Mb/s, MTP, NRZI- koodaus
* Langaton hiiri & näppäimistö = Radiotie, 2,4 GHz, 500 kb/s
* Televisio = Koaksiaalikaapeli
* Kaukosäädin = Infrapunalinkki, SIRC
* Matkapuhelin = Radiotie 

Kotitehtävä 5&6

Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. 
Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Esimerkki: Skype

tehtaevae_5_6_joni_kettunen.pdf

Viikoittainen ajankäyttö

Luentoviikko 1

Lähiopetus: 8 h, kotitehtävät ~1,5h + luentomateriaalin kertaus

Luentoviikko 2

 Lähiopetus 4h, kotitehtävät ~2,5h + luentomateriaalin kertaus

Luentoviikko 3

Lähiopetus: 8 h, kotitehtävät ~2,5h +luentomateriaalin kertaus ja tenttiin valmistautuminen

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start