Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Tietoliikenne on sähköistä tiedonsiirtoa erilaisissa verkoissa ( internet, LAN-verkot ) eri laitteiden ja sovellusten välillä

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe: Kurssin yleisjärjestelyjä, peruskäsitteitä sekä tietoliikenteen hahmottamista suurempana kokonaisuutena, myös vähän historiaa.
 • Mitä opin tällä kertaa: Pohjatietoni kurssin aiheesta eivät ole vahvat joten lähes kaikki luennolla käyty asia oli minulle uutta.
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 2 (itseopiskeluna):

 • Päivän aihe: Protokollat, kerrosmallit
 • Mitä opin tällä kertaa: Ymmärsin kerrosmallien toiminnan ja sen miten tieto siirtyy lähettäjältä vastaanottajalle kerrosmallia hyödyntäen.
 • Jäi epäselväksi: Protokollat eivät kokonaisuudessaan täysin mennyt perille.

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe: Tiedon siirto ja siirtotiet
 • Mitä opin tällä kertaa: Opin tunnistamaan yleisimmät siirtotiet ja niiden toimintaperiaatteet. Myös protokollia kerrattiin hieman.
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 4 (itseopiskeluna):

 • Päivän aihe: Kanavointi, bitit ja signaalit
 • Mitä opin tällä kertaa: Opin kuinka analoginen ja digitaalinen signaali eroavat toisistaan sekä kuinka kanavoinnilla saadaan käytettyä siirtoteiden kapasiteettiä tehokkaammin.
 • Jäi epäselväksi: -

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe: Verkot
 • Mitä opin tällä kertaa: Käytiin läpi piiri- ja pakettikytkennän eroja sekä reititystä. Opin myös kuinka ruuhkautuminen vaikuttaa verkon toimintaan.
 • Jäi epäselväksi: Luennon asia oli haastavaa ymmärtää täysin, enkä osasta siitä saanut täyttä varmuutta.

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe:
 • Mitä opin tällä kertaa: Opin ymmärtämään mobiiliverkon toimintaa ja niiden solurakennetta. Myös LAN-verkoista puhuttiin, niiden topologioista sekä MAC-protokollasta
 • Jäi epäselväksi: -

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Tehtäväkuvaus: Luo kuva oman kodin tietoliikenteeseen kuuluvista laitteista.

Kotitehtävä 2

Tehtäväkuvaus: Etsi omassa kotiverkossa/laitteistossa käytettyjä

 1. Siirtoteitä ja taajuuksia (ennakkotehtävä)
 2. Siirtonopeuksia
 3. Protokollia
 4. Koodaus- ja kanavointimenetelmiä

Ethernet CAT5e

 • 100 MHz
 • 1000 Mb/s
 • TCP/IP
 • CSMA/CD

Koaksiaalikaapeli RG-6

 • Laaja taajuusalue
 • 100 Mb/s
 • FDMA

HDMI 1.4

 • 340 MHz
 • 10,2 Gb/s
 • DDC, TMDS, CEC
 • 8B/10B

Infrapuna

 • 36 kHz
 • 115-4000 kb/s

Bluetooth 2.0

 • 2,4-2,5 GHz
 • 3 Mb/s

Kotitehtävä 3

Tehtäväkuvaus: Pohtikaa omien laitteiden muodostamaa kokonaisuutta erityisesti kokonaisuuden eli verkon kannalta. Kuvatkaa kuinka tieto liikkuu laitteelta toiselle (kerrosmallin keinoin, protokollat huomioiden)

Tässä esimerkissä käyn läpi yksinkertaista internet-sivujen selausta. Halutessani siirtyä toiselle sivulle selaimeni sovelluskerros lähettää pyynnön vastaanottavalle palvelimelle. Alemmilla kerroksilla pyyntö pilkotaan paketeiksi ja niille määritellään TCP/IP -protokollan mukaiset osoitteet. Paketit muutetaan käytettävää siirtotietä tukevaan muotoon ja lähetetään verkkoon missä ne kulkevat solmuja pitkin vastaanottavalle palvelimelle. Siellä paketit kulkee sovelluskerrokselle asti ja samalla palautuu luettavaan muotoon ja palvelin voi lähettää vastauksen käyttäjälle.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1 - 4h
 • Luentoviikko 2 - 4h
 • Luentoviikko 3 - 8h
 • Itseopiskelua ja wikin näppäilyä - 10-15h