Oppimispäiväkirja

Ennakkotehtävät

Viikko 40

Tietoliikenteestä tulee heti ensimmäisenä mieleen kompleksi yhdistelmä teknologiaratkaisuja, jotka mahdollistavat tiedonsiirron kahden pisteen välillä. Tietoliikenteeseen kuuluu mielestäni myös olennaisena osana se, minkälaista tietoa siirretään: tiedon tyyppi (esim. teksti, multimedia jne.), tiedon tärkeys ja siihen liittyvä tietoturva sekä tiedon käyttötarkoitus (esim. opetus, kaupankäynti, markkinointi).

Viikko 41

Kotonani tapahtuvassa tietoliikenteessä siirtoteinä toimivat sähköjohdot (mm. HDMI- ja ethernet-kaapelit) sekä ilma (kaukosäädin ja peli-ohjaimet). Useiden yhteyksien ketjuja syntyy joskus, kuten esimerkiksi jos haluan ladata puhelimeeni ohjelmistopäivityksen tietokoneen kautta. (Puhelin usb-johdolla tietokoneeseen → tietokone ethernet-kaapelilla Lnettiin)

Viikko 42

Erilaisia verkkoratakaisuja:

 • GSM
  • Tekstiviestien ja puheluiden siirto
  • Langaton verkko
   • Mobiilikeskukset
   • Tukiasemat
    • Ohjausyksiköt
 • 3G
  • Datan siirto
  • Langaton verkko
 • 4G
  • Datan siirto
  • Langaton verkko
 • WiFi
  • Langaton verkko, joka toimii lokaalisti
 • Ethernet
  • Langallinen verkko

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:
  • Kurssin aloitus
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Kurssin, kotitehtävien ja tentin suorittaminen. Raapaistiin myös tietoliikennetekniikan pintaa.
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Mitä vaaditaan kurssin suorittamiseen ja mistä saa lisäpisteitä.
  • Perustietoa tietoliikennetekniikasta ja näkemyksiä sen lähitulevaisuudesta
   • 1-5G yhteydet
   • Päällä pidettävät tietoliikennetekniset laitteet

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe:
  • Kommunikointimalli, Kerrosmallit ja protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Tietoliikenteessä käytettävän kommunikoinnin perusmallit
  • Protokollat ja kerrosmallit
   • IP/TCP ja OSI
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Kahden pisteen välisen tietoliikenteen perusteita
  • Suuremmat kokonaisuudet
   • Siirtojärjestelmät, reitittimet, rajapinnat
  • Kerrosmallien perusteita
   • IP/TCP ja OSI

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe:
  • Protokollat, standardointi, siirtotiet, kommunikointi
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Protokollien yleiset toiminnot
  • Standardointi
   • Standardointiprosessi
   • Ajoitukset
  • Siirtotiet
   • Johtimilliset
   • Johtimettomat
  • Kommunikointi
   • Terminologiaa
   • Signaalit
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Protokollat
   • Mihin niitä tarvitaan
   • Yleiset toiminnot
  • Standardointi
   • Mihin niitä tarvitaan
    • Internet
   • Organisaatiot
  • Yleisesti siirtoteistä
  • Kommunikointi
   • Terminologiaa
   • Signaalit
    • Aallon pituus
    • Taajuus
    • Siirtonopeus

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe:
  • Linkit
   • Ohjaaminen
   • Protokollat
  • Kanavointi
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Koodaus tekniikka
  • Kommunikointi tekniikka
  • Linkit
   • Ohjaus
   • Protokollat
  • Kanavointi
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Päivän tärkeimmät asiat

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe:
  • Teleliikenne
  • Dataliikenne
  • Piirikytkentä
  • Pakettikytkentä
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Teleliikenne
   • Piirikytkentä
    • Reaaliaikainen kommunikointiväylä
  • Dataliikenne
   • Pakettikytkentä
    • Kommunikointiväylä käytetään mahdollisimman tehokkaasti
    • Virtuaalipiiri
    • Datagram
  • Reititys
   • Strategiat
    • Flooding
    • Satunnainen
    • Mukautuva
   • Käytetyt algoritmit
   • Ruuhkautuminen
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • Paketti- ja piirikytkennän vahvuudet ja heikkoudet
   • Toimintamallit
   • Tekniikka
   • Viiveet
    • Etenemisviive
    • Siirtoviive
    • Solmuviive
  • Reititys strategiat
   • Eri menetelmien vahvuudet ja heikkoudet
  • Ruuhkautuminen
   • Menetelmät joilla ennaltaehkäistään sitä
   • Menetelmät joilla siihen puututaan

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe:
  • Langattomat verkot
   • Soluihin jako
    • Eri taajuuksien käyttö
   • 3G & 4G
    • Verkkojen tekniikat
    • Kehitystyö
   • Historiaa
  • LAN-verkot
   • Langattomat ja langalliset
   • Tekniikka
   • Kehitys
   • Siirtotiet
   • Protokollat
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • Solujen käyttö verkoissa
   • Jako pienempiin soluihin
   • Kanavointi
  • Radioliikenteen lisääntymiseen liittyvät haasteet
   • Vaikea ennustettavuus
  • LAN-verkot
   • Langattomien ja langallisten verkkojen vahvuudet ja heikkoudet
 • Mitä opin tällä kertaa:
 • Solujen käyttöön liittyvä tekniikka ja menetelmät
 • Menetelmät joilla parannetaan signaaleita radioliikenteen käytön lisääntyessä
 • LAN-verkkojen laajennus
 • Siltaus

Mitä opin kurssin aikana

 • Yleiskuva tietoliikenteestä
  • Tekniikka
   • Kurssin aikana käyty tekniikkaosuus oli LAAJA
    • Sain yleiskuvan tärkeimmistä osa-alueista
    • Osa yksityiskohtaisemmin käydyistä asioista meni yli ymmärryksen
  • Siirtotiet
  • Protokollat
  • Kanavointi
  • Kommunikointi
   • Kahden pisteen välinen
   • Suuremmat kokonaisuudet
  • Käytössä olevat verkot
   • Eri verkkojen vahvuudet ja heikkoudet
   • Eri verkkojen käyttö eri tilanteissa

Kotitehtävät

Viikko 40:

Oman kotini tietoliikenteeseeni kuuluvat laitteet:

 • Tietokone
 • Televisio
  • Kaukosäädin
 • Älypuhelin
 • Pelikonsoli
  • Ohjain

Viikko 41:

Kotiverkossa/laitteistossa käytettäviä siirtoteitä, taajuuksia ja protokollia:

 • Siirtoteitä:
  • Ethernet-kaapeli
  • HDMI-kaapeli
  • USB-johdin
  • Ilma
 • Taajuuksia:
  • Mikroaaltouuni
   • 2,45 GHz
  • Kaukosäädin
   • 36 kHz
  • Pelikonsoliohjain
   • 2,4 GHz
  • Puhelut ja tekstiviestit
   • 900 MHz (GSM & UMTS)
   • 1800 MHz (GSM)
   • 2100 MHz (UMTS)
 • Protokollia:
  • Puhelin palvelut
   • HSDPA & HSUPA
   • WAP
  • Televisio
   • DVB-IPTV
  • Tietokoneen verkkoyhteys
   • TCP/IP

Viikko 42

Käytetään tehtävässä esimerkkinä sähköpostin lähetystä Outlook-verkkosovelluksen avulla. Tieto liikkuu minun verkostani toiselle laitteelle TCP/IP-kerrosmallin seuraavasti:

Sovelluskerros:

 • Sisältää kunkin sovelluksen tarvitseman logiikan
  • Eli kääntää vastaanottamani tiedon järkevään/luettavaan muotoon
  • Esimerkin tilanteessa käytetään HTTP-protokollaa

Kuljetuskerros:

 • Lähettää tiedon vastaanottajalle lähetettävän tiedon kuljetustavasta
 • Tässä tilanteessa käytetään SMTP-protokollaa

Verkkokerros:

 • Hoitaa reitityksen
  • Tässä tapauksessa käytössä IP-protokolla
 • Reitittimiä on sitä enemmän mitä pidemmälle tieto fyysisesti lähetetään

Linkkikerros:

 • MAC(Media Acces Control)
  • Kommunikointi
 • Esimerkissä käytössä Ethernet-protokolla
 • Kotini sisäisessä verkossa laitteet voivat siirtää tietoa toisiinsa MAC:n avulla ilman, että tarvitsisi nousta verkkokerrokseen.

Fyysinen kerros:

 • Siirtää tiedon palvelimeltani vastaanottajan palvelimelle
 • Koodaus
  • Signaaleiksi käytettävälle siirtotielle
  • Tässä tapauksessa tieto lähetetään pakettikytkennäisessä verkossa (Ethernet)
   • Signaali jaetaan paketeiksi
 • Kanavointi
  • Esimerkissä käytetään Ethernet-verkkoa → kanavointimenetelmänä CSMA/CD

Kun tieto liikkuu verkossa, on kahden pisteen välillä yleensä useampia reitittimiä.

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1

Lähiopetus: 8 h

Kotitehtävät: 2 h

 • Luentoviikko 2

Lähiopetus: 4 h

Kotitehtävät: 2 h

 • Luentoviikko 3

Lähiopetus: 0 h

Kotitehtävät: 4 h

Kotitenttitehtävä: 10h


http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start