Huomioita itselleni

 • Sivu päivitetty 21.10.2014

Oppimispäiväkirja

Ennakkonäkemys aihealueesta

Erilaiset protokollat ovat jotenkin tuttuja mutta yksityiskohtia en osaa sanoa, enkä niiden toimintaperiaatteita tunne.

Luentoyhteenvedot

Luentopäivä 1:

 • Päivän aihe:
  • Wiki
  • Sähköposti / SMTP
  • 5G
  • Puettavat laitteet
 • Päivän tärkeimmät asiat:
 • Tietokoneiden integroiminen ihmiseen
 • Tekniikan nopea kehittyminen
 • SMTP ja miten se toimii
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • SMTP:n periaate
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 2:

 • Päivän aihe:
  • TCP/IP
  • Kommunikointimallit
  • Kerrosmallit
  • Protokollat
  • OSI
 • Päivän tärkeimmät asiat:
  • TCP/IP protokollan toimintaperiaate
  • Kerrosarkkitehtuuri
 • Mitä opin tällä kertaa:
  • TCP/IP protokollan arkkitehtuuri/periaate
  • OSI
 • Jäi epäselväksi:

Luentopäivä 3:

 • Päivän aihe:
  • Standartisointi
  • Johtimellinen siirtotie
   • Kupari (parikaapeli, koaksaali)
   • Valokuitu
  • Johtimeton siirtotie
   • Radio-aallot
   • Antennit
   • Satelliitit
   • Vaimeneminen
    • Esteiden vaikutus
    • Interferenssi
   • Monitie-eteminen
  • Yhteydet laitteiden välillä
   • Simplex, half Duplex, full duplex
 • Päivän tärkeimmät aiheet:
  • Signaalin vaimeneminen
  • Monitie-eteminen
   • Vaikutukset
  • Yhteydet laitteiden välillä

Luentopäivä 4:

 • Päivän aihe:
  • Kanavointi
   • Johtimelliset siirtotiet
    • ADSL
   • Johtimettomat siirtotiet
    • 3G
     • CDMA, WCDMA jne…
  • Signaalin koodaus
   • Manchester, Bipolaarinen jne…
 • Päivän tärkeimmät aiheet:
  • Kanavointi
  • Signaalin koodaus

Luentopäivä 5:

 • Päivän aihe:
  • Kytkentäinen verkko
  • Teleliikenne
   • Puhelinverkot
    • GSM
    • Kuparilangat
  • Dataliikenne
   • Dataverkot
    • Internet
    • LAN
  • Piirikytkentä
   • Yleinen puhelinverkko
    • Vaihteet
  • Pakettikytkentä
   • Tehokkaampi datan siirto
    • Suuremmat kokonaisuudet pieninä paketteina
 • Päivän tärkeimmät aiheet:
 • Tele- ja dataliikenne
 • Piiri- ja pakettikytkentäiset verkot

Luentopäivä 6:

 • Päivän aihe:
  • Puhelinverkot
   • Erilaiset verkkorakenteet

Mitä opin kurssin aikana

Opin kuinka yksittäinen protokolla toimii yksittäisessä koneessa sekä suuremmassa verkossa, opin myös erilaisia signaalin koodaus menetelmiä sekä verkkojen rakenteita. Myös se miten kokonaisuus rakennetaan ja millä tavoin siitä saadaan vakaa ja tehokas.

Kotitehtävät

Kotitehtävä 1

Kotitehtävä 2

Kotitehtävä 3

Viikoittainen ajankäyttö

 • Luentoviikko 1
  • Luennot: 8h
  • Kotitehtävä: 2h
 • Luentoviikko 2
  • Luennot: 8h
  • Kotitehtävä: 2h
 • Luentoviikko 3
  • Luennot: 8h
  • Kotitehtävä: 2h

http://www2.it.lut.fi/wiki/doku.php/courses/ct30a2001/start